IRIS - Trademark, owner Frequentz

Trademark info fields

Zdroj: OHIM
Číslo přihlášky: 14170302
Znění ochranné známky: IRIS
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 42
Datum podání přihlášky: 27.05.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.06.2015 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Spojené státy americké
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Software s možností stažení ve formě mobilní aplikace pro spotřebitele pro přijímání bezpečnostních upozornění týkajících se spotřebního zboží a upozornění na stahování spotřebního zboží z trhu; Software s možností stažení ve formě mobilní aplikace pro spotřebitele pro získávání informací týkajících se stahování z trhu postihujících zboží nebo služby; Softwarová platforma a softwarová aplikace pro použití maloobchodníky, výrobci, distributory a poskytovateli služeb pro řízení logistiky a obchodních transakcí prostřednictvím globální komunikační sítě v oboru zemědělství, potravin a nápojů, farmaceutik, věd o životě, automobilů a průmyslových výrobků.
35 Informační služby týkající se zboží, jmenovitě poskytování bezpečnostních upozornění týkajících se spotřebního zboží a upozornění na stahování spotřebního zboží z trhu pocházejících od maloobchodníků, výrobců, distributorů a poskytovatelů služeb; Poskytování informací ohledně řízení obchodní činnosti vztahujících se k bezpečnostním upozorněním týkajícím se spotřebního zboží a upozorněním na stahování spotřebního zboží z trhu pocházejícím od maloobchodníků, výrobců, distributorů a poskytovatelů služeb; Poskytování počítačových informací ohledně řízení obchodní činnosti vztahujících se k bezpečnostním upozorněním týkajícím se spotřebního zboží a upozorněním na stahování spotřebního zboží z trhu pocházejícím od maloobchodníků, výrobců, distributorů a poskytovatelů služeb.
42 Software jako služba (SaaS) se zaměřením na software pro použití při analýze procesů v oboru dodavatelských řetězců; Poskytování softwaru v oboru zajišťování souladu s předpisy, rizik a ověřování zboží; Poskytování softwaru v oboru zemědělství, potravin a nápojů, farmaceutik, věd o životě, automobilů a průmyslových výrobků.
FR9 Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant aux consommateurs de recevoir des alertes de sécurité et des avis de rappel concernant des produits de consommation; Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant aux consommateurs d'obtenir des informations sur des rappels concernant des produits ou services; Plate-forme logicielle et application logicielle utilisées par des détaillants, des fabricants, des distributeurs et des fournisseurs de services pour la gestion de la logistique et des transactions commerciales par le biais d'un réseau mondial de communications dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, du secteur automobile et des produits industriels.
35 Services d'informations sur des produits, à savoir fourniture d'informations concernant des alertes de sécurité et des avis de rappel liés à des produits de consommation et provenant de détaillants, fabricants, distributeurs et fournisseurs de services; Fourniture d'informations sur la gestion commerciale d'informations concernant des alertes de sécurité et des avis de rappel liés à des produits de consommation et provenant de détaillants, fabricants, distributeurs et fournisseurs de services; Fourniture d'informations informatisées sur la gestion commerciale d'informations concernant des alertes de sécurité et des avis de rappel liés à des produits de consommation et provenant de détaillants, fabricants, distributeurs et fournisseurs de services.
42 Logiciel-service (SaaS) proposant un logiciel destiné à l'analyse des processus de la chaîne logistique; Fourniture de logiciels dans le domaine de la conformité, des risques et de l'authentification des produits; Fourniture de logiciels dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, du secteur automobile et des produits industriels.
EN9 Downloadable software in the nature of a mobile application for consumers to receive consumer product safety alerts and recall alerts; downloadable software in the nature of a mobile application for consumers to obtain information regarding recalls affecting goods or services; computer software platform and computer software application to be used by retailers, manufacturers, distributors and service providers for managing logistics and business transactions via a global communication network in the fields of agriculture, food and beverage, pharmaceuticals, life sciences, automotive, and industrial products.
35 Product information services, namely, providing consumer safety and recall alert information originating with retailers, manufacturers, distributors, and service providers; provision of business management information relating to consumer safety and recall alert information originating with retailers, manufacturers, distributors, and service providers; provision of computerized business management information relating to consumer safety and recall alert information originating with retailers, manufacturers, distributors, and service providers.
42 Software as a service (SAAS) featuring software for use in the analysis of supply chain processes; providing software in the field of compliance, risk and product authentication; providing software in the fields of agriculture, food and beverage, pharmaceuticals, life sciences, automotive, and industrial products.

IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get 04.08.2015 06:38 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688