sarandrea fantasia in gusto - Trademark, owner a.s.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937212
Reprodukce: sarandrea fantasia in gusto - ochranná známka
sarandrea fantasia in gusto
Třídy výrobků a služeb: 29, 30, 35, 43
Obrazové třídy: 11.1.2, 11.1.4, 26.1.3, 27.5.12
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 29.12.2016 EU
Datum zápisu: 07.04.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: A.S. Selezioni SA, Via Mulino 21, Cadempino, 6814, Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Zástupce: Marco Zardi, Via Cappellini, 11, Milano, 20124, Itálie
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS29 Maso a masové, rybí, drůbeží a zvěřinové konzervy; Masové výtažky; Konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; Želé, džemy, kompoty; Vejce; Mléko a mléčné výrobky; Jedlé oleje a tuky; Čerstvá, sušená nebo mražená hotová jídla, jídla určená k vaření nebo předem uvařená, sestávající zejména z masa, ryb, měkkýšů nebo zeleniny; Chuťové přísady tvořené převážně masem a/nebo rybami a/nebo měkkýši a/nebo zeleninou a/nebo sýry; Maso, ryby, drůbež a zvěřina, korýši; Polévky; Bramborové noky; Sušené a konzervované lanýže; Konzervované, sušené a vařené ovoce, luštěniny a zelenina; Omáčky (dipy); Sýrové omáčky, Na bázi fazolí a na bázi mléčných výrobků; Omáčky na bázi sýrů, fazolí a mléčných výrobků.
30 Čerstvé balené těstoviny, mražené těstoviny, semolinové těstoviny, špagety, nudle, široké nudle a noky; Ravioli; Noky; Noky z mouky z tvrdé pšenice; Knedlíky; Tortellini; Těstoviny; Sušené těstoviny; Plněné těstoviny; Listové těsto; Křehké těsto; Vaječné těstoviny; Plněné těstoviny; Hotová jídla obsahující těstoviny; Konzervované těstoviny; Smažené rýžové koule (arancini); Lasagne; Tenké chlebové tyčinky; Omáčky, Krémy a Omáčky na těstoviny; Mouka [moučka]; Čerstvá, sušená nebo mražená hotová jídla, jídla určená k vaření nebo předem uvařená, sestávající zejména z těstovin nebo obilovin; Těsta na sladké dorty, slané dorty a pizzy; Mouka a obilninové přípravky; Pizza; Chléb; Těsta, Nudle, Nudle, lasagne, trofie (druh kroucených těstovin), Orecchiette; Těstoviny obsahující nádivku, Jmenovitě plněné taštičky, Tortellini, Tortelloni, Ravioli, Cappelletti, Agnolotti; Omáčky na saláty, maso, ryby, měkkýše, vejce, zeleninu; Chuťové přísady; Omáčka na špagety; Ocet.
35 Propagační činnost, reklama; Marketingové služby; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní poradenství vztahující se k franchisingu; Služby franšízingu, jmenovitě poradenství a pomoc při řízení, organizování a propagaci restaurací a jiných podniků, zajišťujících stravování a nápoje pro spotřebu; Obchodní poradenství vztahující se k franchisingu; Obchodní poradenství vztahující se k franchisingu; Obchodní poradenské služby ohledně zakládání franšíz; Poradenské obchodní služby vztahující se ke zřizování a provozování franšíz; Maloobchodní prodej a prodej prostřednictvím globálních počítačových sítí potravin určených ke konzumaci; Poradenství zaměřené na administrativu a řízení míst zajišťujících stravování a nápoje; Administrativní řízení míst zajišťujících stravování a nápoje pro druhé; Reklama zaměřená na místa zajišťující stravování a nápoje; Objednávky (Administrativní zpracování -); Pronájem reklamních ploch; Organizování výstav a akcí k obchodním nebo reklamním účelům; Předvádění zboží.
