IMAWAY - Trademark, owner IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15591084
Reprodukce: IMAWAY - ochranná známka
IMAWAY
Třídy výrobků a služeb: 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45
Obrazové třídy: 24.15.1, 24.15.13
Datum podání přihlášky: 29.06.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 06.07.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Itálie
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
CS Oranžová.
EN Orange.
FR Orange.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS35 Propagační činnost, reklama; Služby v oblasti obchodního managementu; Obchodní administrativa; Kancelářské služby.
36 Pojišťovací služby; Služby finanční; Peněžní záležitosti; Služby nemovitostní (realitní služby).
38 Telekomunikační služby pro poskytování informací, obsažených také v databázích a ve fotobankách, zaměřené na pomoc a pojištění na cestách, související s pohybem vozidel a provozem, na on-line výpočet dopravních tras, turismus, meteorologické informace, volný čas, obchod pro firmy; Telekomunikační služby pro pomoc a pro osobní a/nebo profesionální pojistné smlouvy; Přenos dat pro lokalizaci osob a vozidel; Telekomunikační služby pro pojištění a pomoc v oblasti cestování, zdraví, automobilového průmyslu, veřejné a soukromé dopravy na místo.
39 Doprava a přeprava; Balení a skladování zboží; Organizování a pořádání výletů a cest.
43 Podávání jídel a nápojů; Dočasné ubytování.
44 Lékařské služby; Služby péče o zdraví zvířat; Hygienická a kosmetická péče o zvířata; Služby péče o hygienu a krásu; Služby v oblasti zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
45 Právní služby; Bezpečnostní služby pro ochranu osob a majetku.
FR35 Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de secrétariat.
36 Assurances; Services financiers; Affaires monétaires; Services de biens immobiliers.
38 Services de télécommunications pour la fourniture d'informations, également contenues dans des bases de donnés et dans des bases d'images, en matière de services d'assistance et d'assurances voyages concernant la circulation de véhicules et le trafic routier, le calcul en ligne des itinéraires de transport, le tourisme, la météo, le temps libre, le commerce pour entreprises; Services de télécommunications concernant l'assistance et des contrats d'assurances personnelles et/ou professionnelles; Services de transmission de données pour la localisation de personnes et de véhicules; Services de télécommunications concernant les assurances et l'assistance en matière de voyages, de santé, automobiles, de transports publics et privés pour la maison.
39 Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de sorties.
43 Services de restauration; Mise à disposition d'hébergements temporaires.
44 Services médicaux; Soins d'hygiène pour animaux; Services de soins de beauté et d'hygiène destinés aux animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
45 Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
EN35 Advertising; Business management; Business administration; Clerical services.
36 Insurance underwriting; Finance services; Monetary affairs; Real estate services.
38 Telecommunication services for providing information, also contained in data-bases and image-banks concerning insurance and assistance benefits in the fields of travels related to vehicles circulation and traffic, online circulation of transport routes, tourism, weather, leisure and business for companies; telecommunication services for assistance and for personal and/or professional insurance contracts; data transmission services in locate people and vehicles; telecommunication services for insurance and assistance services in the fields of travels, health, automotive, public and private transport and home.
39 Transport; Packaging and storage of goods; Organisation of trips.
43 Serving food and drinks; Providing temporary accommodation.
44 Medical services; Hygienic care for animals; Hygienic and beauty care for animals; Human hygiene and beauty care; Agriculture, horticulture and forestry services.
45 Legal services; Security services for the protection of property and individuals.

IMAWAY, Info about trademak list

This trademark IMAWAY list was get 08.07.2017 08:40 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688