Flowers4Bees - Trademark, owner BLUME 2000 Blumen-Handelsgesellschaft mbH

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937337
Reprodukce: Flowers4Bees - ochranná známka
Flowers4Bees
Třídy výrobků a služeb: 4, 16, 20, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45
Obrazové třídy: 3.13.4, 3.13.5, 3.13.24, 5.5.23, 5.11.11
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 12.05.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Blume 2000 Blumen-Handelsgesellschaft mbH, Gutenbergring 53, Norderstedt, 22848, Spolková republika Německo
Země původu: Spolková republika Německo
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
CS4 Vosk včelí; Včelí vosk na výrobu svíček; Včelí vosk pro další zpracování; Včelí vosk na výrobu mastí; Včelí vosk na výrobu kosmetiky.
16 Knížky (brožované); Knihy; Tiskoviny k instrukčním účelům; Noviny; Programy akcí a událostí; Prospekty; Tištěné letáky; Tištěné zprávy; Letáky; Tištěné informační letáky; Tištěné informační karty; Tištěné poznámky ze seminářů; Tištěná spotřebitelská hlášení; Tištěné propagační materiály; Tištěná periodika; Tištěné vyučovací pomůcky; Tištěné certifikáty; Instruktážní příručky pro účely výuky; Informační dopisy; Informační prospekty; Tištěné publikace; Programy akcí a událostí; Reklamní letáky; Propagační publikace; Propagační publikace; Periodika; Časopisy [periodika]; Noviny.
20 Plástve pro včelí úly; Plástve pro včelí úly; Plástve pro včelí úly; Dřevěné profily pro včelí úly; Včelí úly; Potřeby pro včelaře, jmenovitě úly, půdní uzávěry pro úly, výkluzy, hoboky, etikety; Včelíny; Plástve.
30 Med; Včelí plástve v surovém stavu; Med; Přírodní zralý med; Bylinný med; Biologický med pro lidskou spotřebu; Cukr, přírodní sladidla, sladké polevy a náplně, výrobky z včelích produktů; Přírodní med; Včelí mateří kašička; Propolis.
31 Květiny; Květiny; Květiny; Květiny; Květiny; Květiny; Věnce z přírodních květů; Čerstvě nařezané girlandy; Čerstvé jedlé květiny; Květinové dekorace [čerstvé]; Květinové dekorace [sušené]; Suché květiny jako ozdoby šatů; Květinové dekorace [přírodní]; Kytice z čerstvých květin; Věnce ze živých květů; Sušené květinové aranže; Živé květiny (jako ozdoby); Aranžované čerstvé květiny; Aranžované čerstvé květiny; Věnce ze sušených květů; Kořenové hlízy k zemědělskému užití; Semena květin; Květinové cibule; Květinové cibulky; Semena květin; Rostliny; Zemědělské plodiny (nezpracované); Zemědělské produkty nezařazené do jiných tříd; Zahradnické výrobky (nezařazené do jiných tříd); Včely; Včelí pyl (nezpracovaný); Včelí pyl (nezpracovaný); Krmné látky pro včely; Krmné přípravky pro včely; Včelí pyl jako surovina pro průmyslové použití; Přírodní rostliny; Semena pro zahradnické účely; Semena pro zahradnické účely; Kořenové hlízy k zahradnickým účelům; Hnojiva neškodná pro včely; Substrát vhodný pro včely; Přípravky na ochranu rostlin vhodné pro včely; Přípravky na posílení rostlin vhodné pro včely.
35 Reklamní, marketingové a propagační služby; Obchodní služby a informační služby pro spotřebitele, jmenovitě zprostředkovací služby, organizování obchodních kontaktů, služby hromadného nákupu, obchodní hodnotící služby, příprava soutěží, dovozní a vývozní služby, jednatelské a zprostředkovatelské služby, objednací služby, srovnávání cen, nákupní služby pro druhé, předplatitelské služby; Maloobchodní a velkoobchodní služby s ohledem na včelí vosk, včelí vosk k použití při výrobě svíček, včelí vosk pro další zpracování, včelí vosk pro výrobu mastí, včelí vosk pro výrobu kosmetiky, brožury, knihy, tiskárenské výrobky k účelům vyučování, odborné časopisy, programy akcí, letáky, tištěné brožury, tištěné zprávy, letáky, tištěné informační prospekty, tištěné informační karty, tištěné podklady k seminářům, tištěné spotřebitelské zprávy, tištěný reklamní materiál, tištěné časopisy, tištěné učební a výukové pomůcky, tištěné certifikáty, manuály ke vzdělávacím účelům, informační dopisy, informační brožury, písemnosti [publikace], programy akcí, reklamní prospekty, reklamní publikace, reklamní brožury, časopisy, časopisy [magazíny], noviny, vosk [v plástvích] pro úly, rámečky pro včelí plástve pro úly, mezistěny pro úly, výdřevy pro úly, včelí koše, potřeby pro včelaře, krmivo pro včely, včelíny, plástve, med, nezpracované včelí plástve, med [pro stravování], med [přírodně uzrálý], bylinný med, biologický med pro stravování, cukr, přírodní sladidla, sladké polevy a náplně, jakož i včelí produkty pro stravování, přírodní med, včelní mateřská kašička, propolis, květiny, pravé květiny, čerstvé květiny, přírodní květiny, živé květiny, živé přírodní květiny, girlandy z přírodních květů, čerstvě nařezané květinové girlandy, jedlé čerstvé květiny, čerstvé květinové dekorace, sušené květinové dekorace, sušené květinové náramky, přírodní květinové dekorace, kytice z čerstvých květin, věnce z živých květin, sušená květinová aranžmá, přírodní květiny jako květiny pro aranžmá, aranžmá z přírodních květin, aranžmá z čerstvých květin, věnce ze sušených květin, květinové cibulky k zemědělským účelům, semena pro pěstování rostlin, květinové cibulky, květinové hlízy, květinová semena, rostliny, nezpracované zemědělské produkty, zemědělské produkty, nezařazené do jiných tříd, zahradnické produkty, nezařazené do jiných tříd, včely, nezpracovaný včelí pyl, surový včelí pyl, krmivo pro včely, krmné přípravky pro včely, včelí pyl jako surovina k průmyslovým účelům, přírodní rostliny, semena k zahradnickým účelům, semena pro zahradnictví, květinové cibulky pro zahradnictví, hnojiva neškodná pro včely, substrát vhodný pro včely, přípravky na ochranu rostlin vhodné pro včely, přípravky na posílení rostlin vhodné pro včely; Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby; Obchodní analýzy, průzkum a informační služby; Půjčování a pronájem a nájem předmětů v souvislosti s poskytováním výše uvedených služeb, zařazených do této třídy; Poradenství a poskytování informací zaměřené na výše uvedené služby, zařazené do této třídy; Průzkum trhu (studie).
36 Získávání finančních prostředků a sponzorování; Služby v oblasti dobročinných fondů; Shromažďování prostředků na dobročinné účely; Získávání prostředků na charitativní účely formou zábavních akcí; Poskytování informací vztahujících se k získávání finančních prostředků na charitativní účely; Výběr darů pro dobročinné účely v oboru ochrany klimatu, jakož i ochrany životního prostředí a ochrany opylovačů; Organizování sbírek.
38 Služby v oblasti digitálních telekomunikačních sítí; Konferenční služby na síti; Služby audiovizuální komunikace; Poskytování přístupu k telekomunikačním sítím; Poskytování přístupu k elektronickým komunikačním sítím a elektronickým databázím; Poskytování vysokorychlostního přístupu do počítačových a komunikačních sítí; Poskytování elektronických telekomunikačních připojení; Poskytování komunikačních zařízení na výměnu elektronických dat; Počítačová komunikace a přístup k internetu; Přenos dat; Datová komunikace elektronickými prostředky; Služby v oblasti vysílání a příjmu dat pomocí telekomunikačních prostředků; Digitální přenos dat; Přenos dat prostřednictvím telekomunikačních sítích; Digitální přenos dat po internetu; Služby mobilní telekomunikační sítě; Komunikační služby poskytované elektronicky; Služby v oblasti digitální komunikace; Předávání informací pomocí elektronických prostředků; Služby v oblasti elektronické komunikace; Dobročinné služby, zejména telekomunikační služby; Provozování elektronických komunikačních systémů; Zasílání, přijímání a přeposílání zpráv; Telekomunikační přístupové služby.
