Graphics Trademark, owner Choose Nanotech Corp.

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15783475
Reprodukce:- - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb:3, 35, 37
Obrazové třídy:25.7.6, 26.4.2, 26.4.5, 26.4.18, 26.4.24, 26.4.98, 27.5.21, 27.99.3
Datum podání přihlášky:29.08.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Tajwan
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
3Čisticí prostředky pro použití v domácnosti; Čisticí prostředky k použití v domácnosti; Vosky na automobily; Lešticí vosky; Přípravky na leštění; Přípravky na leštění a obnovení vzhledu; Lešticí přípravky na nábytek a podlahy.
35Služby v oblasti dovozu a vývozu; Maloobchod a velkoobchod; Všechny výše uvedené služby pro chemické materiály a chemické výrobky, přípravky proti zamlžování, přípravky na odpuzování deště k použití na okna, přípravky na odpuzování deště k použití na čelní skla aut, saponáty k použití v domácnosti, čisticí přípravky, automobilový vosk, lešticí vosk, lešticí přípravky (leštěnky), leštidla, leštidla na nábytek a podlahové krytiny, výrobky na ošetření proti korozi, výrobky na impregnaci proti korozi, výrobky na údržbu a opravy vozidel, výrobky na ošetření vozidel proti korozi, výrobky na leštění vozidel, výrobky na údržbu a opravy lodí, výrobky na údržbu a opravy motorových vozidel, výrobky na čištění automobilů a mytí aut, výrobky na malování a leštění; Komerční informace a poradenství pro zákazníky ve vztahu k chemickým materiálům a chemickým výrobkům, přípravkům proti zamlžování, přípravkům na odpuzování deště k použití na okna, přípravkům na odpuzování deště k použití na čelní skla aut, saponátům k použití v domácnosti, čisticím přípravkům, automobilovému vosku, lešticímu vosku, lešticím přípravkům (leštěnkám), leštidlům, leštidlům na nábytek a podlahovým krytinám, výrobkům pro ošetření proti korozi, výrobkům pro impregnaci proti korozi, výrobkům pro údržbu a opravy vozidel, výrobkům pro ošetření vozidel proti korozi, výrobkům na leštění vozidel, údržbu a opravy lodí, výrobkům pro údržbu a opravy motorových vozidel, výrobkům pro čištění automobilů a mytí aut, výrobkům na malování a leštění.
37Natírání a lakování; Ošetřování proti rzi; Ošetřování proti rzi; Opravy a údržba vozidel; Antikorozní nátěry pro vozidla; Leštění vozidel; Údržba a opravy lodí; Letadla (Údržba a opravy -); Motorová vozidla (Údržba a opravy -); Čištění a mytí aut.
FR3Produits de nettoyage; Détergents ménagers; Cires pour véhicules automobiles; Cire à polir; Produits pour faire briller; Matières à astiquer; Encaustiques.
35Services d'importation et d'exportation; Services de vente en gros et au détail; Tous les services précités se rapportant aux matières chimiques et aux produits chimiques, aux produits anti-buée, aux préparations anti-pluie à utiliser sur les fenêtres, aux préparations anti-pluie à utiliser sur les pare-brise, aux détergents pour le ménage, aux produits de nettoyage, aux cires pour véhicules automobiles, à la cire à polir, aux produits pour faire briller, aux matières à astiquer, aux cires pour meubles et planchers, aux produits antirouille, aux produits de protection contre la rouille, aux produits pour l'entretien et la réparation de véhicules, aux produits antirouille pour véhicules, aux produits de polissage pour véhicules, aux produits pour l'entretien et la réparation de bateaux, aux produits pour l'entretien et la réparation de véhicules à moteur, aux produits pour le nettoyage automobile et le lavage de voitures, aux produits de peinture et vernissage; Fourniture aux clients d'informations et de conseils commerciaux liés aux matières chimiques et aux produits chimiques, aux produits anti-buée, aux préparations anti-pluie à utiliser sur les fenêtres, aux préparations anti-pluie à utiliser sur les pare-brise, aux détergents pour le ménage, aux produits de nettoyage, aux cires pour véhicules automobiles, à la cire à polir, aux produits pour faire briller, aux matières à astiquer, aux cires pour meubles et planchers, aux produits antirouille, aux produits de protection contre la rouille, aux produits pour l'entretien et la réparation de véhicules, aux produits antirouille pour véhicules, aux produits de polissage pour véhicules, aux produits pour l'entretien et la réparation de bateaux, aux produits pour l'entretien et la réparation de véhicules à moteur, aux produits pour le nettoyage automobile et le lavage de voitures, aux produits de peinture et vernissage.
37Services de peinture et de vernissage; Services de traitement antirouille; Services de traitement antirouille; Entretien et réparation de véhicules; Traitement antirouille pour véhicules; Polissage de véhicules; Entretien et réparation de navires; Entretien et réparation d'avions; Entretien et réparation de véhicules automobiles; Nettoyage et lavage de véhicules automobiles.
EN3Cleaning preparations; Detergents for household use; Automobile wax; Polishing wax; Shining preparations [polish]; Polish; Polish for furniture and flooring.
35Import and export services; retail and wholesale services; all before mentioned services for chemical materials and chemical products, anti-fogging preparations, rain repellant preparations for use on windows, rain repellant preparations for use on windshields, detergents for household use, cleaning preparations, automobile wax, polishing wax, shining preparations (polish), polish, polish for furniture and flooring, products for anti-rust treatment, products for rustproofing, products for vehicle maintenance and repair, products for anti-rust treatment for vehicles, products for vehicle polishing, products for ship maintenance and repair, products for motor vehicle maintenance and repair, products for automobile cleaning and car washing, products for painting and varnishing; commercial information and advice for customers with respect of chemical materials and chemical products, anti-fogging preparations, rain repellant preparations for use on windows, rain repellant preparations for use on windshields, detergents for household use, cleaning preparations, automobile wax, polishing wax, shining preparations (polish), polish, polish for furniture and flooring, anti-rust treatment, rustproofing, vehicle maintenance and repair, anti-rust treatment for vehicles, vehicle polishing, ship maintenance and repair, motor vehicle maintenance and repair, automobile cleaning and car washing, for painting and varnishing.
37Painting and varnishing; Anti-rust treatment; Rustproofing; Vehicle maintenance and repair; Anti-rust treatment for vehicles; Vehicle polishing; Ship maintenance and repair; Airplane maintenance and repair; motor vehicle maintenance and repair; Automobile cleaning and car washing.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 27.11.2016 04:19 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.