Graphics Trademark, owner České vysoké učení technické v Praze - rektorát

Trademark info fields

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 534674
Reprodukce: - - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb: 9, 10, 16, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 CZ
Datum práva přednosti:
Země priority:
18.10.2016
CZ
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Česká republika
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Podaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS měřidla, počítačový software, přístroje a nástroje vědecké a optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, přístroje pro vyučování, elektrické a elektronické stroje a přístroje, integrované obvody, nosiče dat, zvuku a obrazu, počítače; lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské přístroje a nástroje, diagnostické, chirurgické a terapeutické přístroje a nástroje, klouby, umělé končetiny, umělé zuby, bandáže; tiskoviny, publikace, papírové suvenýry, kalendáře, tiskopisy, skripta, odborná literatura, papírenské zboží, kancelářské potřeby, učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů); maso, ryby, drůbež, zvěřina, hranolky, hrách, jedlé tuky, konzervy, máslo, mléčné výrobky, mražené ovoce, nakládaná zelenina, konzervované ovoce, polévky, uzeniny; automatizované zpracování dat, marketing, propagace, reklama, činnost ekonomických a organizačních poradců, obchodně-ekonomické poradenství, organizační činnost v oblasti služeb pro podporu malého a středního podnikání, pronájem kancelářských strojů a zařízení, pronájem reklamních ploch a materiálů, prodej a zprostředkování prodeje výsledků hospodářské, vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti, kancelářské práce, kopírování nebo rozmnožování, tvorba multimediálních prezentací; pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami spadajícími do této třídy, pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami spadajícími do této třídy, směnárenská činnost, finanční analýzy, oceňování nemovitostí, organizování sbírek (finanční služby), správa nemovitostí; pronájem strojů a zařízení spadajících do této třídy, poradenská činnost v oblasti stavebnictví, opravy a montáž měřidel, expertní činnost ve stavebnictví, investiční výstavba, opravy elektrických a elektronických strojů a nástrojů, údržba a opravy vozidel, dozor nad stavbami, montáž, údržba a opravy počítačového vybavení (hardware); poskytování telekomunikačních služeb, elektronická pošta, počítačová komunikace, poskytování přístupu k databázím, informace o telekomunikaci; provozování cestovní agentury zajištující dopravu a organizování cest, provozování parkoviště, pronájem strojů a zařízení spadajících do této třídy, pronájem skladišť, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, doprava; kovoobráběčství, truhlářství, zpracování materiálů, povrchová úprava materiálů, pokovování, pájení, odlévání, kování, svařování, úprava a zpracování kovů, úprava vody, čištění vzduchu, zpracování odpadu, provoz malých vodních elektráren, polygrafická výroba; vydavatelská činnost, výroba audiovizuálních a vzdělávacích programů, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, fotografické práce, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, činnost vyučovací, vzdělávací a pedagogická, vydávání publikací periodických i neperiodických, včetně učebnic, poskytování vzdělání a udělování absolventských titulů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech, organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů a sympozií, korespondenční kurzy, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, pomoc při výběru povolání, půjčovny knih a zvukových a obrazových nosičů, umělecká činnost; tvorba software, tvorba programů a zpracování programových vybavení, expertizní činnost v oblasti výpočetní a informační techniky, projektová činnost ve výstavbě, vědeckovýzkumná, expertní a poradenská činnost v oblasti technických a přírodních věd, pronájem strojů a zařízení spadajících do této třídy, výkon zeměměřických činností, technicko-poradenská, vědecko-technická, vědecko-výzkumná činnost, projektová činnost, inženýrské práce - expertizy, kalibrování, měření, technické kreslení, obnova počítačových dat, pronájem počítačového software, odborné poradenství, s výjimkou obchodního, studie technických projektů, vývoj a výzkum nových výrobků, výzkum biologický, fyzikální, výzkum v oblasti strojírenství, technický průzkum, poradenská činnost ve výše uvedených oblastech, průmyslový design, výzkum v oblasti ochrany životního prostředí, architektonické poradenství, služby v oblasti chemie, testování elektrických strojů, přístrojů a materiálů; provoz ubytovacích zařízení, hostinská činnost, závodní jídelny, pronájem jednacích místností; fyzikální terapie, služby nemocnic, zdravotnických zařízení, optik a fyzioterapeutů, pronájem lékařských, zubolékařských a zvěrolékařských přístrojů a nástrojů, masáže; ochrana duševního vlastnictví a konzultační služby v oblasti duševního vlastnictví, správa autorských práv.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 25.10.2016 14:56 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688