41 Vedení výukových seminářů; Pořádání přednášek; Vedení vzdělávacích akcí; Vzdělávací kurzy; Organizování a pořádání sympozií rovněž prostřednictvím internetu pomocí on-line platforem; Koučování; Profesní rekvalifikace; Fotografické zpravodajství; Organizování a vedení kongresů; Poskytování výuky; Pořádání konferencí pro vzdělávací účely; Vzdělávací kurzy; Školení [pořádání a řízení]; Organizování a vedení seminářů; Pořádání výstav pro vzdělávací účely; Školení [pořádání a řízení]; Organizování vzdělávacích výstav; Poskytování on-line publikací; Provozování online elektronických publikací bez možnosti stažení; Poradenské služby v oblasti vydavatelství; Poskytování publikací z celosvětové počítačové sítě nebo internetu s možností prohlížení; Služby vydavatelství; Poskytování elektronických publikací; Poskytování a šíření informačních materiálů k naučných obsahům na akcích pro další vzdělávání; Poskytování a šíření informačních materiálů, jmenovitě publikování tiskárenských výrobků; Elektronické publikování (DTP); Vydávání časopisů; Elektronické online publikace periodik a knih; Elektronické publikování (DTP); Vydávání kalendářů akcí; Vydávání tiskovin; Elektronické online publikace periodik a knih; Vydávání tiskovin; Vydávání tištěných výrobků v elektronické podobě na internetu; Vydávání časopisů; Multimediální publikování časopisů, žurnálů a novin; Multimediální publikování knih; Multimediální publikování tiskárenských výrobků; Poskytování časopisů se všeobecným zaměřením (online nestahovatelných); Provozování online elektronických publikací bez možnosti stažení; Poskytování komiksů a obrázkových příběhů (online nestahovatelných); Provozování online elektronických publikací bez možnosti stažení; Vydávání elektronických knih a časopisů online (nikoliv ke stažení); Služby vydavatelství; Vydávání tiskovin; Vydávání časopisů; Vydávání časopisů; Vydávání novin; Vydávání novin, periodik, katalogů a brožur; Vydávání časopisů; Vydávání redakčních poznámek na stránkách dostupných prostřednictvím globální počítačové sítě; Publikování a vydávání knih; Vydávání vzdělávacích textů; Publikování a vydávání tiskovin; Vydávání časopisů; Vydávání časopisů; Služby vydavatelství; Publikování vzdělávacích a školicích příruček; Digitální video, audio a multimediální zábavní vydavatelské služby; Vydávání tiskovin; Publikace letáků; Vydávání tiskovin vztahujících se ke vzdělávání; Vydávání vzdělávacích učebních materiálů; Vydávání webových časopisů; Vydávání materiálů na magnetických nebo optických nosičích dat; Vydávání materiálů přístupných z databází nebo z internetu; Vydávání vědeckých informačních novin a časopisů; Vydávání webových časopisů; Vydávání instruktážní literatury; Vydávání instruktážní literatury; Vydávání časopisů; Vydávání periodik; Vydávání novin; Nakladatelské služby týkající se periodických a neperiodických publikací, s výjimkou reklamních textů; Vydavatelské služby realizované prostřednictvím počítačů; Vydávání časopisů; Vydávání časopisů; Služby vydavatelství; Vydávání časopisů; Vydávání časopisů; Vydávání periodik; Vzdělávání a školení vztahující se k ochraně přírody a k životnímu prostředí; Vzdělávací služby vztahující se k ochraně přírody; Vzdělávací služby v oblasti ochrany přírody; Vzdělávací služby v oblasti zahradnictví; Korespondenční kurzy vztahující se k zahrádkářství; Poskytování školení v oblasti zemědělství, zahradnictví a lesnictví; Služby zoologických zahrad; Provozování botanických zahrad; Poradenství v oblasti školení a dalšího vzdělávání; Praktický výcvik; Výuka.
42 Výzkum v oblasti ochrany životního prostředí; Poradenské služby vztahující se ke kontrole znečištění; Konzultační služby v oblasti životního prostředí; Kompilace informací o životním prostředí; Poradenské služby vztahující se k bezpečnosti životního prostředí; Služby v oblasti výzkumu; Výzkum v oblasti zemědělství; Služby v oblasti zajišťování výzkumu; Výzkum chovu hospodářských zvířat; Výzkum pro vývoj nových produktů; Výzkum zaměřený na insekticidy; Příprava studií v oblasti vědeckého výzkumu; Integrovaný vědecký výzkum hmyzu týkající se skleníků a sklizňových plodin; Informační služby vztahující se k bezpečnosti hnojiv používaných v zahradnictví; Informační služby vztahující se k bezpečnosti hnojiv používaných v zahradnictví; Biotechnologický výzkum vztahující se k zahradnictví; Výzkum týkající se kultivace v zahradnictví; Konzultace v oblasti úspor energie; Poskytování vědeckých informací, poradenství a konzultací ve vztahu ke karbonovým offsetům; Biologický výzkum; Chemické analýzy; Plánování městské výstavby; Informační služby vztahující se k bezpečnosti chemických výrobků používaných v zahradnictví.
