Noa Services - Trademark, owner Blue Tiger France

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 14671408
Znění ochranné známky: Noa Services
Třídy výrobků a služeb: 9, 41, 42
Datum podání přihlášky: 11.10.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 15.10.2015 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Francie
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Počítačový software; Počítačové databáze; Aplikační software; Počítačový interface; Počítačový komunikační software; Instruktážní elektronický průvodce; Školicí příručky v podobě počítačových programů; Žádný z výše uvedených výrobků není určen pro obor robotiky nebo není používaný v souvislosti s jakýmikoliv roboty.
41 Pořádání prezentací pro vzdělávací účely; Školicí služby zaměřené na počítačové systémy; Vzdělávací služby v oblasti informačních technologií; Vyučování, vzdělávání; Organizování obchodních školení; Poskytování on-line školení; Pracovně orientované školení; Organizování kurzů využívajících metod samostudia; Organizování kurzů využívajících programované učební metody; Organizování kurzů využívajících metod dálkového studia; Žádná z výše uvedených služeb není určena pro obor robotiky nebo není používaná v souvislosti s jakýmikoliv roboty.
42 Software jako služba [SaaS]; Navrhování počítačového softwaru; Vývoj softwaru; Údržba softwaru; Instalace počítačového softwaru; Software (Pronájem počítačového -); Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Služby v oblasti integrace počítačových systémů; Technologické poradenství; Správa serverů; Analýzy počítačových systémů; Počítačové analýzy dat; Navrhování, tvorba a programování webových stránek; Navrhování a vývoj systémů pro zpracování dat; Navrhování počítačových kódů; Návrh, tvorba, hosting a údržba internetových stránek pro třetí strany; Tvorba, aktualizace a adaptace počítačových programů; Žádná z výše uvedených služeb není určena pro obor robotiky nebo Není používaná v souvislosti s jakýmikoliv roboty.
FR9 Logiciel; Bases de données informatiques; Logiciels d'applications; Logiciels d'interface; Logiciels de communication; Guides de formation électroniques; Manuels de formation sous forme de programmes informatiques; aucun des produits précités n'étant destiné au domaine de la robotique ou n'étant utilisé en relation avec des robots de quelque nature que ce soit.
41 Organisation de présentations à des fins de formation; Services de formation en matière de systèmes informatiques; Services de formation en informatique; Mise à disposition de formations; Organisation de formations en gestion d'affaires; Mise à disposition de formations en ligne; Formations professionnelles; Organisation de formations appliquant des méthodes autodidactiques; Organisation de formations appliquant des méthodes d'enseignement programmé; Organisation de formations appliquant des méthodes d'enseignement à distance; aucun des services précités n'étant destiné au domaine de la robotique ou n'étant utilisé en relation avec des robots de quelque nature que ce soit.
42 Logiciel-service [SaaS]; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Installation de logiciels; Location de logiciels; Conseils en logiciels; Intégration de logiciels; Services de conseils technologiques; Administration de serveurs; Analyse de systèmes informatiques; Analyse informatisée de données; Conception, création et programmation de pages Web; Conception et développement de systèmes de traitement de données; Conception de codes informatiques; Conception, création, hébergement et entretien de sites Internet pour le compte de tiers; Conception, actualisation et adaptation de programmes informatiques; aucun des services précités n'étant destiné au domaine de la robotique ou n'étant utilisé en relation avec des robots de quelque nature que ce soit.
EN9 Software; Computer databases; Application software; Interfaces for computers; Communication software; Training guides in electronic format; Training manuals in the form of a computer program; None of the aforesaid goods intended for the field of robotics or being used in connection with robots of any kind.
41 Arranging of presentations for educational purposes; Training services relating to computer systems; Educational services relating to information technology; Training; Organising of business training; Provision of online training; Occupationally orientated instruction; Organisation of courses using self-tuition methods; Organisation of courses using programmed learning methods; Organisation of courses using distance learning methods; None of the aforesaid services intended for the field of robotics or being used in connection with robots of any kind.
42 Software as a service [SaaS]; Computer software design; Software development; Maintenance of software; Installation of software; Rental of software; Computer software consultancy; Computer systems integration services; Technological consultation services; Server administration; Computer system analysis; Computerised analysis of data; Design, creation and programming of web pages; Design and development of data processing systems; Designing computer codes; Design, creation, hosting and maintenance of internet sites for third parties; Creation, updating and adapting of computer programs; None of the aforesaid services intended for the field of robotics or Not being used in connection with robots of any kind.

Noa Services, Info about trademak list

This trademark Noa Services list was get 12.12.2016 07:04 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688