43 Služby zajišťující stravování a nápoje; Dočasné ubytování; Bary (Služby -); Jídelny a závodní jídelny; Zajišťování hromadného stravování (catering); Poradenství týkající kuchařských receptů; Služby dodávání jídel k okamžité spotřebě; Poskytování stravování a nápojů pro veletržní a výstavní prostory; Zajišťování stravování a nápojů pro konferenční prostory; Restaurace s donáškou do domu; Turistické restaurace; Stravovací služby pro podniky; Cateringové služby pro exteriér; Služby v oblasti hotelového cateringu; Stravovací služby pro podnikové jídelny; Stravovací služby pro konferenční centra; Konzultační služby v oblasti zajišťování potravin a nápojů; Služby provozoven nabízejících rychlé občerstvení s odnosem s sebou; Catering - jídlo a nápoje pro bankety; Stravování a nápoje pro koktejlové párty; Zásobování potravinami v podnicích rychlého občerstvení; Poradenství pro vaření; Zajišťování stravování a nápojů v restauracích a barech; Zajišťování stravování a nápojů hostům v restauracích; Zajišťování stravování a nápojů v bistrech; Delikatesy (restaurace); Pořádání svatebních recepcí (potraviny a nápoje); Příprava jídel; Příprava a poskytování stravování a nápojů pro okamžitou spotřebu; Kavárny; Poradenské služby v oblasti přípravy jídel; Služby týkající se restaurací s prodejem jídel s sebou; Služby týkající se přípravy jídel a nápojů; Poskytování informací vztahujících se k přípravě jídel a nápojů; Snack-bary; Podávání jídel a nápojů; Podávání stravování a nápojů v restauracích a barech; Podávání jídel a nápojů hostům v restauracích.
FR29 Viande et conserves de viande, de poisson, de poulet et de gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats cuisinés, frais, déshydratés ou surgelés, à cuire ou précuits, essentiellement à base de viande, de poisson, de crustacés ou de légumes; Condiments essentiellement à base de viande et/ou de poisson/de crustacés et/ou de légumes et/ou de fromages; Viande, poissons, crustacés, volaille et gibier; Soupes, potages; Gnocchis à base de pomme de terre; Truffes séchées et conservées; Fruits, légumineuses et légumes conservés, séchés et cuits; Trempettes [dips]; Trempettes [dips] au fromage, À base de haricots et à base de produits laitiers; Sauces à base de fromage, à base de haricots et à base de produits laitiers.
30 Pâtes emballées et fraîches, pâtes surgelées, pâtes de semoule, spaghettis, nouilles, tagliatelles, pappardelles et gnocchis; Ravioli; Gnocchi; Gnocchis à base de semoule de blé; Boulettes de pâte et raviolis; Tortellinis; Pâtes alimentaires; Pâtes sèches; Pâtes alimentaires farcies; Pâte feuilletée; Pâte brisée; Pâtes alimentaires contenant des œufs; Pâtes alimentaires farcies; Plats cuisinés à base de pâtes; Pâtes cuisinées en conserve; Arancini; Lasagnes; Gressins; Sauces [condiments], Crème et Sauces pour pâtes; Semoule de blé tendre [farine]; Plats cuisinés, frais, déshydratés ou surgelés, à cuire ou précuits, essentiellement à base de pâtes ou de céréales; Pâte pour tartes sucrées, tartes salées et pizzas; Farines et préparations faites de céréales; Pizzas; Pain; Pâte, Nouilles, Fettuccine, lasagnes, trofie, Orecchiette; Pâtes fourrées, À savoir boulettes de pâte et raviolis, Tortellinis, Tortelloni, Ravioli, Cappelletti, Agnolotti; Sauces à salade, pour la viande, le poisson, les crustacés, les œufs, les légumes; Condiments; Sauce à spaghettis; Vinaigres.
35 Publicité; Services de marketing; Gestion des affaires commerciales; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage; Services de franchise, à savoir conseil et assistance en matière de gestion, d'organisation et de promotion de restaurants et d'autres entreprises qui fournissent des boissons et des aliments destinés à la consommation; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage; Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de franchises; Services de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises; Vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux d'aliments pour la consommation; Services de conseil en administration et en gérance d'établissements de restauration; Gérance administrative d'établissements de restauration (pour le compte de tiers); Services publicitaires relatifs à des établissements de restauration; Services de traitement administratif de commandes; Location d'espaces publicitaires; Organisation d'expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Démonstration de produits.