44 Včelařské služby; Zemědělské služby vztahující se k ochraně životního prostředí; Zahradnické služby; Pronájem zemědělských nástrojů a zařízení; Služby zalesňování; Rostlinné školky; Letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek; Výsadba stromů za účelem kompenzace uhlíkových emisí; Hubení škůdců a obtížného hmyzu, pro zemědělské účely; Služby péče o vzhled a čistotu zvířat; Ničení plevele; Pronájem potřeb pro včelaře; Poskytování a šíření informačního materiálu pro chov včel; Poradenství s ohledem na podporu životního prostoru, jmenovitě ozelenění střech, fasád, květinových pruhů, ozelenění měst, renaturační projekty, projekty ozelenění; Poradenství pro osobní ochranné oděvy pro včelaře.
45 Služby v oblasti ochrany zvířat; Lobbistické služby, s výjimkou těch pro komerční účely.
FR4 Cire d'abeille; Cire d'abeille destinée à la fabrication de bougies; Cire d'abeille destinée à des stades ultérieurs de la fabrication; Cire d'abeille destinée à la fabrication de pommades; Cire d'abeille destinée à la fabrication de produits cosmétiques.
16 Brochures; Livres; Produits d'imprimerie à usage pédagogique; Revues; Programmes d'évènements; Dépliants; Brochures imprimées; Rapports imprimés; Flyers; Dossiers d'informations imprimés; Cartes d'informations imprimées; Notes de séminaires imprimées; Rapports imprimés destinés aux consommateurs; Matériel promotionnel imprimé; Périodiques imprimés; Matériel d'enseignement imprimé; Certificats imprimés; Manuels d'instruction à des fins d'enseignement; Lettres d'information; Livrets d'information; Publications imprimées; Programmes d'évènements; Brochures publicitaires; Publications promotionnelles; Publications promotionnelles; Périodiques; Revues [périodiques]; Journaux.
20 Cire gaufrée pour ruches; Cire gaufrée pour ruches; Cire gaufrée pour ruches; Cadres en bois pour ruches; Ruches pour abeilles; Fournitures pour l'apiculture, à savoir ruches, barrières au sol pour ruches, chasse-abeilles, hoboks, étiquettes; Ruches; Rayons.
30 Miel; Nids d'abeilles à l'état brut; Miel; Miel naturel mûr; Miel à base de plantes; Miel biologique destiné à l'alimentation humaine; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Miel naturel; Gelée royale; Propolis.
31 Fleurs; Fleurs; Fleurs; Fleurs; Fleurs; Fleurs; Guirlandes de fleurs naturelles; Guirlandes fraîchement coupées [fleurs naturelles]; Fleurs comestibles fraîches; Décorations florales [fraîches]; Décorations florales [séchées]; Compositions de fleurs séchées pour corsages; Décorations florales [naturelle]; Bouquets de fleurs fraîches; Couronnes en fleurs naturelles; Compositions florales séchées; Boutonnières naturelles [fleurs]; Arrangements de fleurs fraîches; Arrangements de fleurs fraîches; Couronnes de fleurs séchées; Bulbes à usage agricole [plantes]; Graines de fleurs; Oignons [bulbes de fleurs]; Oignons (bulbes de fleurs); Graines de fleurs; Plantes; Produits agricoles à l'état brut; Produits agricoles non compris dans d'autres classes; Produits horticoles (non compris dans d'autres classes); Abeilles; Pollen d'abeilles à l'état brut; Pollen d'abeilles à l'état brut; Substances alimentaires pour abeilles; Préparations alimentaires pour abeilles; Pollen d'abeilles à l'état brut à usage industriel; Plantes naturelles; Semences à usage horticole; Semences à usage horticole; Bulbes à usage horticole; Engrais respectueux des abeilles; Substrats respectueux des abeilles; Produits de protection des plantes respectueux des abeilles; Fortifiants pour les plantes respectueux des abeilles.
