RehabBalance - Trademark, owner ESCOLA SUPERIOR D'ART I TECNOLOGIA s.L.L.

Trademark info fields

>
Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15700057
Reprodukce: RehabBalance - ochranná známka
RehabBalance
Třídy výrobků a služeb: 9, 10, 42, 44
Obrazové třídy: 26.7.4
Datum podání přihlášky: 01.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 07.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: ESCOLA SUPERIOR D'ART I TECNOLOGIA, S.L.L., CALLE VICIANA, Nº 5, VALENCIA, 46003, Španělsko
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. DEL CARMEN, EUGENIA VIÑES, 156, VALENCIA, 46011, Španělsko
Země původu: Španělsko
Zástupce: Jose Manuel Muñoz, Bélgica, nº 14-2, Valencia, 46021, Španělsko
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS9 Bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení; Zařízení pro zpracování a změnu materiálů a látek s využitím elektrického proudu; Zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení; Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace); Magnety, magnetizéry a demagnetizéry; Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače; Přístroje na uchování dat; Komunikační zařízení; Zařízení a příslušenství na zpracování dat (elektrická a mechanická); Optické zvětšovače; Zařízení na zpracování digitálního signálu; Zařízení na identifikaci řeči; Telematické přístroje; Optické kódovače; Digitální organizéry; Magneticko-optická pera; Digitální vstupní a výstupní skenery; Zobrazovací zařízení pro vědecké účely; Elektronické digitializátory; Procesory pulzně kódové modulace; Procesory digitálního zvukového signálu; Hlasové procesory; Optické přijímače; Kapacitní dotykové senzory; Nahrané nosiče dat k použití s počítači; Montované regály na telekomunikační hardware; Upevňovací držáky upravené pro počítačové monitory; Digitizéry; Bezdrátové klávesnice; Multifunkční klávesnice; Multimediální terminály; Terminály k přijímání signálů; Transmultiplexory; Softwarové programy na video hry; Disky s videohrami; Kazety na videohry; Programy videoher; Interaktivní programy pro video hry; Softwarové programy na video hry; Cartridge na video hry (software); Videohry na disku (počítačový software); Software pro počítačové videohry; Software pro počítačové hry; Softwarové programy na video hry; Stahovatelný software interaktivní zábavy na hraní videoher; Software pro počítačové hry; Počítačové programy pro videohry a počítačové hry; Joysticky používané s počítači, s výjimkou joysticků pro videohry; Počítačový hardware; Monitory (počítačový hardware); Čtecí zařízení [zpracování dat]; Myš (počítačové příslušenství); USB hardware [hardware univerzálních sériových sběrnic]; Mikročipy [počítačový hardware]; Počítačový hardware; Disková mechanika počítače; Hardware VPN (virtuální privátní sítě); Hardware počítačové paměti; Hardware na datové komunikace; Komunikační servery (počítačový hardware); Vyrovnávací paměťová zařízení [počítačový hardware]; Montované regály na počítačový hardware; Hardware serverů pro přístup k síti; Hardware velkoplošných počítačových sítí (WAN); Hardware pro LAN (místní počítačovou síť); Elektronické sportovní tréninkové simulátory [výukové přístroje s počítačovým hardwarem a softwarem]; Počítačová periferní zařízení; Počítačová periferní zařízení; Počítačová periferní zařízení; Počítačová periferní zařízení; Firmware pro počítačová periferní zařízení; Interaktivní počítačový software; Interaktivní multimediální software ke hraní her; Počítačový software; Software pro mobilní telefony; Přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny.
10 Přístroje a zařízení na léčebnou rehabilitaci; Přístroje a zařízení na léčebnou rehabilitaci; Cvičební přístroje pro léčebné rehabilitační účely; Zařízení pro fyzioterapii a rehabilitaci; Rehabilitační přístroje pro lékařské účely; Rehabilitační přístroje pro lékařské účely; Cvičební přístroje pro léčebné rehabilitační účely; Přístroje a zařízení používané na tonizaci svalů při léčebné rehabilitaci; Zařízení pro léčbu pohybového aparátu; Počítačem ovládané cvičební přístroje pro terapeutické účely; Přístroje na fyzické cvičení pro lékařské účely; Zařízení na fyzická cvičení pro terapeutické účely; Přístroje a zařízení na elektrickou stimulaci svalů; Elektrostimulační přístroje pro terapeutickou léčbu; Počítačem ovládané tréninkové přístroje pro terapeutické použití; Přístroje k provádění výplachů pro léčebné účely; Cvičební simulační přístroje pro lékařské účely; Nízkofrekvenční přístroje pro elektroterapii; Přístroje a zařízení na zlepšení fyzické kondice (k lékařským účelům); Terapeutické přístroje pro děti s autismem; Cvičební náčiní (expandéry) pro léčbu; Respirační cvičební stroje; Elektrody pro transkutánní elektrickou stimulaci nervů; Ruční cvičební nástroje (pro terapeutické použití); Stimulátory svalů a nervů; Cvičební stroje pro terapeutické účely; Přístroje a zařízení na léčebnou rehabilitaci.
