SIGMA EXPERT - Trademark, owner HERVE PETITDEMANGE

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15835151
Znění ochranné známky: SIGMA EXPERT
Třídy výrobků a služeb: 35, 38, 42
Datum podání přihlášky: 16.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zápisu: 29.12.2016 EU
Seniorita: FR: N 06.02.2014 Whole Accepted
  Registration: 144066342   30.05.2014
  Filing: 4066342   
Přihlašovatel/vlastník: HERVE PETITDEMANGE, 24 CHEMIN DE CANDEU, NICE, 06200, Francie
Země původu: Francie
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS35 Účetnictví; Účtování nákladů; Administrativní účetnictví; Automatizované účetní služby; Daňové plánování (účetnictví); Daňové poradenství (účetnictví); Provozní účetnictví; Obchodní poradenství vztahující se k účetnictví; Účetnictví managementu nákladů; Účetníctví, vedení účetních knih a revize účtů (audity); Účetnictví pro třetí strany; Obchodní služby autorizovaného účetnictví; Zpracování daňových výměrů pomocí počítače (účetnictví); Poskytování informací vztahujících se k účtům (účetnictví); Poradenské služby týkající se daňových přiznání (účetnictví); Poradenské a informační služby v oblasti účetnictví; Poradenství a informace v oblasti účetnictví; Příprava daňových výměrů (účetnictví); Účetní služby v oblasti nákladů pro zemědělské podniky; Poradenské služby v oboru podnikového účetnictví; Školní poplatky (Účetní služby pro zpracování -); Vedení účetních knih a účetní služby; Služby v oblasti odborného posuzování efektivity; Znalecká odhady a zprávy vztahující se k obchodním záležitostem; Průzkumy zisků; Odborné služby v oblasti podnikové efektivity.
38 Zpravodajské agentury; Služby zpravodajských agentur pro telekomunikace; Služby telegrafní agentury (komunikace); Zpravodajské agentury (přenos zpráv); Služby zpravodajských agentur pro elektronický přenos.
42 Inženýrský průzkum; Expertizy; Technický průzkum; Studie v oblasti technického průzkumu; Inženýrské služby; Služby v oblasti technologického plánování; Technické odhady vztahující se k designu; Poskytování inženýrských zpráv.
FR35 Comptabilité; Comptabilité analytique; Comptabilité administrative; Comptabilité informatisée; Planification fiscale [comptabilité]; Conseil fiscal [comptabilité]; Comptabilité de gestion; Services de comptabilité; Conseils professionnels en comptabilité; Conseil en fiscalité [comptabilité]; Comptabilité analytique de gestion; Services informatisés de comptabilité; Maintenance de comptabilité informatisée; Comptabilité et tenue de livres; Comptabilité pour le compte de tiers; Services de comptabilité agréés pour entreprises; Préparation de cotisations fiscales informatisée [comptabilité]; Comptabilité, en particulier tenue de livres; Services d'informations en matière de comptabilité; Services de conseil en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; Services de conseil et d'information en matière de comptabilité; Services d'assistance et d'informations en matière de comptabilité; Préparation de l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité]; Services de comptabilité liée aux coûts pour les exploitations agricoles; Services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises; Services de comptabilité de frais de contributions scolaires; Services de comptabilité et de tenue de livres; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Services de comptabilité de frais de scolarité; Expertises en organisation d'entreprise; Expertises en organisation d'entreprise (analyse commerciale); Expertises et rapports d'experts liés à des questions commerciales; Expertises sur les bénéfices; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Services d'expertises comptables.
38 Agences de presse; Services d'agences de presse; Services d'agence de presse pour télécommunications; Agences de presse ou d'informations (nouvelles); Services d'agence de presse [communication]; Services d'agence de presse [transmission d'actualités]; Services d'agence de presse pour transmission électronique.
42 Expertise technique [travaux d'ingénieurs]; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Service d'expertise technique (travaux d'ingénieurs); Services d'expertises techniques [travaux d'ingénieurs]; Travaux d'ingénieurs; Services de planification technologique [travaux d'ingénieurs]; Évaluations techniques concernant la conception [travaux d'ingénieurs]; Mise à disposition de rapports en ingénierie [travaux d'ingénieurs].
EN35 Accounting; Cost accounting; Administrative accounting; Computerised accounting; Tax planning [accountancy]; Taxation [accountancy] consultation; Management accounting; Business advice relating to accounting; Cost management accounting; Accountancy, book keeping and auditing; Accounting for third parties; Chartered accountancy business services; Computerised tax assessments (preparation of -) [accounting]; Provision of information relating to accounts [accountancy]; Tax return advisory [accountancy] services; Consultancy and information services relating to accounting; Consulting and information concerning accounting; Tax assessment [accounts] preparation; Accounting services relating to costs for farming enterprises; Business accounting advisory services; School fee accounting services; Book-keeping and accounting services; Efficiency experts; Expert evaluations and reports relating to business matters; Profit surveys; Business efficiency expert services.
38 News agencies; News agency services for telecommunications; Wire agency [communication] services; News agency services [transmission of news]; News agency services for electronic transmission.
42 Engineering surveying; Surveying; Technical surveying; Technical survey services; Engineering services; Technological planning services; Technical assessments relating to design; Provision of engineering reports.

SIGMA EXPERT, Info about trademak list

This trademark SIGMA EXPERT list was get 25.07.2017 07:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688