35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services commerciaux et d'information aux consommateurs, à savoir services de médiation, organisation de contacts commerciaux, services d'achats groupés, services d'évaluation commerciale, préparation de concours, services d'import-export, services de négociation et de médiation, services de commande, services de comparaison des prix, services d'acquisition pour le compte de tiers, services d'abonnement; Services de vente au détail et en gros de cire d'abeille, cire d'abeille destinée à la fabrication de bougies, cire d'abeille destinée à des stades ultérieurs de la fabrication, cire d'abeille destinée à la fabrication d'onguents, cire d'abeille destinée à la fabrication de cosmétiques, brochures, livres, produits de l'imprimerie destinés à l'enseignement, revues spécialisées, programmes d'événements, dépliants, brochures imprimées, rapports imprimés, flyers, prospectus d'information imprimés, cartes d'information imprimées, documents de séminaire imprimés, rapports imprimés destinés aux consommateurs, matériel publicitaire imprimé, périodiques imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement imprimé, certificats imprimés, manuels d'instruction, lettres d'information, livrets d'information, ouvrages [publications], programmes de manifestations, brochures promotionnelles, publications publicitaires, brochures publicitaires, périodiques, périodiques [magazines], journaux, cire [gaufrée] pour ruches, cire gaufrée pour ruches, rayons de ruches, cadres de ruches, ruches pour abeilles, fournitures pour l'apiculture, aliments pour abeilles, ruches, rayons, miel, nids d'abeilles à l'état brut, rayons de miel non traités, miel [à usage alimentaire], miel [mûri naturellement], miel à base de plantes, miel biologique destiné à l'alimentation humaine, sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, y compris produits apicoles à usage alimentaire, miel naturel, gelée royale, propolis, fleurs, fleurs véritables, fleurs fraîches, fleurs naturelles, fleurs vivantes, fleurs naturelles vivantes, guirlandes de fleurs naturelles, guirlandes de fleurs fraîchement coupées, fleurs comestibles fraîches, décorations florales fraîches, décorations florales séchées, bracelets de fleurs séchées, décorations florales naturelles, bouquets de fleurs fraîches, couronnes de fleurs naturelles, compositions florales séchées, fleurs naturelles en tant que boutonnières, arrangements à base de fleurs naturelles, compositions à base de fleurs fraîches, couronnes de fleurs séchées, bulbes à usage agricole, semences pour la culture de fleurs, bulbes, oignons de fleurs, graines de fleurs, plantes, produits agricoles non traités, produits agricoles, non compris dans d'autres classes, produits horticoles, non compris dans d'autres classes, abeilles, pollen d'abeilles non traité, pollen d'abeilles brut, aliments pour abeilles, préparations alimentaires pour abeilles, pollen d'abeille en tant que matière première à usage industriel, plantes naturelles, semences pour l'horticulture, semences à usage horticole, bulbes de plantes pour l'horticulture, engrais respectueux des abeilles, substrats respectueux des abeilles, produits de protection des plantes respectueux des abeilles, fortifiants pour plantes respectueux des abeilles; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Prêt, location et location à bail d'objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Études de marché.
36 Collecte de fonds et parrainage; Services de fonds de secours; Services de collecte de bienfaisance; Collectes de bienfaisance par le biais d'évènements de divertissement; Mise à disposition d'informations en matière de collectes de bienfaisance; Collecte de dons pour l'intérêt commun dans le domaine de la protection du climat, de la protection de l'environnement et de la protection des pollinisateurs; Organisation de collectes.
38 Services de télécommunications de réseaux numériques; Services de conférences en réseau; Service de communication audiovisuelle; Mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d'accès à des réseaux de communications et à des bases de données électroniques; Fourniture d'accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Fourniture d'installations de communication pour l'échange de données électroniques; Communication informatique et accès à Internet; Services de transmission de données; Communication de données par voie électronique; Services de transmission et de réception de données par télécommunications; Transmission numérique de données; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Transmission numérique de données par Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services de communication par voie électronique; Services de communications numériques; Communication d'informations par voie électronique; Services de communications électroniques; Services de bienfaisance, à savoir services de télécommunications; Transmission par système de communications électroniques; Envoi, réception et renvoi de messages; Services d'accès aux télécommunications.
