BURRITO BLANCO - Trademark, owner BURRITO BLANCO S.L.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937576
Reprodukce: BURRITO BLANCO - ochranná známka
BURRITO BLANCO
Třídy výrobků a služeb: 3, 24, 25, 35
Obrazové třídy: 3.3.2, 3.3.24, 3.3.25
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 13.12.2016 EU
Datum zápisu: 22.03.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: BURRITO BLANCO, S.L., AV. DE LA VIA AUGUSTA, 3, PARQUE EMP. VIA AUGUSTA, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, 08174, Španělsko
Země původu: Španělsko
Zástupce: ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, Barcelona, 08036, Španělsko
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS3 Bělicí prostředky, jiné látky na prádlo; Přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; Mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, prostředky pro péči o hygienu a krásu, vlasové vody; Voňavkářské výrobky, šampóny, kolínské vody, deodoranty; Zubní pasty.
24 Tkaniny a náhražky tkanin; Povlečení; Ubrusy.
25 Oděvy, obuv, kloboučnické zboží.
35 Propagační činnost, reklama; Podpora prodeje pro třetí strany (obchodní služby); Pomoc při řízení obchodní činnosti; Zásobování druhých, obchodní zprostředkování, dovoz-vývoz a maloobchodní a velkoobchodní prodej v obchodech a po internetu zaměřený na mýdla, parfumerii, vonné oleje, kosmetiku, vlasové vody, parfumerii, šampony, kolínské vody, deodoranty, tkaniny a náhražky textilu, povlečení, ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Organizování komerčních nebo propagačních veletrhů a výstav; Obchodní management zaměřený na textilní výrobky, povlečení a ubrusy a konfekční oděvy; Šíření (distribuce) vzorků, brožur, prospektů, videí, katalogů a tiskovin.
FR3 Préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Parfumerie, shamppoings, eaux de cologne, déodorants; Dentifrices.
24 Tissus et succédanés de tissus; Jetés de lit; Tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; Services de promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux); Gestion des affaires commerciales; Services d'approvisionnement pour le compte de tiers, intermédiation commerciale, import-export et services de vente au détail et en gros dans des magasins et par le biais de l'internet de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, produits de parfumerie, shampooings, eaux de Cologne, déodorants, tissus et substituts de tissus, linge de lit, linge de table, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de gestion d'une affaire commerciale de produits textiles, couvertures de lit et de table et vêtements confectionnés; Diffusion (distribution) d'échantillons, brochures, prospectus, vidéos, catalogues et imprimés.
EN3 Washing preparations and other substances for laundry use; Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; Perfumery products, shampoos, eaux de Cologne, deodorants; Dentifrices.
24 Textiles and substitutes for textiles; Bed covers; Table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; Sales promotion for others (commercial services); Business management; Procurement for others, business brokerage, import-export and retailing and wholesaling in shops and via the internet of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, perfumery preparations, shampoos, colognes, deodorants, textiles and substitutes for textiles, bed covers, table covers, clothing, footwear, headgear; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; Management of a business selling textiles, bed and table covers and ready-made clothing; Distribution of samples, pamphlets, prospectuses, videos, catalogues and printed matter.

BURRITO BLANCO, Info about trademak list

This trademark BURRITO BLANCO list was get 08.07.2017 08:29 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 3 trademarks of text BURRITO BLANCO, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688