Feininger Trio - Trademark, owner Adrian Oetiker David Riniker Christoph Streuli

Trademark info fields

Source OHIM
Application 10118065
Trademark text Feininger Trio
Product Classes 9, 16, 41
Filing date 12.07.2011
Publication date 07.09.2011
Registration date 15.12.2011
Expiration/renewal date 12.07.2021
Applicant/Holder**** Private data ****
Applicant/Holder**** Private data ****
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
9
Nahrané nosiče zvuku, obrazu a dat; Gramofonové desky; CD; Digitální univerzální disky;Blu-ray; Elektronické publikace (s možností stažení); Audio a video záznamy ke stažení.

Supports de sons, images et données enregistrés; Disques acoustiques; Disques compacts (cd); Disques numériques polyvalents (DVD);Blu-rays; Publications électroniques (téléchargeables); Enregistrements sonores et vidéo téléchargeables.

Recorded sound, image and data carriers; Gramophone records; Compact Discs (CD's); Digital versatile discs;Blu-rays; Electronic publications (downloadable); Downloadable sound and video recordings.

16
Brožury; Knihy; Děrovací nástroje na lístky; Fotografie; Katalogy; Prospekty; Oběžníky; Noviny; Periodika; Koncertní programy; Tiskárenské výrobky.

Livrets; Livres; Billets d'entrée; Photographies; Catalogues; Prospectus; Circulaires; Journaux; Périodiques; Programmes de concerts; Produits de l'imprimerie.

Booklets; Books; Tickets; Photographs; Catalogues; Prospectuses; Circulars; Newspapers; Periodicals; Concert programmes; Printed matter.

41
Pořádání a vedení koncertů; Hudební akce; Skládání hudby; Provozování hudby; Hudební zábava a živá hudební zábava;Organizování cest; Hudební a filmová produkce; Pronájem zvukových záznamů; Prodej vstupenek; Předprodej vstupenek na kulturní akce; Publikování a vydávání nakladatelských výrobků (s výjimkou výrobků pro reklamní účely),Také uložené na elektronických médiích; Psaní textů (s výjimkou reklamních textů); Zábava; Výchova; Výchova; Kulturní aktivity.

Organisation et conduite de concerts; Spectacles musicaux; Composition de musique; Exécution de musique; Musique et divertissements musicaux en direct;Organisation de tournées; Production musicale et cinématographique; Location d'enregistrements sonores; Vente de billets d'entrée; Réservations de places de spectacles de divertissement; Publication et édition de produits de l'édition (excepté à des fins publicitaires),Également enregistrés sur des supports électroniques; Rédaction de textes [autres que textes publicitaires]; Divertissement; Education; Education; Activités culturelles.

Arranging and conducting concerts; Musical events; Composing of music; Performing music; Music and live music entertainment;Organisation of tours; Music and film production; Rental of sound recordings; Sale of tickets; Seat reservation for entertainment events; Publishing printed matter (except for advertising purposes),Including recorded on electronic media; Editing of texts (except publicity texts); Entertainment; Education; Providing of training; Cultural activities.


Feininger Trio, Info about trademak list

This trademark Feininger Trio list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text Feininger Trio, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688