otm - Trademark, owner CANALON SL

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15846256
Reprodukce: otm - ochranná známka
otm
Třídy výrobků a služeb: 2, 6, 17, 19, 37, 39
Obrazové třídy: 1.15.15, 27.5.5
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 29.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: CANALON SL, Llanera – Asturias, Calle Peña Brava nº27 Polígono Industrial de Silvota, 33192, Španělsko
Země původu: Španělsko
Zástupce: Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., Lugo, 27003, Španělsko
Barevná
Barvy:
CS Oranžová "PANTONE:144PC"; Námořnická modrá "PANTONE:296PC".
EN Orange "Pantone:144PC"; Navy blue "Pantone:296PC".
FR Orange "PANTONE:144PC"; Bleu marine "PANTONE:296PC".
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > >
CS2 Impregnační nátěry, Impregnační směsi ve formě barev.
6 Okapové žlaby a jejich kovové příslušenství, kovové lávky na střechy, kovová zakončení na střechy, podpěry pro lávky a zakončení na střechy.
17 Izolační vodotěsné membrány, Vodotěsné a vlhkosti odolné výrobky a materiály.
19 Okapové žlaby a jejich nekovové příslušenství, živičné výrobky pro impregnaci; Polymerová bitumenová emulze pro izolaci budov proti vodě.
37 Instalace, čištění a údržba okapů, instalace a opravy impregnačních směsí a systémů pro odvádění dešťových vod.
39 Distribuce okapových žlabů a jejich součástí, lávek na střechu, zakončení na střechu, izolačních membrán, impregnačních nátěrů, impregnačních směsí, strojů a výrobků souvisejících s instalaci, opravami a údržbou systémů pro odvádění dešťových vod.
FR2 Enduits d'imprégnation, Produits imperméabilisants sous forme de peinture.
6 Gouttières et leurs accessoires métalliques, plateaux métalliques pour gaines, supports pour plateaux et embouts de gaines.
17 Membranes isolantes imperméables à l'eau, Articles et matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'humidité.
19 Gouttières et leurs accessoires non métalliques, produits bitumeux pour imperméabilisation; Emulsion bitumineuse polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments.
37 Services d'installation, de nettoyage et d'entretien de gouttières, services d'installation et de réparation de composés imperméabilisants et de systèmes d'évacuation des eaux de pluie.
39 Services de distribution de gouttières et leurs accessoires, plateaux pour gaines, embouts de gaines, membranes isolantes, revêtements d'imperméabilisation, composés d'imperméabilisation, machines et produits relatifs à l'installation, la réparation et l'entretien de systèmes d'évacuation des eaux de pluie.
EN2 Waterproof coatings, Waterproofing compositions in the nature of paint.
6 Gutters and fittings of metal, trays of metal for covers, finishes of metal for covers, tray holders and cover finishes.
17 Insulating water proofing membranes, Waterproofing and moisture proofing articles and materials.
19 Gutters and fittings therefor, not of metal, bituminous products for waterproofing; Polymeric bitumen emulsion for waterproofing buildings.
37 Installation, cleaning and maintenance of gutters, installation and repair of waterproofing compounds and rainwater drainage systems.
39 Distribution of gutters and fitting therefor, trays for covers, cover finishes, insulating membranes, coatings for waterproofing, waterproofing compounds, machines and goods relating to the installation, repair and maintenance of rainwater drainage systems.

otm, Info about trademak list

This trademark otm list was get 19.10.2016 10:40 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 3 trademarks of text otm, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688