TITAN - Trademark, owner Interacoustics A/S

Trademark info fields

SourceOHIM
Application9644055
Trademark textTITAN
Product Classes9, 10
Filing date07.01.2011
Publication date07.03.2011
Registration date15.06.2011
Expiration/renewal date07.01.2021
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
9
Software pro přístroje a nástroje pro měření;Sluchátka, videoprojektory, videootoskopy, videobrýle, části a součásti pro lékařské a klinické účely pro všechno výše uvedené zboží

Logiciels pour appareils et instruments de mesurage;Écouteurs, projecteurs vidéo, otoscopes vidéo, lunettes vidéo, pièces et accessoires à usage médical et clinique pour tous les produits précités

Software for measuring apparatus and instruments; earphones, video projectors, video otoscope, video glasses, parts of and fittings for medical and clinical purposes for all the aforesaid goods

10
Přístroje a nástroje pro měření, jmenovitě audiologická měřicí zařízení, zařízení na měření rovnováhy, audiologické, neurologické a vestibulární měřicí nástroje, analyzátory středního ucha, audiometry, analyzátory naslouchátek a nástroje a přístrojová technika pro poradenství poskytované pacientům při úpravách a individuálních modifikacích sluchadel.

Appareils et instruments de mesurage, à savoir équipements d'évaluation audiologique et équipements de mesure de l'équilibre, instruments de mesure audiologiques, neurologiques et vestibulaires, appareils d'analyse de l'oreille moyenne, audiomètres, appareils d'analyse d'appareils auditifs et outils et instruments de conseils aux patients pour l'adaptation et la personnalisation d'appareils auditifs.

Measuring apparatus and instruments, namely, audiological measuring equipment and balance measuring equipment, audiological, neurologic and vestibular measuring instruments, middle ear analyzers, audiometers, hearing aid analyzers and patient counseling tools and instrumentations for adaptation and individualization of hearing aids.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.