IRIS - Trademark, owner GESTION Y TECNICAS DEL AGUA s.A.

Trademark info fields

Source OHIM
Application 10109452
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Product Classes 9, 35, 42
Vienna Classes 2.9.4 ; 26.13.99
Filing date 08.07.2011
Publication date 01.09.2011
Registration date 09.12.2011
Expiration/renewal date 08.07.2021
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
9
Nahrané počítačové programy nebo skladování na magnetických nosičích, zvukové nebo optické disky; Tiskárny; Modemy; Magnetické, optické a jiné nosiče na ukládání dat, zvuku nebo obrazu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci nebo zpracování a zvuku, obrazu nebo dat; Počítačové programy (software) a počítače (hardware);Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu a vody.

Logiciels enregistrés ou stockés sur des supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; Imprimantes; Modems; Supports magnétiques, optiques ou d'autre type pour le stockage de données, du son ou des images; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Programmes informatiques (logiciels) et ordinateurs (matériel);Appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, accumulation, réglage ou contrôle de l'électricité et de l'eau.

Computer programs recorded or stored on magnetic data carriers, recording or optical discs; Printers; Modems; Magnetic, optical or other kinds of carriers to store data, sound or images; Apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound, images or data; Computer programs (software) and computers (hardware);Assembly of apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling water.

35
Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Pomoc v oblasti řízení obchodu v oblasti frančíz; Kanceláře dovozní a vývozní; Velkoobchodní a maloobchodní prodej v obchodech, prostřednictvím prodejních katalogů, poštou nebo prostřednictvím elektronických médií, jmenovitě webových stránek, počítačových výrobků, softwaru a podobných výrobků.

Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale sous régime de franchise; Services d'import-export; Services de vente en gros et au détail dans les commerces, par catalogues de vente, par courrier ou par des moyens électroniques, par exemple, par des sites web, de produits informatiques, logiciels et leurs dérivés.

Business management; Business administration; Office functions; Commercial management assistance in relation to franchises; Import-export agencies; Wholesaling and retailing in shops, by sales catalogues, by mail order or by electronic media, namely via websites of computer products, software and derived products.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688