42 Služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality; Vědecké a technologické služby; Návrhářství; Služby v oblasti informačních technologií; Geodetické služby, služby dohledu a průzkumu; Lékařský a farmakologický výzkum; Poradenství v oblasti telekomunikačních technologií; Poradenství v oblasti počítačových technologií; Technologické poradenství; Vývoj testovacích přístrojů pro elektrické dráty; Vývoj nových technologií pro třetí osoby; Návrh a vývoj systémů zabezpečujících elektronická data; Navrhování a vývoj lékařských technologií; Příprava zpráv vztahujících se k technologickému výzkumu; Příprava technických zpráv (reportů); Studie technických projektů; Poskytování informací o vědeckých technologiích; Vědecký výzkum pro lékařské účely; Kompilace vědeckých informací; Poskytování on-line informací v oblasti technologického výzkumu z počítačové databáze nebo internetu; Technologické služby a s nimi spojený výzkum; Lékařský a farmakologický výzkum; Konzultační, poradenské a informační služby v oblasti informačních technologií; Vývoj počítačového hardwaru; Vývoj softwaru, programování a implementace softwaru; Služby zabezpečení, ochrany a obnovy v oblasti informačních technologií; Webhostingové služby a software jako služba a pronájem softwaru; Služby kopírování a konverze dat, služby kódování dat; Správa serverů; Pronájem počítačového hardwaru a softwaru; Pronájem počítačů a aktualizace počítačového softwaru; Pronájem počítačů a počítačového softwaru; Pronájem a údržba počítačového softwaru; Analýzy počítačových systémů; Monitorování počítačových systémů na dálku; Vývoj počítačů; Vývoj systémů pro zpracování dat; Vývoj počítačových systémů; Vývoj systémů na ukládání dat; Vývoj systémů pro převod dat; Vývoj a testování výpočetních metod, algoritmů a softwaru; Diagnostika problémů počítačového hardwaru prostřednictvím použití softwaru; Navrhování a vývoj bezdrátových přístrojů pro přenos dat; Navrhování a vývoj bezdrátových přístrojů, nástrojů a zařízení pro přenos dat; Navrhování a vývoj periferního zařízení pro počítače; Navrhování a vývoj systémů pro ukládání dat; Navrhování a vývoj systémů pro zadávání dat; Navrhování a vývoj systémů pro vkládání, výstup, zpracování, zobrazování a ukládání dat; Navrhování a vývoj systémů pro zpracování dat; Navrhování a vývoj systémů pro zobrazování dat; Navrhování a vývoj softwaru pro elektronické databáze; Navrhování, tvorba a programování webových stránek; Externí poskytovatelé služeb v oblasti informačních technologií; Správa práv uživatelů v počítačových sítích; Služby v oblasti managementu počítačových projektů; Management počítačových projektů v oblasti elektronického zpracování dat [EDP]; Integrace počítačových systémů a počítačových sítí; Výzkum v oblasti informačních technologií; Výzkum vztahující se ke zpracování dat; Výzkum zaměřený na počítače; Výzkum vztahující se k počítačové automatizaci technických procesů; Výzkum vztahující se k telekomunikačním technikám; Technologický výzkum vztahující se k počítačům; Získávání dat (Data mining); Příprava počítačových programů na zpracování dat; Řešení problémů počítačového hardwaru a softwaru; Analytické služby v oblasti počítačů; Služby v oblasti konfigurace počítačových sítí; Služby v oblasti počítačové diagnostiky; Služby v oblasti počítačového designu a programování; Poradenské a informační služby vztahující se k periferním zařízením počítačů; Služby v oblasti počítačového výzkumu; Služby migrace dat; Služby počítačových sítí; Počítačové služby pro analýzu dat; On-line počítačové služby; Počítačové programování videoher; Navrhování a vývoj videoherního softwaru; Počítačové programování video her a počítačových her; Konzultace v oblasti počítačů; Vývoj počítačového hardwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Půjčování počítačového hardwaru; Testování počítačového hardwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Vývoj počítačového hardwaru; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Návrhy počítačového hardwaru; Pronájem počítačového hardwaru a softwaru; Konfigurace počítačového hardwaru s použitím softwaru; Konzultace v oblasti počítačů; Návrhy počítačového hardwaru; Pronájem počítačového hardwaru a softwaru; Poradenství v oblasti navrhování počítačového hardwaru; Výzkum v oboru počítačového hardwaru; Výzkum vztahující se k vývoji počítačového hardwaru; Konzultace v oblasti počítačů; Konzultační služby týkající se