ERECEPT - Trademark, owner ČR - STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Trademark info fields

-
SourceÚPV-ČR
Application486011
Trademark textERECEPT - ochranná známka
ERECEPT
Registration321800
Product Classes3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 25, 35, 38, 41, 42, 44, 45
Vienna Classes 29.1.3 ; 29.1.8 ; 26.11.7 ; 27.5.1 ; 20.5.16
Filing date27.05.2011
Priority date:
27.05.2011
Country of priority
CZ
Publication date17.08.2011
Registration date23.11.2011
Applicant/Holder**** Private data ****
StatusPlatný dokument
TypeKombinovaná
Nice Classification mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; farmaceutické výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, materiál pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fundicidy, herbicidy, hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb, deodoranty jiné než pro osobní hygienu, cigarety bez tabáku k léčebnému účelu; razidla; přístroje pro zpracování informací a počítače, software a databáze na nosičích; přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran; papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky - zejména periodický a neperiodický tisk, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly spadající do této třídy, tiskařské typy, tiskařské štočky, propagační a informační materiály jako obálky, štítky, formuláře, tiskopisy, dopisní papíry, pořadače, psací potřeby, samolepky, obtisky, plakáty, katalogy, reklamní tiskoviny, inzertní listy, etikety, prospekty, novoročenky, vizitky, pohlednice, kalendáře, mapy, razítka; náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů); oděvy, obuv, kloboučnické zboží; propagační činnost, reklama, obchodní administrativa, kancelářské práce, služby související s koncepční, řídící a metodickou činností pro podnikatelské subjekty v oboru farmacie a medicíny, pomoc při řízení obchodních činností, vydávání propagačních, reklamních a inzertních textů, příprava a pořádání veletrhů, výstav a jiných veřejných akcí zaměřených na prezentaci výrobků a služeb, systemizace informací do počítačových databází; šíření informací z oboru farmacie a medicíny prostřednictvím komunikačních sítí; vzdělávací, výchovná a osvětová činnost v oboru farmacie a medicíny, organizování a vedení konferencí, seminářů, vzdělávacích akcí a školení v těchto oborech, zábava, sportovní a kulturní aktivity; vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, vědecký výzkum pro lékařské účely, kontrola kvality léčiv, správa software, hosting webových stránek; lékařské služby, péče o hygienu a krásu osob, lékařské analýzy týkající se léčení osob, služby týkající se umělého oplodnění, lékárenské poradenství, odborné poradenství, konzultační a posudková činnost v oboru farmacie a medicíny; právní služby v oboru farmacie a medicíny.


ERECEPT, Info about trademak list

This trademark ERECEPT list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 3 trademarks of text ERECEPT, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.