B - Trademark, owner Bentley Motors Limited

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 12793841
Trademark text B - ochranná známka
B
Product Classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 39, 41
Vienna Classes 3.7.17 ; 27.5.21 ; 27.99.2
Filing date 15.04.2014
Publication date 30.06.2014
Applicant/Holder Bentley Motors Limited
Representative MARKS & CLERK LLP
Status Zveřejněná - námitky
Type Obrazová
Nice Classification
3
Parfémy, vody po holení a kolínské vody; Deodoranty; Kosmetika; Líčidla; Vlasové vody, šampony, kondicionery; Mýdla; Parfumerie, vonná; Přípravky pro intimní hygienu; Kosmetické sady; Kosmetické krémy; Přípravky na holení; Čisticí, lešticí, brusné a abrazivní přípravky, všechno jako výrobky pro péči o motorová vozidla; Krémy, leštidla a vosky pro motorová vozidla; Krémy, leštidla a vosky na kůži; Bělicí přípravky na kůži; Výrobky na konzervování kůže [vosky]; Krém na obuv; Lešticí přípravky na polobotky a kotníkovou obuv; Vosky na kotníkovou obuv a polobotky; Utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění; Přípravky pro odstraňování barev; Přípravky pro odmašťování; Barvy (Přípravky pro odstraňování -); Cídidlo; Vosk na parketové podlahy; Přípravky na odstranění rezu; Přípravky na cídění (leštidla); Odstraňovače skvrn; Čisticí kapalina na skla vozidel; Čističe kol; Přípravky na čištění skla; Ostřikovače čelního skla; Přípravky na leštění nárazníků; Autošampony; Čističe na čalounění; Přípravky na utěsnění, ochranu a leštění automobilových nátěrů.

Parfums, après-rasage et eaux de Cologne; Déodorants; Cosmétiques; Produits de maquillage; Lotions capillaires, shampooings, après-shampooings; Savons; Articles de parfumerie, huiles essentielles; Produits d'hygiène intime; Nécessaires incluant des produits de beauté; Crèmes à usage cosmétique; Produits de rasage; Produits nettoyants, polissants, dégraisssants et abrasifs, tous étant des produits de soin pour véhicules à moteur; Crèmes, cirages et cires pour véhicules à moteur; Crèmes, cirages et cires pour le cuir; Produits pour blanchir le cuir; Conservation du cuir (produits pour la -) [cirages]; Crème pour chaussures et bottes; Cirage pour chaussures et bottes; Cire pour bottes et chaussures; Chiffons imprégnés d'un produit détergent à des fins de nettoyage; Produits pour enlever les couleurs; Dégraissage (produits de); Produits destinés à supprimer la couleur; Produits de cirage; Cire pour parquet; Produits antirouille; Produits pour faire briller; Produits détachants; Liquides pour lave-glaces; Produits de nettoyage des roues; Produits nettoyants pour vitres; Liquide lave-glace; Produits lustrants pour pare-chocs; Shampooings pour voitures; Nettoyants pour revêtements; Produits pour étanchéité, protection et polissage de peinture de véhicules.

Perfume, cologne, aftershave; deodorants; cosmetics; make up preparations; hair lotions, shampoos, conditioners; soaps; perfumery, essential oils; personal hygiene products; cosmetic kits; creams for cosmetic purposes; shaving preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, all being care products for motor vehicles; creams, polishes and waxes for motor vehicles; creams, polishes and waxes for leather; leather bleaching preparations; leather preservatives (polishes); boot and shoe cream; boot and shoe polish; boot and shoe wax; cloths impregnated with a detergent for cleaning purposes; colour removing preparations; degreasers; paint stripping preparations; waxing preparations; polishing wax; rust removing preparations; shining preparations (polish); stain removers; windscreen cleaning liquids; wheel cleaner; glass cleaners; screen wash; bumper shine; car shampoo; upholstery cleaner; preparations to seal, protect and shine vehicle paintwork..

