blickshift - Trademark, owner Blickshift GmbH

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15835879
Znění ochranné známky: blickshift
Třídy výrobků a služeb: 9, 42
Datum podání přihlášky: 16.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Blickshift GmbH, Schelmenwasenstr. 34, Stuttgart, 70567, Spolková republika Německo
Země původu: Spolková republika Německo
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS9 Počítačový hardware; Počítačová periferní zařízení; Počítačový software; Přístroje na zpracování dat; Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačový software (nahraný); Zařízení ke zpracování dat; Počítače; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení.
42 Poradenství v oblasti počítačových technologií; Konzultační služby v oblasti informačních technologií [IT]; Cloud computing; Poradenské služby vztahující se k počítačovému programování; Navrhování počítačového softwaru pro třetí osoby; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru; Navrhování, vývoj a programování počítačového softwaru; Počítačové programování; Služby v oblasti zajišťování výzkumu; Počítačem podporovaná průmyslová analýza; Software jako služba [SaaS]; Pronájem počítačů a počítačového softwaru; Počítače (Pronájem -); Údržba softwaru; Vědecké a technologické služby; Správa projektů v oblasti informačních technologií; Služby v oblasti analýzy technických dat; Získávání dat (Data mining).
FR9 Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Logiciels; Appareils de traitement de données; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels enregistrés; Équipements de traitement de données; Ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
42 Services de conseils en technologies informatiques; Conseils en technologie de l'information; Informatique en nuage; Services de conseils en matière de programmation informatique; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers; Conception et développement de matériel informatique; Conception, développement et programmation de logiciels; Programmation informatique; Mise à disposition de services de recherches scientifiques; Services d'analyse industrielle assistée par ordinateur; Logiciel-service [SaaS]; Location d'ordinateurs et de logiciels; Location d'ordinateurs; Maintenance de logiciels; Services scientifiques et technologiques; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l'information; Services d'analyse de données techniques; Exploration de données.
EN9 Computer hardware; Peripherals adapted for use with computers; Software; Data processing apparatus; Computer programs [downloadable software]; Recorded computer programs; Recorded computer software; Data processing equipment; Computers; Computer software applications, downloadable.
42 Computer technology consultancy; Information technology [IT] consultancy; Cloud computing; Computer software consultancy; Software design for others; Design and development of computer hardware; Design, development and programming of computer software; Preparation of data processing programmes; Provision of research services; Computer aided industrial analysis services; Software as a service [SaaS]; Rental of computers and computer software; Computer rental; Maintenance of software; Science and technology services; IT project management; Technical data analysis services; Data mining.

blickshift, Info about trademak list

This trademark blickshift list was get 26.10.2016 09:34 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688