C - Trademark, owner Association for Comparative & Objective Testing in Europe for Safety & Trust e.V.

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15694987
Reprodukce:C - ochranná známka
C
Třídy výrobků a služeb:35, 36, 38, 42
Obrazové třídy:26.2.1, 27.1.25, 27.99.3, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.8
Datum podání přihlášky:27.07.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:08.08.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Spolková republika Německo
Barevná
Barvy:
Žlutá; Červená; Černá.
ENYellow; Red; Black.
FRJaune; Rouge; Noir.
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
35Obchodní analýzy, průzkum a informační služby; Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby; Obchodní služby a informace pro spotřebitele; Reklamní, marketingové a propagační služby; Poskytování informací a rad zákazníkům v souvislosti s výběrem výrobků a koupí zboží; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Poradenství a informace o zákaznických službách a řízení prodeje výrobků a jejich cen na internetových stránkách v souvislosti s nákupem přes internet; Služby v oblasti obchodního poradenství a informací; Poradenské a informační služby v oblasti účetnictví.
36Poskytování předplacených karet a kuponů; Služby úschovy; Finanční a peněžní služby a bankovní služby; Finanční odhady; Získávání finančních prostředků a sponzorování; Služby nemovitostní (realitní služby); Finanční poradenství a informační služby; Poradenské a informační služby vztahující se ke zprostředkování pojištění; Poskytování informací, konzultací a poradenství v oboru finančního hodnocení; Poskytování informací, konzultací a poradenství v oboru investičního bankovnictví; Oceňovací služby; Zastavárny.
38Telekomunikační služby; Informační a poradenské služby v oboru telekomunikačních služeb; Konzultace, informace a poradenské služby v oblasti telekomunikací.
42Návrhářství; Služby v oblasti informačních technologií; Služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality; Vědecké a technologické služby; Poradenské a informační služby vztahující se k periferním zařízením počítačů; Konzultační, poradenské a informační služby v oblasti informačních technologií; Konzultační a informační služby vztahující se k počítačovému programování; Konzultační a informační služby vztahující se k informačním technologiím; Konzultační a informační služby vztahující se k architektuře a infrastruktuře informačních technologií; Poradenské a informační služby vztahující se k počítačovému softwaru; Konzultační a informační služby vztahující se k integraci počítačových systémů; Služby v oblasti interiérového designu a informační a poradenské služby s tím související.
FR35Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion; Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Conseils et informations commerciales concernant les services à la clientèle et la gestion de produits, ainsi que les prix sur des sites Internet concernant des achats réalisés sur Internet; Services d'informations et de conseils commerciaux; Services de conseil et d'information en matière de comptabilité.
36Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d'évaluation financière; Collecte de fonds et parrainage; Services de biens immobiliers; Services d'informations et de conseils financiers; Services de conseils et d'information en matière de courtage d'assurances; Mise à disposition d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine de l'évaluation financière; Mise à disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de placement bancaire; Services d'expertises; Prêt sur gage.
38Services de télécommunications; Services d'information et de conseils en matière de services de télécommunications; Services d'assistance, d'information et de conseil dans le domaine des télécommunications.
42Services de conception; Services des technologies de l'information; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conseils et d'information en matière de périphériques d'ordinateurs; Services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de l'information; Services de conseils et d'information en matière de programmation informatique; Services de conseils et d'information en matière de technologies de l'information; Services de conseils et d'information en matière d'infrastructure et d'architecture des technologies de l'information; Services de conseils et d'information en matière de logiciels; Services de conseils et d'information en matière d'intégration de systèmes informatiques; Services de décoration d'intérieur, d'informations et de conseils afférents.
EN35Business analysis, research and information services; Business assistance, management and administrative services; Commercial trading and consumer information services; Advertising, marketing and promotional services; Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Advice and information about customer services and product management and prices on internet sites in connection with purchases made over the internet; Business advisory and information services; Consultancy and information services relating to accounting.
36Provision of prepaid cards and tokens; Safe deposit services; Financial and monetary services, and banking; Valuation services; Fundraising and sponsorship; Real estate services; Financial consultancy and information services; Insurance brokerage consultancy and information; Providing information, consultancy and advice in the field of financial valuation; Providing information, consultancy and advice in the field of investment banking; Financial appraisal services; Pawnbrokerage.
38Telecommunication services; Information and advisory services relating to telecommunication services; Information, consultancy and advisory services relating to telecommunications.
42Design services; IT services; Testing, authentication and quality control; Science and technology services; Advisory and information services relating to computer peripherals; IT consultancy, advisory and information services; Consultancy and information services relating to computer programming; Consultancy and information services relating to information technology; Consultancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure; Advisory and information services relating to computer software; Consultancy and information services relating to computer system integration; Interior design services and information and advisory services relating thereto.

C, Info about trademak list

This trademark C list was get 31.10.2016 05:04 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 559 trademarks of text C, 319 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.