9
Optické přístroje; Výrobky oční optiky; Brýle a Sluneční brýle a Jejich příslušenství; Pouzdra, obaly a držáky na brýle a sluneční brýle; Kožená pouzdra, obaly a držáky na brýle a sluneční brýle; Části, vybavení a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží; Mobilní telefony, nabíječky mobilních telefonů; Kožená pouzdra na mobilní telefony; Pouzdra, držáky, šňůrky, obaly na mobilní telefony; Hlasová zařízení pro mobilní telefony; Mobilní telefony pro použití ve vozidlech; Přívěsky k mobilním telefonům; Příslušenství pro mobilní telefony, zařazené do této třídy; Počítače; Laptopy; Tablety (počítače); Rádia; Rádia pro osobní auta; Přehrávače kazet; Přehrávače kazet pro motorová vozidla; Přehrávače kompaktních disků; CD přehrávače pro motorová vozidla; Přehrávače minidisků; Přehrávače minidisků pro motorová vozidla; MP3 přehrávače; MP3 přehrávače pro motorová vozidla; Dvd přehrávače; DVD přehrávače pro motorová vozidla; Obaly, pouzdra a držáky na audio kazety, kompaktní disky, DVD, minidisky; Obaly, pouzdra a držáky na DVD přehrávače, MP3 přehrávače, přehrávače minidisků, počítače, laptopy a tabletové počítače; Reproduktory, amplióny; Reproduktory pro vozidla; Bezdrátové reproduktory; Bezdrátové reproduktory do vozidel; Hasicí přístroje pro použití v motorových vozidlech; Nabíječky baterií; Nabíječky baterií; Kontrolní přístroje pro nabíjení akumulátorů; Poplašná zařízení a přístroje proti krádežím pro motorová vozidla; Rádiové antény; Reproduktory, amplióny; Měřicí přístroje; Zařízení na měření času; Zařízení na měření tlaku, tlakoměry, Měřidla tlaku v pneumatikách; Měřiče rychlosti, Zařízení na testování rychloměrů; Ampérmetry; Měřidla hladiny oleje a benzínu; Přístroje pro indikaci teploty.

Appareils optiques; Articles pour la vue; Verres et Lunettes de soleil et Et leurs accessoires; Housses, étuis et supports pour lunettes et lunettes solaires; Housses, étuis et supports en cuir conçus pour lunettes et lunettes solaires; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles; Housse en cuir pour téléphones portables; Housses, supports, courroies, étuis pour téléphones mobiles; Dispositifs mains libres pour téléphones cellulaires; Téléphones mobiles destinés aux véhicules; Accessoires (breloques) pour téléphones mobiles; Accessoires pour téléphones mobiles compris dans cette classe; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Postes de T.S.F.; Radios de véhicules motorisés; Lecteurs de cassettes; Lecteurs de cassette pour véhicules motorisés; Lecteurs de disques compacts; Lecteur de disques compacts pour véhicules motorisés; Lecteurs de mini-disques; Lecteurs de mini-disques pour véhicules à moteur; Lecteurs MP3; Et lecteurs MP3 pour véhicules à moteur; Lecteurs DVD; Lecteurs de DVD pour véhicules à moteur; Étuis, housses, pochettes et supports pour cassettes audio, disques compacts, DVD, minidisques; Étuis, housses, pochettes et supports pour lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de minidisques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et tablettes électroniques; Enceintes; Hauts-parleurs pour véhicules; Haut-parleurs sans fil; Haut-parleurs sans fil pour véhicules; Extincteurs pour véhicules à moteur; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries; Moniteurs de chargement de batteries; Alarmes et appareils antivol pour véhicules à moteur; Antennes de radio; Enceintes; Mesureurs; Dispositifs pour mesurer le temps; Manomètres, Mesureurs de pression pour pneus; Compteurs de vitesse, Testeurs d'indicateur de vitesse; Ampèremètres; Jauges de niveau d'huile et d'essence; Appareils indicateurs de température.

