CARREFOUR CASH & CARRY - Trademark, owner CARREFOUR

Trademark info fields

SourceOHIM
Application9628421
Trademark textCARREFOUR CASH & CARRY
Product Classes35
Filing date27.12.2010
Publication date24.02.2011
Registration date03.06.2011
Expiration/renewal date27.12.2020
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
35
Reklama; Obchodní řízení; Podnikové řízení; Kancelářské funkce; Přímá poštovní reklama (letáky, prospekty, tištěné materiály, vzorky); Zajišťování předplatného novin a časopisů (pro třetí strany); Konzultace pro obchodní řízení a organizační poradenství; Pomoc při provozování nebo řízení obchodních společností nebo průmyslových podniků; Pomoc při provozování nebo řízení obchodních center; Účetnictví; Kopírování dokumentů; Zprostředkovatelny práce; Počítačová správa dokumentů; Organizování komerčních nebo propagačních výstav; Reklama on line v počítačové síti; Pronajímání reklamního času na všech komunikačních prostředcích; Publikace inzertních textů; Pronájem reklamních ploch; Šíření reklam; Styk s veřejností (public relations); Organizování a vedení obchodních akcí pro navazování bližšího vztahu se zákazníky; Podpora prodeje pro druhé;Sjednocení v zájmu druhých se zaměřením na multimediální, počítačové, audiovizuální, telefonické, hudební a fotografické výrobky, tiskárenské výrobky, papírenské zboží, knihy, výrobky pro umělecké a kulturní aktivity, hry a hračky, výrobky pro údržbu, renovaci a dekoraci domu (interiéru a exteriéru), výrobky pro zahradu, zahradní práce a venkovní aktivity, potřeby pro gymnastiku a sport, domácí elektrické přístroje (malé a velké), výrobky bytového zařízení (pro interiér a exteriér domu), výrobky pro osvětlení, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, prádlo, tkaniny a textil, kovové potřeby klempířské, výrobky pro kutilství, nářadí, výrobky pro vozidla a jízdní kola, oděvní výrobky, obuv, kloboučnické zboží, zavazadla, kožené zboží, potraviny a nápoje, hygienické a kosmetické výrobky, výrobky pro péči o dítě, farmaceutické výrobky, bižuterii, hodinářské potřeby, výrobky pro zvířata, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a koupit; Ukázka výrobků na nosičích všeho druhu za účelem maloobchodního prodeje;Maloobchodní prodej výše uvedených výrobků v supermarketu nebo hypermarketu, jmenovitě se zaměřením na multimediální, počítačové, audiovizuální, telefonické, hudební a fotografické výrobky, tiskárenské výrobky, papírenské zboží, knihy, výrobky pro umělecké a kulturní aktivity, hry a hračky, výrobky pro údržbu, renovaci a dekoraci domu (interiéru a exteriéru), výrobky pro zahradu, zahradní práce a venkovní aktivity, potřeby pro gymnastiku a sport, domácí elektrické přístroje (malé a velké), výrobky bytového zařízení (pro interiér a exteriér domu), výrobky pro osvětlení, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, prádlo, tkaniny a textil, kovové potřeby klempířské, výrobky pro kutilství, nářadí, výrobky pro vozidla a jízdní kola, oděvní výrobky, obuv, kloboučnické zboží, zavazadla, kožené zboží, potraviny a nápoje, hygienické a kosmetické výrobky, výrobky pro péči o dítě, farmaceutické výrobky, bižuterii, hodinářské potřeby, výrobky pro zvířata.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle; promotion des ventes pour des tiers; regroupement pour le compte de tiers de produits multimédia, informatiques, audiovisuels, de téléphonie, de musique et de photographie, de produits de l'imprimerie, de la papeterie, livres, de produits pour les activités artistiques et culturelles, de jeux et jouets, de produits pour l'entretien, la rénovation et la décoration de la maison (intérieur et extérieur), de produits pour le jardin, le jardinage et les activités de plein air, d'articles de gymnastique et de sport, de produits de l'électroménager (petits et gros), de produits d'ameublement (intérieur et extérieur de la maison), de produits d'éclairage, d'ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de linges, tissus et textiles, de produits de quincaillerie, de bricolage, d'outillage, de produits pour les voitures et les bicyclettes, de produits pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, de bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation et de boissons, de produits d'hygiène et de beauté, d'articles de puériculture, de parapharmacie, de bijouterie, horlogerie, de produits pour animaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail en supermarché ou hypermarchés des produits précités, à savoir de produits multimédia, informatiques, audiovisuels, de téléphonie, de musique et de photographie, de produits de l'imprimerie, de la papeterie, livres, de produits pour les activités artistiques et culturelles, de jeux et jouets, de produits pour l'entretien, la rénovation et la décoration de la maison (intérieur et extérieur), de produits pour le jardin, le jardinage et les activités de plein air, d'articles de gymnastique et de sport, de produits de l'électroménager (petits et gros), de produits d'ameublement (intérieur et extérieur de la maison), de produits d'éclairage, d'ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de linges, tissus et textiles, de produits de quincaillerie, de bricolage, d'outillage, de produits pour les voitures et les bicyclettes, de produits pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, de bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation et de boissons, de produits d'hygiène et de beauté, d'articles de puériculture, de parapharmacie, de bijouterie, horlogerie, de produits pour animaux.

Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Direct mail advertising (tracts, prospectuses, printed matter, samples); Arranging newspaper subscriptions (for others); Business management and organisation consultancy; Assistance in the operation or management of commercial or industrial enterprises; Assistance in the operation or management of business centres; Accounting; Document reproduction; Employment agencies; Computerized file management; Organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; On-line advertising on a computer network; Rental of advertising time on all means of communication; Publication of publicity texts; Rental of advertising space; Dissemination of advertisements; Public relations; Organization and management of business operations to obtain customer loyalty; Sales promotion (for others);Bringing together for others of multimedia, computer, audiovisual, telephone, music and photography goods, printed matter, stationery, books, goods for artistic and cultural activities, games and playthings, goods for the maintenance, renovation and decoration of houses (interior and exterior), goods for the garden, gardening and outdoor activities, gymnastic and sporting articles, electric household goods (small and large), furniture (interior and exterior of houses), lighting goods, household or kitchen utensils and containers, linen, fabrics and textiles, ironmongery, DIY goods, tools, car and bicycle goods, clothing, footwear, headgear, luggage, leatherware, food and drink, sanitary and beauty preparations, childcare articles, parapharmaceuticals, jewellery, clocks and watches, goods for animals, enabling consumers to view, select and purchase them conveniently; Presentation of goods on all means of communication for retail sale;Retailing in supermarkets or hypermarkets of the aforesaid goods, namely multimedia, computer, audiovisual, telephone, music and photography goods, printed matter, stationery, books, goods for artistic and cultural activities, games and playthings, goods for the maintenance, renovation and decoration of houses (interior and exterior), goods for the garden, gardening and outdoor activities, gymnastic and sporting articles, electric household goods (small and large), furniture (interior and exterior of houses), lighting goods, household or kitchen utensils and containers, linen, fabrics and textiles, ironmongery, DIY goods, tools, car and bicycle goods, clothing, footwear, headgear, luggage, leatherware, food and drink, sanitary and beauty preparations, childcare articles, parapharmaceuticals, jewellery, clocks and watches, goods for animals.


CARREFOUR CASH & CARRY, Info about trademak list

This trademark CARREFOUR CASH & CARRY list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text CARREFOUR CASH & CARRY, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast Mobil version
Česká verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele