mbank - Trademark, owner DIVIDA s.r.o.

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application448186
Trademark textmbank
Product Classes9, 35, 36, 38, 41, 42
Filing date17.05.2007
Priority date:
17.05.2007
Country of priority
CZ
Expiration/renewal date24.08.2010
Applicant/Holder DIVIDA s.r.o.
Representative**** Private data ****
StatusNegativně ukončená po podání
TypeSlovní
Nice Classification platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví, při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví, zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně sítě internet, elektronické hry, software pro elektronické hrací systémy, www stránky; vypracování znaleckých posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání obchodních informací, výnosnost-znalecké posudky, ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení, pojištění a penzijního připojištění, konzultační a poradenské služby související se zahraničně obchodními aktivitami v oblasti daňové problematiky; pojišťovací agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek, realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, úschova cenin, clearing, dohodci /sensálové/ cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotékami, výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční trusty, jednatelství pojišťovací, obligace a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní, uložení peněz /fondů/, finanční upisování, úschova cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a devizové úvěry včetně uzavírání úvěrových smluv, přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy ve formě vkladů, včetně vkladových operací, dokladový a bezdokladový platební styk, sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní finanční operace a služby, poštovní platební styk a operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů, vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového financování, na burze cenných papírů, včetně správy a řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní, výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a společnosti, včetně penzijních fondů, vydáváni exportních a importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních cenností, pronájem bezpečnostních schránek /sejfů/, zřizování a provozování sítě platebních automatů, komerční služby v oblasti projektového a podnikového financování /vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-venture/, finanční analýzy, elektronické vedení účtů (elektronické vedení účtu, elektronický styk s peněžním ústavem), konzultační a poradenské služby související se zahraničně obchodními aktivitami v celé oblasti financí, obchodování s cennými papíry, vyhledávání vhodných úvěrových zdrojů, směnárenství, platebních karet, devizových zvláštností, celních předpisů, pojištění, penzijního připojištění a bydlení; služby, týkající se sítí přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě internet, šíření informací prostřednictvím internetu a www systémem; výchovná, zábavní a školící činnost šířená sítí internet, aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou formou www systémem; podpůrné služby přenosu dat, zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www stránek.


mbank, Info about trademak list

This trademark mbank list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 335 trademarks of text mbank, 13 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.