počítačového hardwaru; Pronájem počítačového hardwaru a počítačových periferních zařízení; Návrhy počítačového hardwaru; Poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru; Poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru; Pronájem počítačového hardwaru a softwaru; Navrhování a vývoj počítačové hardwarové architektury; Provádění studií proveditelnosti vztahujících se k počítačovému hardwaru; Navrhování hardwaru na zpracování digitálního signálu; Rozvoj hardwaru na zpracování digitálního signálu; Řešení problémů počítačového hardwaru a softwaru; Technické projektové studie v oblasti počítačového hardwaru a softwaru; Navrhování hardwaru pro kompresi a dekompresi multimediálního obsahu; Vývoj hardwaru pro ukládání a obnovu multimediálních dat; Vývoj hardwaru pro kompresi a dekompresi multimediálního obsahu; Vývoj hardwaru na zpracování a distribuci multimediálního obsahu; Navrhování a vývoj softwaru a hardwaru pro zesílení a přenos signálu; Navrhování hardwaru pro konverzi dat a multimediálního obsahu z různých protokolů a do různých protokolů; Navrhování periferních zařízení počítačů; Navrhování a vývoj periferního zařízení pro počítače; Pronájem periferních zařízení pro počítače; Pronájem počítačového softwaru, zařízení na zpracování dat a počítačových periferních zařízení; Vývoj interaktivního multimediálního softwaru.
44 Služby péče o hygienu a krásu; Služby zdravotní péče; Služby péče o duševní zdraví; Lékařské služby; Služby oční optiky; Pronájem nemocničních zařízení; Poradenství týkající se osobní péče o seniory (zdraví); Zdravotní péče v oblasti nápravných cvičení; Poradenské služby týkající se zdraví; Zdravotní péče v oblasti relaxační terapie; Vývoj individuálních programů fyzické rehabilitace; Výzkum v oblasti zdravotního poradenství; Poskytování informací o zdraví; Poskytování zařízení pro tělesnou rehabilitaci; Poskytování cvičebních prostor a zařízení k léčebným rehabilitačním účelům; Fyzická rehabilitace; Zařizování ubytování v ozdravovnách; Péče pro hospitalizované a ambulantní pacienty; Pracovní terapie a rehabilitace; Terapeutické služby; Fyzická rehabilitace.
FR9 Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de traitement utilisant de l'électricité; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d'aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de stockage des données; Appareils de communication; Équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; Amplificateurs optiques; Appareils pour le traitement de signaux numériques; Appareils de reconnaissance vocale; Appareils télématiques; Encodeurs optiques; Organiseurs numériques; Stylos magnéto-optiques; Scanners d'entrée et de sortie numériques; Appareils d'imagerie à usage scientifique; Numériseurs électroniques; Processeurs de modulation par impulsions codées; Processeurs de signaux vocaux numériques; Processeurs de voix; Récepteurs optiques; Capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; Supports de données préenregistrés pour ordinateur; Supports de fixation pour matériel de télécommunication; Supports de fixation pour écrans d'ordinateur; Numériseurs; Claviers sans fil; Claviers multifonctions; Terminaux multimédia; Terminaux de réception de signaux; Transmultiplexeurs; Logiciels pour jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Cartouches pour jeux vidéo [logiciels]; Jeux vidéo sur disque [logiciels]; Logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; Matériel informatique; Moniteurs [matériel]; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Souris [périphérique d’ordinateur]; Matériel USB; Micropuces [matériel informatique]; Matériel informatique; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; Mémoires pour ordinateurs; Matériel informatique de communication de données; Serveurs de communication [matériel informatique]; Dispositifs de mémoire tampon; Socles de fixation pour matériel informatique; Matériel de serveur d'accès à des réseaux; Matériel pour WAN [réseau étendu]; Matériel informatique pour réseau local; Simulateurs électroniques d'entraînement sportif [appareils d'enseignement basés sur du matériel informatique et des logiciels]; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Micrologiciel pour périphériques d'ordinateurs; Logiciels interactifs; Logiciels multimédias interactifs destinés à jouer; Logiciels; Logiciels pour téléphones mobiles; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité.
