IRIS - Trademark, owner Creative Mark GmbH

Trademark info fields

-
Source OHIM
Application 9127937
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Description CSSlovo iRIS je napsáno orámovanými písmeny a první malým písmem napsané písmeno obsahuje stylizované oko.
Description ENThe word IRIS is written in letters with borders, and the initial lower-case letter contains a stylised eye.
Description FRLe mot iRIS est constitué de caractères bordés et l'initiale en minuscule contient un oeil stylisé.
Product Classes 2, 16
Vienna Classes 2.9.4 ; 27.5.7
Filing date 14.09.2010
Publication date 22.10.2010
Registration date 22.11.2013
Expiration/renewal date 14.09.2020
Applicant/Holder Creative Mark GmbH
Representative**** Private data ****
Trademark colors CSčerná
Trademark colors ENblack
Trademark colors FRnoir
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
2
Barvy;Barvy pro umělce; Barvy, barviva; Barvy, laky; Tempery (barvy); Olejové barvy; Fixační prostředky pro akvarelové barvy; Zahušťovače nátěrových hmot; Ředidla nátěrových hmot; Fixační prostředky pro akvarelové barvy; Ředidla pro barvy a nátěry; Ředidla na laky a barvy;S výjimkou všech výše uvedených výrobků určených pro sezonní svátky, zejména v souvislosti s velikonoční dekorací;Všechny výše uvedené výrobky určené výlučně pro umělce a umělecké malíře.

Couleurs;Peintures pour artistes; Peintures, teintures; Couleurs, laques; Peintures à l'eau; Peintures à l'huile; Fixatifs pour l'aquarelle; Épaississants pour peinture; Diluants pour couleurs; Fixatifs pour l'aquarelle; Produits diluants pour peintures et enduits; Diluants pour laques et autres peintures;À l'exception parmi tous les produits précités de ceux destinés aux fêtes saisonnières, en particulier en rapport avec les décoration orientales;Tous les produits précités destinés exclusivement aux artistes et artistes-peintres.

Paints; Paints for artists; Paints, dyes; Paints, lacquers; Distempers; Oil paints; Fixatives for watercolours; Paint thickeners; Paint thinners; Fixatives for watercolours; Thinning preparations for paints and for coatings; Thinners for lacquers and other paints; All the aforesaid goods other than goods for seasonal celebrations, in particular in connection with Easter decorations; All the aforesaid goods exclusively for artists and painters.

16
Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Malířské sady; Malířské pastelové barvy; Malířské misky na akvarelové barvy; S výjimkou všech výše uvedených výrobků určených pro sezonní svátky, zejména v souvislosti s velikonoční dekorací; Všechny výše uvedené výrobky určené výlučně pro umělce a umělecké malíře; S výjimkou fotografií, fotografických pozitivů, svatebních knih; Fotografická svatební alba, fotografické šanony, knihy zaměřené na fotografie, dětské knihy, svatební knihy, diáře, knihy hostů.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Ensembles de peinture d'artisanat d'art; Pastels pour artistes; Godets pour la peinture; À l'exception parmi tous les produits précités de ceux destinés aux fêtes saisonnières, en particulier en rapport avec les décoration orientales; Tous les produits précités destinés exclusivement aux artistes et artistes-peintres; À l'exception des photographies, épreuves photographiques, albums de mariage; Albums de photographies de mariage, portefolios photographiques, livres de photographies, livres de bébés, livres de mariées, carnets de rendez-vous, livres d'or.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; Printed matter; Book binding material; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks; Arts and crafts paint kits; Artists' pastels; Artists' water-colour saucers; All the aforesaid goods other than goods for seasonal celebrations, in particular in connection with Easter decorations; All the aforesaid goods exclusively for artists and painters; excluding photographs, photographic prints, wedding books; photographic wedding album, photographic portfolio, books featuring photographs, baby books, bride books, engagement books, guest books.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688