IRIS - Trademark, owner 2000 TRANSMISIONES EUROPA s.A.

Trademark info fields

Source OHIM
Application 10893162
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Product Classes 7, 12, 35
Vienna Classes 27.5.1
Filing date 18.05.2012
Publication date 06.07.2012
Seniorita: ES: N 30.05.2001 Whole Accepted
  Registration: M2404554   23.11.2001
  Filing:    
ES: N 30.05.2001 Whole Accepted
  Registration: M2404555   30.10.2001
  Filing:    
ES: N 27.09.1994 Whole Accepted
  Registration: M1923177   05.01.1996
  Filing:    
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zveřejněná - námitky
Type Obrazová
Nice Classification
7
Spojky a transmisní zařízení (mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla) nezařazené do jiných tříd; Stroje a obráběcí stroje; Motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); Spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; Zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; Líhně pro vejce; Prodejní automaty.

Chaînes et éléments de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) non compris dans d'autres classes; Machines et machines-outils; Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les oeufs; Distributeurs automatiques.

Transmission chains and elements (except for land vehicles) not included in other classes; Machines and machine tools; Motors and engines (except for land vehicles); Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); Agricultural implements other than hand-operated; Incubators for eggs; Automatic vending machines.

12
Řetězy pro jízdní kola;Převodovky pro jízdní kola;Řetězy a převodovky pro motocykly a dvoukolá vozidla; Vozidla; Dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní.

Chaînes de vélos;Éléments de transmission pour bicyclettes;Chaînes et éléments de transmission pour motocyclettes et véhicules à deux roues; Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Bicycle chains;Transmission components for bicycles;Transmission chains and components for motorcycles and two-wheeled vehicles; Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water.

35
Zastoupení, výhradní zastoupení, dovoz a vývoz, zejména řetězů a převodovek pro vozidla; Aktualizování reklamních materiálů; Podpora prodeje pro třetí strany (obchodní služby); Pomoc při řízení obchodní činnosti;Zásobování druhých, obchodní zprostředkovatelství, dovoz-vývoz a maloobchodní a velkoobchodní prodej řetězů a převodovek pro vozidla v obchodech a prostřednictvím internetu; Prezentace výrobků ve sdělovacích prostředcích všeho druhu pro maloobchodní prodej; Organizování komerčních nebo propagačních veletrhů a výstav.

Services de représentation, exclusives, importation et exportation, en particulier de chaînes et transmissions pour véhicules; Services de publicité; Services de promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux); Gestion des affaires commerciales;Services de fourniture pour le compte de tiers, intermédiation commerciale et services de vente au détail et en gros dans les commerces et via internet de chaînes et transmissions pour véhicules; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires.

Business representation, sole agencies, import and export, in particular of chains and transmissions for vehicles; Advertisement services; Sales promotion for others (commercial services); Business management;Procurement for others, business brokerage and retailing and wholesaling in shops and via the Internet of chains and transmissions for vehicles; Presentation of goods by any means of communications for retailing purposes; Organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688