Optical apparatus; eyewear; glasses and sunglasses and accessories therefor; cases, wallets, carriers and holders adapted for glasses and sunglasses; leather cases, wallets, carriers and holders adapted for glasses and sunglasses; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; mobile phones, mobile phone chargers; leather cases for mobile phones; cases, holders, straps, carriers for mobile phones; hands free devices for mobile phones; mobile phones for use in vehicles; mobile phone accessory charms; accessories for mobile phones included in this class; computers; laptops; tablet computers; radios; radios for motor vehicles; cassette players; cassette players for motor vehicles; compact disc players; compact disc players for motor vehicles; mini-disc players; mini disc players for motor vehicles; MP3 players; MP3 players for motor vehicles; DVD players; DVD players for motor vehicles; wallets, cases, holders and carriers for audio cassettes, compact discs, DVDs, mini-discs; wallets, cases, holders and carriers for DVD players, MP3 players, mini-disc players, computers, laptops and tablet computers; speakers; speakers for vehicles; wireless speakers; wireless speakers for vehicles; fire extinguishers for use in motor vehicles; battery chargers; battery charging equipment; battery charging monitors; antitheft alarms and apparatus for motor vehicles; radio antennas; loudspeakers; measuring instruments; time measuring instruments; pressure gauges, tyre pressure gauges; speedometers, speedometer testers; ammeters; oil and petrol level gauges; temperature gauges..

12
Zařízení pro přepravu pozemní, vzdušnou, vodní nebo leteckou; Vozidla; Motorová vozidla a jejich části a vybavení; Sněhové řetězy pro kola motorových vozidel; Pneumatiky na motorová vozidla; Plné pryžové pneumatiky pro kola motorových vozidel; Pneumatiky; Kola z lehkých slitin pro motorová vozidla; Blatníky pro motorová vozidla; Volanty pro motorová vozidla; Bezpečnostní autosedačky pro děti; Zrcátka ve sluneční cloně pro motorová vozidla; Stupátka pro motorová vozidla; Sítě na zavazadla pro motorová vozidla; Klaksony motorových vozidel; A poplašná zabezpečovací zařízení pro vozidla; Rámy pro světlomety; Zařízení pro signalizaci zpětné jízdy automobilů; Nosiče lyží používané na motorových vozidlech; Komponenty brzd pro motorová vozidla; Rukojeti řadicí páky pro motorová vozidla; Ventilační mřížky pro vozidla; Dřevěné panely pro motorová vozidla; Kryty otvorů pro reproduktory ve vozidlech; Palivové nádrže vozidel; Uzávěry palivových nádrží jako plynu ve vozidlech; Cigaretové a doutníkové zapalovače pro vozidla; Zařízení na zamykání benzínové nádrže; Zařízení na centrální zamykání dveří; Zrcadla pro vozidla, Zpětná zrcátka; Opěrky hlavy do vozidel; Bezpečnostní pásy, Bezpečnostní popruhy, pásy na sedadla vozidel; Stěrače, ostřikovače, ramena a lišty na čelní sklo; Části, vybavení a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží.

Appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail; Véhicules; Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives; Chaînes à neige pour roues de véhicules à moteur; Pneus pour véhicules à moteur; Pneumatiques en caoutchouc solide pour roues de véhicules à moteur; Pneus (pneumatique); Jantes en alliage pour véhicules à moteur; Bavettes garde-boue pour véhicules à moteur; Volants pour véhicules à moteur; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; Miroirs pour véhicules à moteur; Bandes de roulement pour véhicules à moteur; Filets porte-bagages pour véhicules à moteur; Klaxons pour voitures automobiles; Alarmes et antivols de véhicules; Encadrements de phares; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Porte-skis pour véhicules à moteur; Organes de freinage pour véhicules à moteur; Boutons de leviers de vitesses pour véhicules à moteur; Grilles de ventilation pour véhicules; Panneaux en bois pour véhicules à moteur; Housses pour sorties de haut-parleurs destinées aux véhicules; Réservoirs à essence pour véhicules; Bouchons pour réservoirs à essence et à gaz de véhicules; Allume-cigarettes et allume-cigares pour véhicules; Dispositifs de verrouillage du réservoir d'essence; Dispositifs de verrouillage central des portières; Rétroviseurs pour véhicules, Rétroviseurs arrière; Appuie-tête pour véhicules; Ceintures de sécurité, Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Essuie-glace pour pare-brise, rondelles, lames et bras; Pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités.

