CPServicios - Trademark, owner CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS s.L.U.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15229347
Reprodukce: CPServicios - ochranná známka
CPServicios
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 37, 42
Obrazové třídy: 26.11.1, 26.11.12
Datum podání přihlášky: 17.03.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 23.06.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Španělsko
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
CS Modrá; Šedá; Černá.
EN Blue; Grey; Black.
FR Bleu; Gris; Noir.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Počítače; Počítačový software; Komunikační zařízení; Bezpečnostní zařízení na sledování; Signalizační přístroje; Elektronická komunikační zařízení; Počítačový komunikační software; Nahrávací přístroje.
35 Pomoc v oblasti řízení obchodu; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Propagační činnost, reklama; Obchodní zastoupení a výhradní prodej zaměřený na počítače, počítačový software, komunikační zařízení, bezpečnostní a pozorovací zařízení, signalizační přístroje, elektronická komunikační zařízení, počítačový komunikační software, záznamové přístroje; Průzkum trhu a hodnocení obchodní činnosti; Organizování veletrhů a přehlídek pro komerční nebo reklamní účely.
37 Stavba, instalace a údržba externích signalizačních, kontrolních, telekomunikačních, inspekčních, energetických sítí a sítí z optických vláken.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
FR9 Ordinateurs; Logiciels; Appareils de communication; Appareils de surveillance de sécurité; Appareils de signalisation; Installations de communications électroniques; Logiciels de communication; Appareils enregistreurs.
35 Services d' aide à l' exploitation ou à la direction d' une entreprise commerciale ou industrielle; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité; Services de représentations commerciales et de ventes exclusives d'ordinateurs, logiciels, équipements de communication, équipement de sécurité et de surveillance, appareils de signalisation, installations de communications électroniques, logiciels de communications, appareils d'enregistrement; Services d' études de marché et d' estimations d' affaires commerciales; Organisation de foires et spectacles commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires.
37 Services de construction, installation et maintenance de réseaux externes de signalisation, contrôle, télécommunications, surveillance, énergie et fibre optique.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
EN9 Computers; Computer software; Communications equipment; Security surveillance apparatus; Signalling apparatus; Electronic communication installations; Communication software; Recording apparatus.
35 Commercial or industrial business management assistance; Business management; Business administration; Office functions; Advertising; Business representation and exclusive sale of computers, computer software, communications equipment, security and surveillance equipment, signalling apparatus, electronic communications installations, communications software, apparatus for recording; Marketing studies and business appraisals; Organization of trade fairs and shows for commercial or advertising purposes.
37 Building construction, installation and maintenance of external networks for signalling, checking (supervision), telecommunications, monitoring, energy and fibre optics.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software.

CPServicios, Info about trademak list

This trademark CPServicios list was get 08.07.2017 08:49 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688