41 Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de conférences; Coordination d'évènements éducatifs; Offre de cours de formation; Organisation et tenue de symposiums, également sur l'internet, sur des plateformes en ligne; Formation; Recyclage professionnel; Reportages photographiques; Organisation et conduite de congrès; Tutorat; Organisation de conférences sur l'enseignement; Offre de cours de formation; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation et conduite de séminaires; Organisation d'expositions à des fins didactiques; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de salons sur l'éducation; Services de publication en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de conseils en matière d'édition; Services de publications consultables à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; Services d'édition; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; Mise à disposition et diffusion de matériel d'information concernant le contenu pédagogique de formations continues; Préparation et diffusion de matériel d'information, à savoir publication de produits de l'imprimerie; Micro-édition; Publication de magazines; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Micro-édition; Publication de calendriers d'événements; Publication de produits de l'imprimerie; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Publication de produits de l'imprimerie; Publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; Publication de magazines; Édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; Édition multimédia de livres; Édition multimédia de produits imprimés; Publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Services d'édition; Publication de produits de l'imprimerie; Publication de magazines; Publication de magazines; Publication de journaux; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; Publication de magazines; Publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; Publication et édition de livres; Publication de textes pédagogiques; Publication et édition de produits de l'imprimerie; Publication de magazines; Publication de magazines; Services d'édition; Publication de guides d'éducation et de formation; Services d'édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; Publication de produits de l'imprimerie; Publication de prospectus; Publication de produits de l'imprimerie concernant l'éducation; Publication de matériel pédagogique pour l'enseignement; Publication de revues en ligne; Publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou optiques; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Publication de revues spécialisées en information scientifique; Publication de revues en ligne; Publication de matériel éducatif; Publication de matériel éducatif; Publication de magazines; Publication de revues spécialisées; Publication de journaux; Services d'édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires; Services de publication par voie informatisée; Publication de magazines; Publication de magazines; Services d'édition; Publication de magazines; Publication de magazines; Publication de revues spécialisées; Éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à l'environnement; Services d'enseignement concernant la conservation; Services d'enseignement en matière de préservation de la nature; Services d'enseignement relatif à l'industrie horticole; Cours de jardinage par correspondance; Mise à disposition de formations dans le domaine agricole, horticole et sylvicole; Services de jardins zoologiques; Exploitation de jardins botaniques [divertissement]; Services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation continue; Formation pratique [démonstration]; Éducation.
42 Recherches en matière de protection de l'environnement; Services de conseil en matière de contrôle de la pollution; Services de conseils concernant la protection de l'environnement; Service d'information sur l'environnement; Services de conseils liés à la sécurité de l'environnement; Services de recherche technique; Recherche agricole; Mise à disposition de services de recherches scientifiques; Recherche concernant l'élevage du bétail; Recherche pour le développement de nouveaux produits; Recherche liée aux insecticides; Préparation de rapports concernant la recherche scientifique; Recherche scientifique intégrée sur les animaux nuisibles pour les serres et les récoltes; Services d'informations relatifs à la sécurité de fumier destiné à l'horticulture; Services d'informations relatifs à la sécurité de fertilisants destinés à l'horticulture; Recherche biotechnologique liée à l'horticulture; Recherche liée à la culture en horticulture; Conseils en matière d'économie d'énergie; Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Recherches biologiques; Analyse chimique; Planification en matière d'urbanisme; Services d'informations relatifs à la sécurité de produits chimiques destinés à l'horticulture.
44 Services apicoles; Services agricoles en matière de protection de l'environnement; Services d'horticulture; Location de matériel agricole; Services de reboisement; Services de pépiniéristes; épandage, aérien ou non, d' engrais et autres produits chimiques destinés à l' agriculture; Plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone; Services de destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture; Pansage d'animaux; Destruction des mauvaises herbes; Location de fournitures pour l'apiculture; Mise à disposition et diffusion de matériel d'information concernant l'apiculture; Conseils concernant la promotion d'habitats, à savoir la végétalisation de toits, la végétalisation de façades, la création de bandes fleuries, les plantations en milieu urbain, les projets de renaturation, les concepts de végétalisation; Conseils en matière de vêtements de protection personnelle pour apiculteurs.
45 Services de protection des animaux; Services de lobbying autres qu'à buts commerciaux.
EN4 Beeswax; Beeswax for use in the manufacture of candles; Beeswax for use in further manufacture; Beeswax for use in the manufacture of ointments; Beeswax for use in the manufacture of cosmetics.
16 Pamphlets; Books; Printed matter for instructional purposes; Journals; Events programmes; Leaflets; Printed brochures; Printed reports; Flyers; Printed informational folders; Printed informational cards; Printed seminar notes; Printed consumer reports; Printed promotional material; Printed periodicals; Printed teaching materials; Printed certificates; Instructional manuals for teaching purposes; Informational letters; Information booklets; Printed publications; Events programmes; Advertising pamphlets; Promotional publications; Promotional publications; Periodicals; Magazines [periodicals]; Newspapers.
20 Waxcomb for beehives; Waxcomb for beehives; Waxcomb for beehives; Sections of wood for beehives; Beehives; Beekeeping requisites, namely beehives, entrance reducers for beehives, bee escapes, pails with lids, labels; Apiaries; Honeycomb.