Apparatus for locomotion by land, rail, air or water; vehicles; motor vehicles and parts and fittings therefor; snow chains for motor vehicle wheels; tyres for motor vehicles; solid rubber tyres for motor vehicle wheels; pneumatic tyres; alloy wheels for motor vehicles; mud flaps for motor vehicles; steering wheels for motor vehicles; car safety seats for children; vanity mirrors for motor vehicles; tread plates for motor vehicles; luggage nets for motor vehicles; motor vehicle horns; vehicle anti theft alarms and devices; surrounds for headlamps; reversing alarms for vehicles; ski carriers for use on motor vehicles; brake components for motor vehicles; gear lever knobs for motor vehicles; ventilation grilles for vehicles; wood panels for motor vehicles; covers for loudspeaker opernings in vehicles; petrol tanks for vehicles; caps for vehicle petrol tanks; cigarette and cigar lighters for vehicles; petrol tank locking devices; central door locking devices; mirrors for vehicles, rear-view mirrors; head rests for vehicles; seat belts, safety belts; windscreen wipers, washers, blades and arms; accessories, parts and fittings for all the aforesaid goods..

14
Vzácné kovy a jejich slitiny; Šperky; Klenotnické kameny; Hodinky a hodiny; Pouzdra na hodinky a hodiny; Skříňky na šperky; Ozdoby na řetízky hodinek; Odznaky z drahých kovů; Schránky z drahých kovů; Stolní hodiny; Stolní hodiny; Manžetové knoflíky; Špendlíky do kravat; Špendlíky do kravat; Špendlíky do klopy; Špendlíky; Skříňky na šperky; Krabice na manžetové knoflíky; Kroužky na klíče; Podnosy na klíče; Pouzdra na hodinky.

Métaux précieux et leur alliage; Articles de bijouterie-joaillerie; Pierres de joaillerie; Montres et horloges; Étuis pour montres et horloges; Coffrets à bijoux; Breloques; Insignes en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Montres de table; Montres de table; Boutons de manchettes; Épingles de cravates; Épingles de cravates; Épingles de boutonnières; pins; Coffrets à bijoux; Étuis pour boutons de manchettes; Porte-clefs; Plateaux à clés; Boîtes de montre.

Precious metals and their alloys; jewellery; precious stones; watches and clocks; watch and clock cases; jewellery cases; charms; badges of precious metal; boxes of precious metal; table clocks; desk clocks; cufflinks; tie clips; tie pins; lapel pins; pins; jewellery boxes; cuff link boxes; key rings; key trays; cases for watches..

16
Papírenské zboží; Psací potřeby; Pera (psací potřeby); Tužky; Nože na otevírání dopisů; Stojany na pera a tužky; Držáky na pera a tužky; Pouzdra na pera a tužky; Stohovatelné zásuvky na psací stoly; Stohovatelné zásuvky na psací stoly; Přihrádky na korespondenci; Pouzdra na doklady; Podložky na psací stůl; Alba na fotografie; Fotoknihy; Diáře; Podložky pod nádobí; Kalendáře; Stojany na kancelářské sponky; Těžítka na papír; Podložky na psací stůl; Knihy; Papírenské zboží; Knihy k nalepování výstřižků (alba); Ročenky; Atlasy; Mapy a topografické plány; Katalogy a časopisy; Těžítka na papír; Pouzdra na pasy; Spony a pásky na bankovky; Spony a pásky na bankovky; Spony na pera; Podložky na pera (utěráky); Fotografie, Rytiny; Stojany na fotografie; Obrázky, tisky a plakáty; Papír na psaní; Tiskárenské výrobky, Tiskoviny a publikace, Texty, Periodika, Brožury, Knížky (brožované), Informační letáky, Plakáty; Pastelky; Vlajky; Kartičky s autogramy; Pohlednice; Alba na fotografie a obrázky; Blahopřání; Suché obtisky; Tištěné emblémy na okna a vozidla; Metodické příručky, Instruktážní průvodci a manuály.

