PROYECTO ADAN Y EVA - Trademark, owner IM BOREAL S.L. (30%)

Trademark info fields

- - - - - - - - -
Source OHIM
Application 12780524
Trademark text PROYECTO ADAN Y EVA
Product Classes 35, 38, 41
Filing date 10.04.2014
Publication date 27.05.2014
Applicant/Holder THE SPANISH RATPACK S.L. (70%)
Applicant/Holder IM BOREAL S.L. (30%)
Representative BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-MARCAS S.L.
Status Zveřejněná - námitky
Type Slovní
Nice Classification
35
Propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti a obchodní administrativa, kancelářské práce, vše se vztahuje k telekomunikacím, vydávání a šíření rozhlasových a televizních programů, vydávání a šíření rozhlasových a televizních programů prostřednictvím mobilních terminálů, rozhlasovému vysílání, kabelové televizi, přenosu prostřednictvím satelitu, tiskovým agenturám, informačním agenturám, vzdělávání, školení, zábavě, sportovním a kulturním aktivitám, výrobě televizních a rozhlasových programů, organizování představení (služby uměleckých manažerů), výroba představení, psaní scénářů, službám zábavních umělců (herců), službám reportérů, službám nahrávacích studií, vydávání disků, pronájmu kulis, pronájmu přístrojů pro osvětlení divadelních jevišť a televizních studií, pronájmu audio přístrojů, pronájmu filmových přístrojů a příslušenství, pronájmu videa, produkci filmů, skládání hudby, službám orchestrů a vydávání textů (s výjimkou reklamních).

Publicité, gestion d'affaires commerciales, administration commerciale et services de secrétariat, le tout en rapport avec les télécommunications, services d'émission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, services d'émission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés par des terminaux mobiles, services de radiodiffusion, télévision par câble, transmission par satellite, agences de presse, agences d'informations, éducation, formation, services de divertissement, activités sportives et culturelles, production de programmes de télévision et radio, organisation de spectacles (services d'impresarios), production de spectacles, rédaction de scénarios, services d'artistes de spectacles (acteurs), services de reportages d'actualité, services de studios d'enregistrement, éditions discographiques, location de décors de spectacles, location d'appareils d'éclairage pour scènes de théâtres, studios de télévision, location d'équipements audio, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de vidéos, production de films, services de composition musicale, services d'orchestres et édition de textes (non publicitaires).

Advertising, business management, business administration and office functions, all the aforesaid relating to telecommunications, transmission and broadcasting of radio and television programmes, transmission and broadcasting of radio and television programmes via mobile terminals, radio broadcasting, television via cable, satellite transmission, press agencies, news agencies, education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities, production of television and radio programmes, organisation of shows (impresario services), production of shows, scriptwriting, entertainer services (actors), news reporters services, recording studio services, record publishing, rental of stage scenery, rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios, rental of audio equipment, rental of cinematographic equipment and accessories, rental of videotapes, film production, music composition, orchestras and publication of texts (other than publicity texts).

38
Televizní vysílání; Služby rozhlasového a televizního vysílání; Vysílání kabelové televize; Přenášení pomocí satelitních družic; Zpravodajské agentury; Informační kanceláře; Telekomunikační služby.

Télédiffusion; Services de diffusion; Télévision par câbles; Transmissions par satellites; Agences de presse; Agence d'informations (nouvelles); Services de télécommunications.

Television broadcasting; Broadcasting services; Cable television broadcasting; Satellite transmission; News agencies; News agencies; Telecommunication services.

41
Výroba rozhlasových a televizních programů; Organizování představení (služby uměleckých manažérů); Výroba zábavných představení; Psaní scénářů; Služby zábavních umělců (herci); Reportérské služby; Nahrávací studia; Vydávání nahrávek; Pronájem divadelních dekorací; Pronajímání přístrojů pro osvětlení divadelních jevišť a televizních studií; Půjčování audio zařízení; Půjčování filmových přístrojů a příslušenství, skládání hudby; Orchestry (Služby poskytované -); Zábavní služby; Vydávání textů (s výjimkou propagačních textů).

Production de programmes télévisés et radio; Organisation de spectacles (services d'imprésarios); Production de spectacles; Services de rédaction de scripts; Services d'artistes de spectacles; Services de reportages d'actualité; Services de studios d'enregistrement; Éditions discographiques; Location de décors de scène; Location d'appareils d'éclairage pour décors de théâtres ou studios de télévision; Location d'appareils audio; Location d'appareils et accessoires cinématographiques, services de composition de musique; Services d'orchestre; Services de divertissement; Publications de textes (autres que publicitaires).

Production of radio and television programmes; Organization of shows (impresario services); Production of shows; Script writing services; Entertainer services; News reporters services; Recording studios; Record publishing; Rental of stage scenery; Rental of theatre or television studio lighting apparatus; Rental of audio equipment; Rental of cinematographic apparatus and accessories, music composition services; Orchestra services; Entertainment services; Publication of texts (other than publicity texts).


PROYECTO ADAN Y EVA, Info about trademak list

This trademark PROYECTO ADAN Y EVA list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text PROYECTO ADAN Y EVA.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688