CARLO BOLLINI - Trademark, owner ERBA VITA ITALIA S.P.A.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15795214
Znění ochranné známky: CARLO BOLLINI
Třídy výrobků a služeb: 3, 5, 30, 32
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 13.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Itálie
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zveřejněná - námitky
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS3 Kosmetika a kosmetické přípravky; Kosmetické přípravky pro péči o tělo; Kosmetické prostředky pro péči o pleť; Kosmetické přípravky na péči o obličej; Kosmetické přípravky na vlasy a pokožku hlavy; Kosmetické krémy a vody; Kosmetické výživné krémy; Dermatologické krémy (jiné než léčivé); Neléčivé čisticí krémy; Hydratační krémy, vody a gely; Mýdla; Parfumerie a vonné přípravky; Éterické oleje; Přípravky pro péči o vlasy [mléka]; Zubní pasty.
5 Vitaminové doplňky; Doplňky výživy; Homeopatické doplňky; Probiotické doplňky; Léčivé potravinové doplňky; Výživové doplňky; Potravní doplňky a dietetické přípravky; Doplňky výživy; Vitaminové přípravky jako doplňky stravy; Vlákniny (Dietetické -); Výživové doplňky; Dietetické infuze k lékařským účelům; Dietetické látky upravené k lékařskému použití; Včelí pyl používaný jako dietní potravinový doplněk; Dietetické nápoje upravené pro lékařské účely; Dietní doplňkové nápoje; Prášky nahrazující jídlo; Energetické tyčinky nahrazující jídlo jakožto doplňky stravy; Vitaminy a vitaminové přípravky; Léčivé byliny; Bylinné nápoje k léčebnému použití; Léčivé bylinné čaje; Fermenty pro farmaceutické účely; Sirupy pro farmaceutické účely; Farmaceutické přípravky; Léčiva a veterinární přípravky a výrobky; Hygienické výrobky pro léčebné účely; Dietní potraviny upravené pro lékařské účely; Kojenecké mléko; Bílkovinné doplňky stravy.
30 Škrob pro dietetické účely [kromě farmaceutik]; Cukrovinky bez léčivých přísad jako součást nízkokalorických diet; Pšeničné klíčky [kromě dietních doplňků]; Včelí mateří kašička; Zpracované bylinky; Bylinkové čaje (neléčivé); Výživné nápojové směsi na bázi uhlohydrátů používané jako náhražky jídla; Cereální tyčinky a energetické tyčinky; Aromatizované sirupy; Bylinkové čaje (neléčivé); Káva; Čaj; Kakao a kávové náhražky; Rýže; Tapioka a ságo; Mouka a obilninové přípravky; Chléb; Pečivo a cukrovinky; Zmrzlina; Cukr; Med; Sirupy a melasa; Droždí; Prášky do pečiva; Sůl; Hořčice; Ocet; Zálivky [na ochucení]; Koření; Led pro osvěžení.
32 Perlivá voda obohacená vitaminy [nápoje]; Nápoje obsahující vitamíny; Sirupy k přípravě nealkoholických nápojů; Minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; Nápoje a šťávy ovocné; Sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.
FR3 Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations de soin pour le visage; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes dermatologiques autres qu'à usage médical; Crèmes nettoyantes non médicinales; Crèmes, lotions et gels hydratants; Savons; Produits de parfumerie et parfums; Huiles essentielles; Lotions de soins capillaires; Dentifrices.
5 Compléments vitaminés; Compléments nutritionnels; Compléments homéopathiques; Compléments probiotiques; Suppléments alimentaires médicamenteux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments nutritionnels; Produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; Fibres alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Infusions diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires et nutritionnels; Boissons diététiques à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de boissons; Substituts de repas en poudre; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; Vitamines et préparations de vitamines; Herbes médicinales; Boissons à base d'herbes à usage médicinal; Infusions aux plantes médicinales; Ferments à usage pharmaceutique; Sirops à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires d'albumine.
30 Fécules à usage diététique et non pharmaceutique; Confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; Germes de blé [autres que ceux utilisés comme compléments diététiques]; Gelée royale; Herbes traitées; Infusions à base de plantes; Préparations instantanées pour boissons nutritionnelles à base de glucides utilisées comme substituts de repas; Barres de céréales et barres énergétiques; Sirops aromatisés; Infusions à base de plantes; Café; Thé; Cacao et succédanés de café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigres; Sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir.
32 Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Boissons contenant des vitamines; Sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
EN3 Cosmetics and cosmetic preparations; Cosmetic preparations for body care; Skincare cosmetics; Facial care preparations; Cosmetic preparations for the hair and scalp; Cosmetic creams and lotions; Cosmetic nourishing creams; Dermatological creams [other than medicated]; Non-medicated cleansing creams; Moisturising creams, lotions and gels; Soaps; Perfumery and fragrances; Essential oils; Hair care lotions; Dentifrices.
5 Vitamin supplements; Nutritional supplements; Homeopathic supplements; Probiotic supplements; Medicated food supplements; Dietary and nutritional supplements; Dietary supplements and dietetic preparations; Nutritional supplements; Vitamin preparations in the nature of food supplements; Fibre (Dietary -); Dietary and nutritional supplements; Dietetic infusions for medical use; Dietetic substances adapted for medical use; Bee pollen for use as a dietary food supplement; Dietetic beverages adapted for medical purposes; Dietary supplemental drinks; Meal replacement powders; Nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy; Vitamins and vitamin preparations; Medicinal herbs; Herbal beverages for medicinal use; Medicinal herb infusions; Ferments for pharmaceutical purposes; Syrups for pharmaceutical purposes; Pharmaceuticals; Medical and veterinary preparations and articles; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic foods adapted for medical use; Infant formula; Albumin dietary supplements.
30 Starches for dietetic purposes [other than pharmaceutical]; Non-medicated confectionery for use as part of a calorie controlled diet; Wheat germ [other than a dietary supplement]; Royal jelly; Processed herbs; Herbal infusions; Carbohydrate-based nutritional drink mix for use as a meal replacement; Cereal bars and energy bars; Flavoured syrups; Herbal infusions; Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca and sago; Flour and preparations made from cereals; Bread; Pastry and confectionery; Edible ices; Sugar; Honey; Golden syrup; Yeast; Baking powders; Salt; Mustard; Vinegar; Sauces [condiments]; Spices; Ice.
32 Vitamin enriched sparkling water [beverages]; Beverages containing vitamins; Syrups for making soft drinks; Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; Fruit beverages and fruit juices; Syrups and other preparations for making beverages.

CARLO BOLLINI, Info about trademak list

This trademark CARLO BOLLINI list was get 29.05.2017 08:46 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688