30 Honey; Raw honeycombs; Honey; Natural ripe honey; Herbal honey; Biological honey for human consumption; Sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; Natural honey; Royal jelly; Bee glue.
31 Flowers; Flowers; Flowers; Flowers; Flowers; Flowers; Garlands of natural flowers; Fresh cut garlands; Fresh edible flowers; Floral decorations [fresh]; Floral decorations [dried]; Dried corsages; Floral decorations [natural]; Bouquets of fresh flowers; Wreaths of natural flowers; Dried flower arrangements; Live corsages; Fresh flower arrangements; Fresh flower arrangements; Dried flower wreaths; Bulbs (Plant -) for agricultural use; Seeds for flowers; Flower bulbs; Flower corms; Seeds for flowers; Plants; Agricultural produce (Unprocessed -); Agricultural products, not included in other classes; Horticultural products (not included in other classes); Bees; Bee pollen (Unprocessed -); Bee pollen (Unprocessed -); Feeding substances for bees; Feeding preparations for bees; Bee pollen being raw material for industrial use; Natural plants; Seeds for horticultural purposes; Seeds for horticultural purposes; Bulbs for horticultural purposes; Bee-friendly fertilisers; Bee-friendly substrates; Bee-friendly plant protection preparations; Bee-friendly plant fortifying preparations.
35 Advertising, marketing and promotional services; Commercial services and consumer information, namely brokerage, organisation of business contacts, collective buying, commercial evaluation, preparation of competitions, import and export, negotiation and brokerage, ordering, price comparison services, procurement services for others, subscriptions; Retailing and wholesaling in relation to beeswax, beeswax for use in making candles, beeswax for use in further processing, beeswax for use in making ointments, beeswax for use in making cosmetics, pamphlets, books, printed matter for instructional purposes, journals, event programmes, leaflets, printed pamphlets, printed reports, flyers, printed informational folders, printed informational cards, printed seminar notes, printed consumer reports, printed advertising materials, printed periodicals, printed instructional and teaching materials, printed certificates, manuals (handbooks) for training purposes, informational letters, information pamphlets, printed publications, event programmes, advertising folders, advertising publications, advertising pamphlets, periodicals, magazines (periodicals), newspapers, honeycomb for beehives, honeycomb boards for beehives, comb foundations for beehives, sections of wood for beehives, beehives, beekeeping requisites, foodstuffs for bees, apiaries, honeycomb, honey, raw honeycomb, honey for culinary purposes, natural ripe honey, herbal honey, organic honey for culinary purposes, sugar, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, and bee products for culinary purposes, natural honey, royal jelly, bee glue, flowers, real flowers, fresh flowers, natural flowers, live flowers, live natural flowers, garlands of natural flowers, fresh cut garlands, fresh edible flowers, fresh floral decorations, dried floral decorations, dried corsages, natural floral decorations, bouquets of fresh flowers, wreaths of natural flowers, dried flower arrangements, natural flowers in the form of corsages, fresh flower arrangements, arrangements of fresh flowers, dried flower wreaths, plant bulbs for agricultural use, seeds for flowers, flower bulbs, flower corms, seeds for flowers, plants, unprocessed agricultural products, agricultural products, not included in other classes, horticultural products, not included in other classes, bees, unprocessed bee pollen, raw bee pollen, feeding substances for bees, feeding preparations for bees, bee pollen in the form of a raw material for industrial use, natural plants, seeds for horticultural purposes, seeds for horticulture, bulbs for horticultural purposes, bee-friendly fertilisers, bee-friendly substrates, bee-friendly plant protection preparations, bee-friendly plant fortifying preparations; Business assistance, management and administrative services; Business analysis, research and information services; Rental of objects in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; Consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class; Market studies.
36 Fundraising and sponsorship; Benevolent fund services; Charitable fund raising; Charitable fundraising by means of entertainment events; Providing information relating to charitable fundraising; Charitable fundraising in the field of climate protection, and environmental and pollinator protection; Organisation of collections.
38 Digital network telecommunications services; Network conferencing services; Audiovisual communication services; Providing access to telecommunication networks; Providing access to electronic communications networks and electronic databases; Providing high speed access to computer and communication networks; Providing electronic telecommunication connections; Provision of communications facilities for interchange of electronic data; Computer communication and Internet access; Data transmission; Data communication by electronic means; Data transmission and reception services via telecommunication means; Digital transmission of data; Data transmission services over telecommunications networks; Digital transmission of data via the Internet; Mobile telecommunication network services; Communication services provided electronically; Digital communications services; Communication of information by electronic means; Electronic communications services; Charitable services, namely telecommunication services; Operating of electronic communications systems; Message sending, receiving and forwarding; Telecommunications access services.
