CheckBonus - Trademark, owner Check Bonus S.r.l.

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15945702
Reprodukce:CheckBonus - ochranná známka
CheckBonus
Třídy výrobků a služeb:9, 35, 38, 42
Obrazové třídy:1.1.25, 1.11.8, 10.3.10
Datum podání přihlášky:18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:31.10.2016 EU
Datum zápisu:07.02.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Itálie
Barevná
Barvy:
Azurová(PANTONE:SOLID COATED 2198 C); Žlutá(PANTONE:PANTONE SOLID UNCOATED 605 U); Bílá.
ENCyan(PANTONE:SOLID COATED 2198 C); Yellow(PANTONE:PANTONE SOLID UNCOATED 605 U); White.
FRCyan(PANTONE:SOLID COATED 2198 C); Jaune(PANTONE:PANTONE SOLID UNCOATED 605 U); Blanc.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Přístroje na zpracování dat; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Počitačové programy; Skenery (zařízení na zpracování dat); Počítačový software (nahraný); Počítačová periferní zařízení.
35Aktualizace reklamních materiálů; Správa zákaznických věrnostních programů; Sběr informací do počítačových databází; Šíření reklam; Sestavování statistiky; Počítačová správa souborů; Marketingové služby; Propagační činnost, reklama; Provádění marketingových studií; Průzkum trhu; Systemizace informací do počítačových databází; Reklama on-line v počítačové síti.
38Radiová komunikace; Komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; Poskytování přístupu k databázím; Přenos digitálních souborů; Mobilní telefony (Komunikace -).
42Aktualizace počítačového softwaru; Uchovávání dat v elektronické podobě; Cloud computing; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Navrhování počítačového softwaru; Instalace počítačového softwaru; Počítačové programování; Poradenství v oblasti počítačových technologií; Software jako služba [SaaS].
FR9Appareils de traitement de données; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes pour ordinateurs; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Logiciels enregistrés; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs.
35Mise à jour de documentation publicitaire; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Recueil de données dans un fichier central; Diffusion d'annonces; Compilation de statistiques; Gestion de fichiers informatisée; Services de marketing; Publicité; Réalisation d'études de marketing; Étude de marché; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique.
38Communications radiophoniques; Services de communication par terminaux informatiques; Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission de fichiers numériques; Services de communication par téléphones portables.
42Mise à jour de logiciels; Stockage électronique de données; Informatique en nuage; Services de conseils en matière de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Installation de logiciels; Programmation informatique; Services de conseils en technologies informatiques; Logiciel-service [SaaS].
EN9Data processing apparatus; Computer software applications, downloadable; Programs for computers; Scanners [data processing equipment]; Recorded computer software; Peripherals adapted for use with computers.
35Updating of advertising material; Administration of consumer loyalty programs; Compilation of information into computer databases; Dissemination of advertisements; Compilation of statistics; Computerised file management; Marketing services; Advertising; Conducting of marketing studies; Marketing studies; Systemization of information into computer databases; On-line advertising on a computer network.
38Radio communications; Communications by computer terminals; Providing access to databases; Transmission of digital files; Communications by cellular phones.
42Updating of computer software; Electronic data storage; Cloud computing; Computer software consultancy; Computer software design; Installation of software; Computer programming; Computer technology consultancy; Software as a service [SaaS].

CheckBonus, Info about trademak list

This trademark CheckBonus list was get 08.07.2017 08:20 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.