10 Appareils pour la rééducation médicale; Appareils pour la rééducation médicale; Machines d'exercices à des fins de rééducation médicale; Appareils pour la physiothérapie et la réeducation à usage médical; Appareils de rééducation physique à usage médical; Appareils de rééducation physique à usage médical; Machines d'exercices à des fins de rééducation médicale; Appareils destinés à la tonification de muscles dans le cadre de rééducations médicales; Équipement de thérapie physique; Appareils d'exercices commandés par ordinateur et autres qu'à usage thérapeutique; Appareils médicaux pour exercices corporels; Appareils d'exercice physique à usage thérapeutique; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils d'électrostimulation pour traitements thérapeutiques; Appareils d'entraînement commandés par ordinateur à usage thérapeutique; Appareils de lavage à usage thérapeutique; Appareils de simulation d'exercices à usage médical; Appareils de thérapie électriques à basse fréquence; Appareils de remise en forme à usage médical; Appareils thérapeutiques pour enfants autistes; Appareils d'exercices pour la thérapie médicale [extenseurs]; Dispositifs pour exercices respiratoires; Électrodes de stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Exerciseurs pour mains à usage thérapeutique; Stimulateurs des nerfs et des muscles; Machines d'exercices à usage thérapeutique; Appareils pour la rééducation médicale.
42 Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services des technologies de l'information; Etudes et prospection; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services de conseils en technologies des télécommunications; Services de conseils en technologies informatiques; Services de conseils technologiques; Développement d'appareils de test de fils électriques; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Conception et développement de technologies médicales; Préparation de rapports en matière de recherches technologiques; Préparation de rapports en matière de technologie; Étude de projets techniques; Fourniture d'informations en matière de technologie scientifique; Recherches scientifiques à des fins médicales; Compilation d'informations scientifiques; Mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d'une base de données informatique ou d'Internet; Services technologiques et de recherches s'y afférent; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de l'information; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Sécurité, protection et restauration des technologies de l'information; Services d'hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Services de conversion et de copie de données, services d'encodage de données; Administration de serveurs; Location de matériel informatique et de logiciels; Location d'ordinateurs et mise à jour de logiciels; Location d'ordinateurs et de logiciels; Location et maintenance de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Télésurveillance de systèmes informatiques; Développement d'ordinateurs; Développement de systèmes pour le traitement de données; Développement de systèmes informatiques; Développement de systèmes pour le stockage de données; Développement de systèmes pour la transmission de données; Développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels informatiques; Diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l'utilisation de logiciels; Conception et développement d'appareils de transmission de données sans fil; Conception et développement d'équipements, d'instruments et d'appareils de transmission de données sans fil; Conception et développement de périphériques d'ordinateurs; Conception et développement de systèmes de stockage de données; Conception et développement de systèmes de saisie de données; Conception et développement de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage de données; Conception et développement de systèmes de traitement de données; Conception et développement de systèmes d'affichage de données; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Conception, création et programmation de pages Web; Services externalisés en matière de technologies de l'information; Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; Gestion de projets informatiques; Gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement de données électroniques [TED]; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Recherche dans le domaine des technologies de l'information; Recherche en matière de traitement de données; Recherche dans le domaine informatique; Recherche liée à l'automatisation informatisée de processus techniques; Recherche concernant les techniques de télécommunications; Recherche technologique liée à l'informatique; Exploration de données; Préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; Services d'analyses concernant les ordinateurs; Services de configuration de réseaux informatiques; Services de diagnostic informatique; Services de conception et de programmation informatiques; Services de conseils et d'information en matière de périphériques d'ordinateurs; Services de recherches informatiques; Services de migration de données; Services de réseaux informatiques; Services informatiques d'analyse de données; Services informatiques en ligne; Programmation informatique de jeux vidéo; Conception et développement de logiciels pour jeux vidéo; Programmation informatique de jeux informatiques et de jeux vidéo; Consultation en matière d'ordinateurs; Développement de matériel informatique; Services de conception pour matériel informatique; Location de matériel informatique; Essais de matériel informatique; Services de conception pour matériel informatique; Développement de matériel informatique; Conception et développement de matériel informatique; Services de conception pour matériel informatique; Services de conception pour matériel informatique; Services de conception pour matériel informatique; Location de matériel informatique et de logiciels; Configuration de matériel informatique