Papeterie; Instruments d'écriture; Stylos et plumes; Crayons; Couteaux ouvre lettres; Supports pour plumes et crayons; Porte-stylos à bille et porte-crayons; Boîtiers pour stylos et crayons; Bacs à courrier; Bacs à courrier; Bacs à lettres; Porte-documents; Sous-main de bureau; Albums photos; Albums pour photographies; Agendas et journaux; Dessous de carafes; Calendriers; Porte-trombones; Presse-papiers; Sous-main de bureau; Livres; Papeterie; Albums; Almanachs; Atlas; Graphiques et cartes; Catalogues et revues; Presse-papiers; Étuis pour passeport; Porte-billets; Porte-billets; Agrafes de porte-plume; Essuie-plumes; Photographies, Gravures; Supports pour photographies; Images, gravures et affiches; Papier à lettre; Produits de l'imprimerie, Ouvrages et publications, Textes, Périodiques, Brochures, Livrets, Feuilles d'information, Affiches; Pastels [crayons]; Drapeaux; Cartes pour autographes; Cartes postales; Albums pour photographies et illustrations; Cartes de vœux; Décalcomanies à frottements; Couleurs imprimées d'une entreprise à appliquer sur des vitres et des véhicules; Manuels d'utilisation, Guides et manuels d'instruction.

Stationery; writing implements; pens; pencils; letter openers; stands for pens and pencils; holders for pens and pencils; case for pens and pencils; desk trays; letter trays; letter racks; document wallets; desk pads; photograph albums; photobooks; diaries; coasters; calendars; paper clip holders; paperweights; desk blotters; books; stationery; albums; almanacs; atlases; charts, maps; catalogues, magazines; paper weights; passport holders; money clips; money holders; pen clips; pen wipers; photographs, engravings; photograph stands; pictures, posters, prints; writing paper; printed matter, publications, texts, periodicals, brochures, pamphlets, information sheets, posters; crayons; flags; autograph cards; postcards; photograph and picture albums; greeting cards; decalcomanias; printed livery for application to windows and vehicles; user manuals, instruction manuals and guides.

18
Kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů; Zásobníky na karty; Tašky; Kabelky; Brašny přes rameno; Sportovní tašky; Batohy; Tašky školní (aktovky); Aktovky diplomatky; Kufříky; Cestovní tašky; Náprsní tašky; Pouzdra a obaly na kreditní karty; Zavazadla; Zavazadla; Zavazadla; Deštníky a pouzdra na deštníky; Slunečníky a Kryty na slunečníky; Tašky na oděvy; Cestovní vaky na oděvy; Pouzdra, obaly a váčky na klenoty; Neceséry; Zavazadla; Kufry pro cestování vlakem; Zavazadla; Dózy z kůže; Zvířecí kůže, usně, Zvířecí kůže, usně; Hole; Potahy kožené na nábytek; Kožené ozdoby na nábytek; Zásobníky na karty.

Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières; Porte-cartes; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs de sport; Sacs à dos; Cartables d'écoliers anciens; Porte-documents; Trousses; Sacs fourre-tout; Portefeuilles; Étuis pour cartes bancaires; Bagage; Bagage; Bagage; Parapluies et fourreaux de parapluies; Ombrelles et Housses de parasols; Sacs pour porter des vêtements; Housses à vêtements de voyage; Rouleaux, enveloppes et pochettes à bijoux; Vanity-case; Bagage; Malles de voyage; Bagage; Boîtes en cuir; Dépouilles d'animaux, Dépouilles d'animaux; Cannes; Revêtements de meubles en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Porte-cartes.

