C - Trademark, owner Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15032451
Reprodukce:C - ochranná známka
C
Třídy výrobků a služeb:10, 40, 41, 44
Obrazové třídy:6.1.2, 26.3.1, 26.3.5, 27.5.21, 27.99.3
Datum podání přihlášky:22.01.2016 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
22.07.2015
Přiznaná
Úplná
86701713
US
Datum zveřejnění přihlášky:11.02.2016 EU
Datum zápisu:20.05.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Kanada
Zástupce:**** Private data ****
Popis:
Ochrannou známku tvoří trojúhelník otočený vrcholem směrem dolů, pod ním je stylizované pohoří a písmeno "C" je vycentrované přes obrázek.
ENThe mark consists of a triangle pointing downward with a stylized mountain underneath with a letter "C" centered over the image.
FRLa marque consiste en la représentation graphique d'un triangle pointant vers le bas et, en-dessous, d'une montage de fantaisie, ainsi qu'en la lettre "C" centrée sur l'image.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
10Korunky zubní, Mosty, Zubní protézy a Přístroje a zařízení používané v ortodoncii.
40Zubní technici (Služby -); Zakázková výroba stomatologické protetiky pro druhé, jmenovitě broušení zubních korunek, výplní zubu, polokorunek, implantátů a můstků.
41Vzdělávací služby, jmenovitě poskytování kurzů a instruktáží v oboru stomatologie a ortodoncie.
44Služby zubního lékařství; Kosmetická stomatologie; Služby zubního lékařství, Jmenovitě, Služby v oblasti stomatologické protetiky; Služby v oblasti zubních implantátů; Poskytování informací v oboru stomatologie a ortodoncie; Ortodontické služby.
FR10Couronnes dentaires, Ponts, Prothèses dentaires et Appareils d'orthodontie.
40Services d'un mécanicien-dentiste; Fabrication sur commande de prothèses dentaires pour le compte de tiers, à savoir meulage de couronnes dentaires, incrustations, onlays, ancrages et ponts.
41Services d'éducation, à savoir fourniture de cours et d'instructions dans le domaine de la dentisterie et de l'orthodontie.
44Dentisterie; Dentisterie esthétique; Dentisterie, À savoir, Services de prothèses dentaires; Services d'implants dentaires; Fourniture d'informations dans le domaine de la dentisterie et de l'orthodontie; Services d’orthodontie.
EN10Dental crowns, bridges, dental prosthesis and orthodontic appliances.
40Dental laboratories; custom manufacture of dental prosthetics for others, namely, milling of dental crowns, inlays, onlays, abutments and bridges.
41Education services, namely, providing classes and instruction in the field of dentistry and othordontics.
44Dentistry; Cosmetic dentistry; Dental services, namely, dental prosthesis services; dental implant services; Providing information in the field of dentistry and orthodontics; Orthodontic services.

C, Info about trademak list

This trademark C list was get 15.06.2017 10:35 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 559 trademarks of text C, 319 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.