41 Conducting of instructional seminars; Arranging of lectures; Conducting of educational events; Provision of training courses; Arranging and conducting of symposiums, including by means of the internet via online platforms; Coaching; Professional retraining; Photographic reporting; Arranging and conducting of congresses; Tutoring; Arrangement of conferences for educational purposes; Provision of training courses; Workshops (Arranging and conducting of -) [training]; Arranging and conducting of seminars; Arranging of exhibitions for educational purposes; Workshops (Arranging and conducting of -) [training]; Organising of education exhibitions; Providing on-line publications; Providing on-line electronic publications, not downloadable; Advisory services relating to publishing; Providing publications from a global computer network or the internet which may be browsed; Publishing services; Providing electronic publications; Providing and dissemination of information material relating to the educational content of further training events; Providing and dissemination of information material, namely publication of printed matter; Electronic desktop publishing; Publication of magazines; Electronic online publication of periodicals and books; Electronic desktop publishing; Publication of calendars of events; Publication of printed matter; Electronic online publication of periodicals and books; Publication of printed matter; Publication of printed matter in electronic form on the Internet; Publication of magazines; Multimedia publishing of magazines, journals and newspapers; Multimedia publishing of books; Multimedia publishing of printed matter; Providing on-line non-downloadable general feature magazines; Providing on-line electronic publications, not downloadable; Providing online non-downloadable comic books and graphic novels; Providing on-line electronic publications, not downloadable; On-line publication of electronic books and journals (non-downloadable); Publishing services; Publication of printed matter; Publication of magazines; Publication of magazines; Newspaper publication; Publication of newspapers, periodicals, catalogs and brochures; Publication of magazines; Publication of the editorial content of sites accessible via a global computer network; Publication and edition of books; Publication of educational texts; Publication and editing of printed matter; Publication of magazines; Publication of magazines; Publishing services; Publication of educational and training guides; Digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; Publication of printed matter; Publication of leaflets; Publication of printed matter relating to education; Publication of educational teaching materials; Publishing of web magazines; Publication of material on magnetic or optical data media; Publication of material which can be accessed from databases or from the internet; Publication of scientific information journals; Publishing of web magazines; Publication of instructional literature; Publication of instructional literature; Publication of magazines; Publishing of journals; Newspaper publication; Publishing services for periodical and non-periodical publications, other than publicity texts; Publishing services carried out by computerised means; Publication of magazines; Publication of magazines; Publishing services; Publication of magazines; Publication of magazines; Publishing of journals; Education and training relating to nature conservation and the environment; Education services relating to conservation; Educational services relating to the conservation of nature; Education services relating to the horticultural industry; Correspondence courses relating to gardening; Providing of training in the fields of agriculture, horticulture and forestry; Zoological garden services; Botanical gardens; Training and further training consultancy; Training (Practical -) [demonstration]; Tuition.
42 Research in the field of environmental protection; Advisory services relating to pollution control; Environmental consultancy services; Compilation of environmental information; Advisory services relating to the safety of the environment; Research services; Agricultural research; Provision of research services; Research of livestock breeding; Research to develop new products; Research relating to insecticides; Preparation of reports relating to scientific research; Integrated scientific research on vermin for greenhouses and harvest crops; Information services relating to the safety of manures used in horticulture; Information services relating to the safety of fertilisers used in horticulture; Biotechnological research relating to horticulture; Research relating to cultivation in horticulture; Consultancy in the field of energy-saving; Provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; Biological research; Chemical analysis; Urban planning; Information services relating to the safety of chemicals used in horticulture.
44 Beekeeping services; Agricultural services relating to environmental conservation; Horticultural services; Farming equipment rental; Reforestation services; Plant nurseries; Fertilizers and other agricultural chemicals (aerial and surface spreading of -); Tree planting for carbon offsetting purposes; Vermin exterminating (for agriculture); Animal grooming; Weed killing; Rental of beekeeping requisites; Providing and dissemination of information material relating to beekeeping; Consultancy with regard to the promotion of habitats, namely roof greening, facade greening, flower strips, urban planting, renaturation projects, greening concepts; Consultancy relating to personal protective clothing for beekeepers.
45 Animal protection services; Lobbying services, other than for commercial purposes.

Flowers4Bees, Info about trademak list

This trademark Flowers4Bees list was get 08.07.2017 08:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688