Leather and imitations of leather and goods made therefrom; card holders; bags; handbags; shoulder bags; sports bags; backpacks; satchels; briefcases; cases; holdalls; wallets; credit card holders; purses; luggage; suitcases; umbrellas and umbrella covers; parasols and parasol covers; garment bags; suit bags; jewellery rolls, wraps and pouches; vanity cases; valises; trunks; travelling bags; boxes of leather; animal hides, animal skins; walking sticks and canes; furniture coverings of leather; leather trimmings for furniture; card holders.

21
Výrobky ze skla, křišťálu, majoliky a porcelánu; Láhve a nádoby ze skla; Dekantéry; Lahvičky na parfémy; Hadříky na čištění skel dioptrických a slunečních brýlí; Otvíráky na lahve, elektrické a neelektrické; Jednoramenné svícny, svícny a lustry; Zásobníky na ubrousky; Zásobníky na ubrousky; Šálky, hrnky; Lžíce na boty; Stojany na štětky na holení; Pouzdra na toaletní potřeby; Vázy; Piknikové koše s vybavením.

Articles en verre, cristal, faïence et porcelaine; Bouteilles et récipients en verre; Carafes; Flacons de parfum; Lingettes pour lunettes et lunettes de soleil; Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Chandeliers, bougeoirs et candélabres; Porte-serviettes de table; Porte-serviettes de table; Tasses, chopes; Chausse-pieds; Porte-blaireaux; Nécessaires de toilette; Vases; Paniers garnis pour pique-niquer.

Articles of glass, crystal, earthenware and porcelain; bottles and containers of glass; decanters; perfume bottles; cloths for eye glasses and sunglasses; bottle openers; candle holders, candlesticks, candelabras; napkin rings; napkin holders; cups, mugs; shoe horns; stands for shaving brushes; fitted vanity cases; vases; fitted picnic baskets..

25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží; Pánské spodní prádlo; Džíny; Krátké kalhoty; Sukně; Župany; Košile; Trička; Svetry; Mikiny; Pulovry; Polokošile; Svetry se zipem; Pulovry; Flísové oděvy; Kravaty; Kravaty; Spodní prádlo; Noční košile a pyžama; Župany; Pláště koupací; Vesty; Bundy; Bundy; Nepromokavé pláště; Nepromokavé bundy; Šátky, šály; Rukavice; Šály; Plavky; Pásky; Čepice; Pokrývky hlavy; Obuv; Holínky vysoké; Sportovní obuv; Sandály.

Vêtements, chaussures et chapellerie; Slips; Jeans; Shorts; Jupes; Robes; Chemises; Tee-shirts; Pulls; Sweat-shirts; Pull-overs; Chemises polos; Cardigans; Pull-overs; Polaires; Cravates; Cravates; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Robes de chambre; Peignoirs de bain; Gilets; Manteaux; Manteaux; Manteaux imperméables; Vestes imperméables; Foulards; Gants; Châles; Costumes de bain [maillots de bain]; Ceinture (habillement); Couvre-chefs; Chapellerie; Chaussures; Bottes; Chaussures de sport; Sandales.

Articles of clothing, footwear, and headgear; trousers; jeans; shorts; skirts; dresses; shirts; t-shirts; jumpers; sweatshirts; sweaters; polo shirts; cardigans; pullovers; fleeces; ties; neckties; underwear; nightwear; dressing gowns; bath robes; vests; coats; jackets; waterproof coats; waterproof jackets; scarves; gloves; shawls; swimwear; belts; caps; hats; shoes; boots; trainers; sandals..

28
Hračky, hry a věci na hraní; Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Vánoční ozdoby; Lyže; Snowboardy; Lyžařské vázání; Vodní lyže; Vaky na lyže a snowboardy; Vrhcáby (desková hra); Auta (hračky); Plyšoví medvídci; Hrací karty; Puzzles.

Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Skis; Snowboards [planches de surf des neiges]; Fixations de skis; Skis nautiques; Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; Trictracs; Véhicules [jouets]; Ours en peluche; Jeux de cartes; Puzzles.

Toys, games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; skis; snowboards; ski bindings; waterskis; bags especially designed for skis and snowboards; backgammon games; toy vehicles; teddy bears; playing cards; jigsaw puzzles.

