SHARK - Trademark, owner DRIVER (Société par actions simplifiée)

Trademark info fields

SourceOHIM
Application6627053
Trademark textSHARK
Product Classes6, 16, 19, 20
Filing date31.01.2008
Publication date06.10.2008
Registration date21.04.2009
Expiration/renewal date31.01.2018
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
6
Drobné kovové předměty, kovové reklamní sloupy, kovové stavební materiály, rohové jednotky a kovové profily, kovové značky (s výjimkou mechanických a světelných), kovové desky a panely (s výjimkou světelných a mechanických), kovové krabičky a sponky pro etikety; kovové upevňovací materiály;kovové reklamní tabule, držáky na tabule s nápisem a stojany na vlajky.

Quincaillerie métallique, colonnes d'affichage métalliques, matériaux de construction métalliques, cornières et profilés métalliques, signalisations métalliques (non mécaniques, non lumineuses), plaques et panneaux métalliques (ni lumineux, ni mécaniques), boîtiers et clips de fixation métalliques pour étiquettes; matériels de fixation métalliques; porte-affiches, porte-écriteaux et porte-drapeaux métalliques.

Small items of metal hardware, advertisement columns of metal, metal building materials, angles and profiles of metal, signs (non-luminous and non-mechanical) of metal, signs and panels of metal (non-luminous and non-mechanical), housings and fastening clips of metal for labels; fixing materials of metal;advertisement boards, placard holders and flag holders of metal.

16
Papíry a lepenka (nezpracované, částečně zpracované nebo pro papírenství nebo potisk), tiskárenské výrobky, tiskoviny, papírové nebo lepenkové tabule s nápisy, lepidla pro papírenství nebo domácnost (lepicí látky), psací potřeby, plakáty, papírové nebo lepenkové etikety;papírové nebo lepenkové stojany na plakáty, stojany na tabule s nápisy a stojany na vlajky; nálepky (jako kancelářské potřeby);plastické obaly na etikety.

Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, imprimés, écriteaux en papier ou en carton, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour écrire, affiches, étiquettes en papier ou en carton; porte-affiches, porte-écriteaux et porte-drapeaux en papier ou en carton; autocollants (articles de papeterie); boîtiers d'étiquettes en matières plastiques.

Paper and cardboard (untreated, semi-finished or for stationery or printing), printed matter, placards of paper or of cardboard, adhesives for stationery or household purposes, writing materials, posters, labels of paper or of cardboard;advertisement boards, placard holders and flag holders of paper or cardboard; stickers (items of stationery);label housings of plastic.

19
Nekovové stavební materiály, nekovové reklamní sloupy, nekovové rohové jednotky a profily, nekovové desky a panely (s výjimkou světelných, mechanických), kolejnice z plastických hmot, nesvětelná signalizace (s výjimkou mechanické a kovové);nekovové separátory (příčky).

Matériaux de construction non métalliques, colonnes d'affichage (non métalliques), cornières et profilés non métalliques, plaques et panneaux non métalliques (ni lumineux, ni mécaniques), rails en matières plastiques, signalisations non lumineuses (non mécaniques et non métalliques); séparateurs (cloisons) non métalliques.

Building materials (non-metallic), banner columns (non-metallic), angles and profiles, not of metal, signs and panels, not of metal (non-luminous and non-mechanical), rails of plastic, signs, non-luminous (non-mechanical and non-metallic);separators (partitions), not of metal.

20
Plastické sponky na etikety, rámy, vývěsní tabule, tabule s nápisy z plastických hmoz, stojany na etikety z plastických hmot, písmena a číslice z plastických hmot, desky k vystavování zboží, úchyty trubek z plastických hmot, nekovové profily;doplňkové vybavení regálů z plastických hmot, jmenovitě příchytky kabelů nebo trubek, lišty na rámy, nekovové těsnicí uzávěry, nekovové šrouby s maticí, nekovové kabelové svorky, lišty na rámy, nekovové závěsy na dveře, police na pořadače, žerdě, police, nekovové separátory (příčky), nekovové šrouby, písmena a číslice z plastických hmot, desky k vystavování zboží;plastické reklamní tabule, plastické tabule s nápisy a stojany na vlajky.

Clips de fixation d'étiquettes en matières plastiques, cadres, tableaux d'affichage, écriteaux en matières plastiques, porte-étiquettes en matières plastiques, lettres et chiffres en matières plastiques, présentoirs, attaches de tubes en matières plastiques, profilés non métalliques; accessoires d'équipement de linéaire en matières plastiques, à savoir pattes d'attache de câbles ou de tubes, baguettes d'encadrement, capsules de bouchage non métalliques, boulons non métalliques, serre-câbles non métalliques, moulures pour cadres, charnières non métalliques, rayons pour classeurs, hampes, rayonnages, rivets non métalliques, séparateurs (cloisons) non métalliques, vis non métalliques, lettres et chiffres en matières plastiques, présentoirs; porte-affiches, porte-écriteaux et porte-drapeaux en matières plastiques.

Fastening clips of plastic for labels, frames, notice boards, placards of plastic, label holders of plastic, letters and numerals of plastic, display stands, fittings of plastic, for pipes, profiles, not of metal;shelf fixtures and fittings of plastic, namely cable clips, frame rods, sealing caps, not of metal, bolts, not of metal, cable clips, not of metal, mouldings for picture frames, hinges, not of metal, shelves for filing cabinets, poles, racks, rivets, not of metal, separators (partitions), not of metal, screws, not of metal, letters and numerals of plastic, display stands;advertisement boards, placard holders and flag holders of plastic.


SHARK, Info about trademak list

This trademark SHARK list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 205 trademarks of text SHARK, 41 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.