par le biais de logiciels; Consultation en matière d'ordinateurs; Services de conception pour matériel informatique; Location de matériel informatique et de logiciels; Conseils en matière de conception de matériel informatique; Recherche dans le domaine de matériel informatique; Recherche en matière de développement de matériel informatique; Consultation en matière d'ordinateurs; Services de conseil en matière de matériel informatique; Location de matériel informatique et de périphériques pour ordinateurs; Services de conception pour matériel informatique; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Location de matériel informatique et de logiciels; Conception et développement d'architecture de matériel informatique; Exécution de tests de faisabilité pour matériel informatique; Conception de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques; Développement de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques; Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; Conception de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; Développement de matériel informatique pour le stockage et le rappel de données multimédias; Développement de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; Développement de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; Conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la transmission de signaux; Conception de matériel informatique pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; Conception de périphériques d'ordinateurs; Conception et développement de périphériques d'ordinateurs; Location de périphériques d'ordinateurs; Location de logiciels, d'équipements de traitement de données et de périphériques d'ordinateurs; Développement de logiciels multimédia interactifs.
44 Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de santé mentale; Services médicaux; Services d'opticiens; Location d'équipements hospitaliers; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Services sanitaires relatifs à la gymnastique corrective; Conseils en matière de santé; Services sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation; Développement de programmes de rééducation physique individualisés; Bilans de santé; Informations en matière de santé; Mise à disposition d'équipements pour la rééducation physique; Mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le cadre de rééducations médicales; Rééducation physique; Hébergement en maisons de convalescence; Services de soins pour patients externes et malades hospitalisés; Ergothérapie et réhabilitation occupationnelle; Services thérapeutiques; Rééducation physique.
EN9 Safety, security, protection and signalling devices; Devices for treatment using electricity; Information technology and audiovisual equipment; Recorded content; Magnets, magnetizers and demagnetizers; Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; Data storage devices; Communications equipment; Data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); Optical enhancers; Digital signal processing apparatus; Speech recognition apparatus; Telematic apparatus; Optical encoders; Digital organizers; Magneto-optical pens; Digital input and output scanners; Imaging devices for scientific purposes; Electronic digitisers; Pulse code modulating processors; Digital voice signal processors; Speech processors; Optical receivers; Projected capacitive touch sensors; Prerecorded data carriers for use with computers; Mounting racks for telecommunications hardware; Mounting brackets adapted for computer monitors; Digitisers; Wireless keypads; Multifunction keyboards; Multimedia terminals; Receiving terminals for signals; Transmultiplexers; Software programs for video games; Video game discs; Video game cartridges; Video game programs; Interactive video game programs; Games (cartridges for video -) [software]; Video games on disc [computer software]; Computer video game software; Games software; Downloadable interactive entertainment software for playing video games; Computer programs for video and computer games; Joysticks for use with computers, other than for video games; Computer hardware; Monitors [computer hardware]; Readers [data processing equipment]; Mouse [computer peripheral]; USB hardware; Microchips [computer hardware]; Disk drives for computers; VPN [virtual private network] hardware; Computer memory hardware; Data communications hardware; Communications servers [computer hardware]; Buffer memory devices; Mounting racks for computer hardware; Network access server hardware; WAN [wide area network] hardware; LAN [local operating network] hardware; Electronic sports training simulators [computer hardware and software-based teaching apparatus]; Peripherals adapted for use with computers; Firmware for computer peripherals; Interactive computer software; Interactive multimedia software for playing games; Software; Mobile software; Apparatus, instruments and cables for electricity.
10 Apparatus for medical rehabilitation; Exercising apparatus for medical rehabilitative purposes; Physiotherapy and rehabilitation equipment; Body rehabilitation apparatus for medical purposes; Apparatus for use in toning muscles for medical rehabilitation; Physical therapy equipment; Computer controlled exercise apparatus for therapeutic use; Physical exercise apparatus, for medical purposes; Physical exercise apparatus for therapeutic use; Apparatus for electrical muscle stimulation; Electro-stimulation apparatus for use in therapeutic treatment; Computer controlled training apparatus for therapeutic use; Lavage apparatus for therapeutic purposes; Exercise simulating apparatus for medical purposes; Low frequency electric therapy apparatus; Apparatus for achieving physical fitness [for medical use]; Therapeutic apparatus for children with autism; Exercisers [expanders] for medical therapy; Respiratory exercisers; Transcutaneous electrical nerve stimulation electrodes; Hand exercisers for therapeutic use; Nerve muscle stimulators; Exercise machines for therapeutic purposes.