43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de bars; Cafétérias; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons; Conseils en matière de recettes culinaires; Fourniture de repas pour la consommation immédiate; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d'expositions et de foires; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des salons; Restaurants livrant à domicile; Restaurants de tourisme; Services de restauration d'entreprise; Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; Services de restauration pour centres de conférences; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails; Approvisionnement de cafétérias à service rapide; Conseils concernant la cuisine; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des bistros; Épiceries fines [restaurants]; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de préparation d'aliments; Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de cafés-restaurants; Services de conseils concernant la préparation d'aliments; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; fourniture d'aliments et de boissons; Service d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Service d'aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
EN29 Meat and tinned meat, fish, poultry and game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes; Eggs; Milk and milk products; Edible oils and fats; Ready, fresh, dried or frozen meals, for cooking or pre-cooked, consisting predominantly of meat, fish, crustaceans or vegetables; Condiments consisting predominantly of meat and/or fish/crustaceans and/or vegetables and/or cheese; Meat, fish, poultry and game, shellfish; Soups; Potato-based gnocchi; Dried and preserved truffles; Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; Dips; Cheese dips, Based on beans and dairy products; Dips based on cheese, beans and dairy products.
30 Pre-packaged and fresh pasta, frozen pasta, durum wheat flour pasta, spaghetti, taglierini, tagliatelle, pappardelle and gnocchi; Ravioli; Gnocchi; Gnocchi based on durum wheat flour; Dumplings; Tortellini; Farinaceous food pastes; Dried pasta; Pasta containing stuffings; Puff pastry; Shortcrust pastry; Pasta containing eggs; Pasta containing stuffings; Ready-made dishes containing pasta; Canned pasta foods; Arancini; Lasagne; Thin breadsticks; Sauces, Creams and Pasta sauces; Farina [meal]; Ready, fresh, dried or frozen meals, for cooking or pre-cooked, consisting predominantly of pasta or cereals; Dough for tarts, cakes, savoury tarts and pizzas; Flour and preparations made from cereals; Pizza; Bread; Dough, Noodles, Fettuccine, lasagne, trofie, Orecchiette; Pasta containing stuffings, Namely tortelli, Tortellini, Tortelloni, Ravioli, Cappelletti, Agnolotti; Dressings for salad, sauces for meat, fish, crustaceans, eggs, vegetables; Condiments; Spaghetti sauce; Vinegar.
35 Advertising; Marketing services; Business management; Business advice relating to franchising; Franchising, namely consultancy and support in relation to the management, organisation and promotion of restaurants and other businesses which provide beverages and food for consumption; Business advice relating to franchising; Business advice relating to franchising; Advisory services (Business -) relating to the establishment of franchises; Business advisory services relating to the establishment and operation of franchises; Retailing and sale via global computer networks of foodstuffs for consumption; Consultancy relating to administration and management of restaurant premises; Administrative management of restaurant premises for others; Advertising in relation to restaurant premises; Administrative order processing; Rental of advertising space; Organisation of exhibitions and events for commercial or advertising purposes; Demonstration of goods.
43 Services for providing food and drink; Temporary accommodation; Bar services; Cafeterias; Catering for the provision of food and beverages; Advice concerning cooking recipes; Supplying of meals for immediate consumption; Providing food and drink catering services for fair and exhibition facilities; Providing food and drink catering services for convention facilities; Restaurants featuring home delivery; Tourist restaurants; Business catering services; Outside catering services; Hotel catering services; Catering services for company cafeterias; Catering services for conference centers; Consultancy services in the field of food and drink catering; Take-away fast food services; Food and drink catering for banquets; Food and drink catering for cocktail parties; Catering in fast-food cafeterias; Cookery advice; Providing food and drink in restaurants and bars; Providing food and drink for guests in restaurants; Providing food and drink in bistros; Delicatessens [restaurants]; Arranging of wedding receptions [food and drink]; Food preparation services; Preparation and provision of food and drink for immediate consumption; Cafés; Consultancy services relating to food preparation; Take-out restaurant services; Services for the preparation of food and drink; Provision of information relating to the preparation of food and drink; Snack-bars; Providing food and beverages; Serving food and drink in restaurants and bars; Serving food and drink for guests in restaurants.

sarandrea fantasia in gusto, Info about trademak list

This trademark sarandrea fantasia in gusto list was get 08.07.2017 08:26 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688