Entuin - Trademark, owner Alexander Arzich

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15943608
Reprodukce: Entuin - ochranná známka
Entuin
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 38, 42
Obrazové třídy: 26.4.1, 26.4.2, 26.4.7, 29.1.3
Datum podání přihlášky: 16.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 08.11.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Alexander Arzich, Crodeva Software Development, Bockradener Str. 2b, Eggermühlen, 49577, Spolková republika Německo
Země původu: Spolková republika Německo
Barevná
Barvy:
CS Zelená; Bílá.
EN Green.
FR Vert; Blanc.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS9 Vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory; Přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny; Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace); Zařízení pro zpracování a změnu materiálů a látek s využitím elektrického proudu; Zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení; Magnety, magnetizéry a demagnetizéry; Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače; Navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení; Optické přístroje, zvětšovače a korektory; Bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení; Potápěčská výstroj.
35 Reklamní, marketingové a propagační služby; Obchodní služby a informace pro spotřebitele; Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby; Obchodní analýzy, průzkum a informační služby.
38 Telekomunikační služby; Počítačová komunikace a přístup k internetu.
42 Návrhářství; Služby v oblasti informačních technologií; Služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality; Vědecké a technologické služby.
FR9 Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité; Contenu enregistré; Dispositifs de traitement utilisant de l'électricité; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; Aimants, dispositifs d'aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée.
35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires.
38 Services de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet.
42 Services de conception; Services des technologies de l'information; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques.
EN9 Scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; Apparatus, instruments and cables for electricity; Recorded content; Devices for treatment using electricity; Information technology and audiovisual equipment; Magnets, magnetizers and demagnetizers; Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; Navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; Optical devices, enhancers and correctors; Safety, security, protection and signalling devices; Diving equipment.
35 Advertising, marketing and promotional services; Commercial trading and consumer information services; Business assistance, management and administrative services; Business analysis, research and information services.
38 Telecommunication services; Computer communication and Internet access.
42 Design services; IT services; Testing, authentication and quality control; Science and technology services.

Entuin, Info about trademak list

This trademark Entuin list was get 21.11.2016 04:17 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688