42 Testing, authentication and quality control; Science and technology services; Design services; IT services; Surveying and exploration; Medical and pharmacological research services; Telecommunications technology consultancy; Computer technology consultancy; Technological consultancy; Development of testing apparatus for electrical wires; Development of new technology for others; Design and development of electronic data security systems; Design and development of medical technology; Preparation of technological research reports; Preparation of technological reports; Technical project studies; Providing science technology information; Scientific research for medical purposes; Compilation of scientific information; Providing on-line information in the field of technological research from a computer database or the Internet; Technological services and research relating thereto; IT consultancy, advisory and information services; Computer hardware development; Software development, programming and implementation; IT security, protection and restoration; Hosting services and software as a service and rental of software; Data duplication and conversion services, data coding services; Server administration; Rental of computer hardware and computer software; Computer rental and updating of computer software; Rental of computers and computer software; Rental and maintenance of computer software; Computer system analysis; Monitoring of computer systems by remote access; Development of computers; Development of systems for the processing of data; Development of computer systems; Development of systems for the storage of data; Development of systems for the transmission of data; Development and testing of computing methods, algorithms and software; Diagnosing computer hardware problems using software; Design and development of wireless data transmission apparatus; Design and development of wireless data transmission apparatus, instruments and equipment; Design and development of computer peripherals; Design and development of data storage systems; Design and development of data entry systems; Design and development of systems for data input, output, processing, display and storage; Design and development of data processing systems; Design and development of data display systems; Design and development of electronic database software; Design, creation and programming of web pages; Outsource service providers in the field of information technology; Administration of user rights in computer networks; Computer project management services; Computer project management in the field of EDP; Integration of computer systems and networks; Research in the field of information technology; Research relating to data processing; Research relating to computers; Research relating to the computerised automation of technical processes; Research relating to telecommunication techniques; Technological research relating to computers; Data mining; Preparation of computer programs for data processing; Troubleshooting of computer hardware and software problems; Analytical services relating to computers; Computer network configuration services; Computer diagnostic services; Computer design and programming services; Advisory and information services relating to computer peripherals; Computer research services; Data migration services; Computer network services; Computer services for the analysis of data; On-line computer services; Computer programming of video games; Design and development of video game software; Computer programming of video and computer games; Consultancy in the field of computers; Design of computer hardware; Rental of computer hardware; Testing of computer hardware; Design and development of computer hardware; Configuring computer hardware using software; Advice relating to the design of computer hardware; Research in the field of computer hardware; Research relating to the development of computer hardware; Consultation services relating to computer hardware; Rental of computer hardware and computer peripherals; Consultancy in the design and development of computer hardware; Design and development of computer hardware architecture; Conducting feasibility studies relating to computer hardware; Design of hardware for digital signal processing; Development of hardware for digital signal processing; Technical project studies in the field of computer hardware and software; Design of hardware for compression and decompression of multimedia contents; Development of hardware for multimedia data storing and recalling; Development of hardware for compression and decompression of multimedia contents; Development of hardware for processing and distribution of multimedia contents; Design and development of software and hardware for signal amplification and transmission; Design of hardware for data and multimedia content conversion from and to different protocols; Design of computer peripherals; Rental of computer peripherals; Rental of computer software, data processing equipment and computer peripheral devices; Development of interactive multimedia software.
44 Human hygiene and beauty care; Human healthcare services; Mental health services; Medical services; Opticians' services; Rental of hospital equipment; Advice relating to the personal welfare of elderly people [health]; Health care relating to remedial exercise; Health counselling; Health care relating to relaxation therapy; Development of individual physical rehabilitation programmes; Health assessment surveys; Providing health information; Providing physical rehabilitation facilities; Exercise facilities for health rehabilitation purposes (Provision of -); Physical rehabilitation; Arranging of accommodation in convalescent homes; Outpatient and inpatient care services; Occupational therapy and rehabilitation; Therapy services.

RehabBalance, Info about trademak list

This trademark RehabBalance list was get 19.10.2016 21:50 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688