35
Maloobchod a velkoobchod; Maloobchodní a velkoobchodní služby související s prodejem zaměřeným na vozidla a jejich části a příslušenství; Maloobchodní a velkoobchodní služby související s prodejem zaměřeným na parfémy a kosmetiku, optické přístroje, brýle, sluneční brýle a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich příslušenství, klenoty, hodiny a hodinky, papírenské zboží, kožené zboží a imitace koženého zboží, zavazadla, kabelky, tašky, kufříky a jejich příslušenství; Maloobchodní a velkoobchodní služby související s prodejem zaměřeným na nábytek a jeho části a příslušenství, výrobky ze skla, křišťálu, majoliky a porcelánu, textil a textilní zboží, oděvy, obuv a kloboučnické zboží a jejich doplňky, hračky, hry a sportovní potřeby; Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce.

Services de vente en gros et au détail; Services de vente au détail et de vente en gros liés à la vente de véhicules et de leurs pièces et accessoires; Services de vente au détail et de vente en gros liés à la vente de parfums et cosmétiques, appareils optiques, lunettes, lunettes solaires, et leurs accessoires, téléphones mobiles et leurs accessoires, articles de joaillerie-bijouterie, horloges et montres, produits de la papeterie, articles en cuir et articles en imitations du cuir, bagages, sacs à main, sacs, trousses et leurs accessoires; Services de vente au détail et de vente en gros liés à la vente de meubles et de leurs pièces et accessoires, articles en verre, cristal, faïence et porcelaine, tissus et produits textiles, articles d'habillement, chaussures et chapellerie et leurs accessoires, jouets, jeux et articles de sport; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.

Retail and wholesale services; retail and wholesale services connected with the sale of vehicles and parts and accessories therefor; retail and wholesale services connected with the sale of perfumes and cosmetics, optical apparatus, glasses, sunglasses, and accessories therefor, mobile telephones and accessories therefor, jewellery, clocks and watches, stationery goods, leather goods and imitations of leather goods, luggage, handbags, bags, cases and accessories therefor; retail and wholesale services connected with the sale of furniture and parts and accessories therefor, articles of glass, crystal, earthenware and porcelain, textiles and textile goods, articles of clothing, footwear and headgear and accessories therefor, toys, games and playthings and sporting articles; advertising; business management; business administration; office functions..

39
Přepravní a distribuční služby; Přeprava cestujících po silnici, železnici, vodě a vzduchem; Cestovní informace; Služby týkající se zprostředkování cestování; Pronájem automobilů; Služby rezervačních agentur týkající se cestování; Služby cestovních kanceláří.

Services de transport et de distribution; Transport de passagers par route, rail, eau et air; Informations en matière de voyages; Services d'organisation de voyages; Location de véhicules; Services d'agences pour la réservation de voyages; Services d' agences de voyages.

Transport and distribution services; transportation of passengers by road, rail, water and air; provision of travel information; travel arrangement services; leasing of vehicles; booking agency services relating to travel; tour agency services.

41
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Poskytování vzdělávacích, školicích a zábavních služeb vztahujících se k automobilům a k cestování; Zařizování a organizování soutěží; Zařizování a organizování estrád, sportovních a kulturních aktivit; Pořádání a organizování volnočasových aktivit; Zařizování seminářů, konferencí a výstav; Rezervace zábavních a volnočasových aktivit..

Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Fourniture de services d'éducation, de formation et de divertissement liés aux automobiles et aux voyages; Organisation de compétitions; Organisation de spectacles, activités sportives et culturelles; Préparation et organisation d'activités de loisirs; Fourniture de séminaires, conférences et expositions; Services de réservation de divertissements et de loisirs..

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; provision of education, training and entertainment services relating to automobiles and to travel; arrangement and organisation of competitions; arrangement and organisation of shows, sporting and cultural activities; arrangement and organisation of leisure activities; provision of seminars, conferences and exhibitions; entertainment and leisure booking services..


B, Info about trademak list

This trademark B list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 963 trademarks of text B, 484 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688