IRIS - Trademark, owner Iris London Limited

Trademark info fields

Source OHIM
Application 5600028
Trademark text IRIS
Product Classes 35, 41, 42
Filing date 08.01.2007
Publication date 16.07.2007
Registration date 20.11.2007
Expiration/renewal date 08.01.2017
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
35
Propagační a reklamní služby, provoz a správa předplatitelských programů, věrnostních programů, organizace, provoz a dozor prodejních a propagačních programů, telefonní informační služby a zpravodajství, kompilování adresářů k publikování na internetu, poskytování prostoru na webových stránkách pro propagaci zboží a služeb, centralizační služby ve prospěch třetích stran pro široký sortiment zboží v oblasti komunikace (zařízení, balíčky zařízení, spojení a zpráv, doplňky, nabíjecí karty) s možností, aby si zákazník pohodlně prohlédl a nakoupil zboží, kde jsou zahrnuty podobné služby poskytované elektronickými databázemi, internetem a dalšími počítačovými sítěmi; Marketingové služby; Služby vztahů s veřejnosti; Služby v oblasti průzkumu trhu; Organizování akcí a konferencí pro komerční reklamní účely; Reklamní a propagační služby a informační služby s tím spojené; Všechny dodávané on-line z počítačové databáze nebo z Internetu; Zprostředkování pro druhé (nákup zboží a služeb pro druhé) ve třídě 35; Konzultační služby pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; Obchodní konzultace a obchodní informace, všechny vztahující se k výše uvedeným službám; Všechno výše uvedené s výjimkou účetnictví a evidenci nebo podobné služby a žádné výše uvedené služby nejsou pro účetní.

Services de promotion et de publicité, y compris ces services fournis via ordinateurs ou appareils téléphoniques et de télécommunication, l'internet ou un autre réseau électronique, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, promotion de produits (appareils, ensembles d'appareils, de connexions et de messages, accessoires, cartes de renouvellement de temps de parole) par le biais d'une base de données issue de pages web sur l'internet ou d'autres moyens électroniques, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter aisément ces articles par le biais de cette base de données sur l'internet ou d'autres moyens électroniques; Services de marketing; Services de relations publiques; Services d'études de marché; Organisation de manifestations à des fins commerciales publicitaires; Services de publicité et de promotion et services d'informations correspondants; Tous fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; Services d'approvisionnement pour le compte de tiers (achat de produits et de services pour le compte de tiers) compris dans la classe 35; Services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; Services d'assistance commerciale et d'informations commerciales tous liés aux services précités; Tous les services ci-dessus à l'exclusion des services de comptabilité similaire et aucun de ces services n'étant destiné aux comptables.

Advertising and promotion services; marketing services; public relations services; market research services; organisation of events for commercial advertising purposes; advertising and promotion services and information services relating thereto; all provided on-line from a computer database or the Internet; procurement services for others (purchasing goods and services for others) in class 35; business management and organization consultancy services, business consultancy and business information services all relating to the aforesaid services; all of the above excluding accountancy and accounting or services similar thereto and none of the aforesaid services being for accountants.

41
Organizování a pořádání zábavních, společenských a sportovních akcí; Zprostředkování vstupenek na zábavní, společenské a sportovní akce.

Organisation et conduite de manifestations récréatives, sociales et sportives; Services d'achat de billets pour événements sportifs, sociaux et de divertissement.

Organising and arranging of entertainment, social and sporting events; ticket procurement services for entertainment, social and sporting events.

42
Konzultační a návrhářské služby; Návrh brožur, pohlednic, obálek, prodejních materiálů, grafiky do výkladních skříní a interiérů a jiných propagačních materiálů; Navrhování obalů; Služby v oblasti výzkumu a vývoje; Návrhářské služby; Ale s výjimkou návrhu kuponů, dárkových poukazů, bezpečnostních systémů proti podvodům a oděvů;Všechno výše uvedené s výjimkou účetnictví a účtování nebo podobných služeb a rovněž s výjimkou výzkumu, návrhu, instalace, leasingu, údržby a vývoje a poradenských a konzultačních služeb vztahujících se k počítačovému hardwaru a softwaru, a návrhu a poradenských a konzultačních služeb vztahujících se k on-line databázím a adresářům a rovněž s výjimkou služeb účetnictví.

Services de conseils et de conception; Conception de brochures, cartes postales, logiciels de courrier électronique, matériel de points de vente, graphiques pour décoration de vitrines et décoration intérieure, et autre matériel promotionnel; Conception d'emballages; Services de recherche et développement; Services de conception; À l'exception de la conception de coupons, bons d'achat, vêtements et systèmes de sécurité contre la fraude;Tous les services précités à l'exclusion de la comptabilité ou des services assimilés et à l'exclusion également des services de recherche, conception, installation, crédit-bail, maintenance, développement, conseils et assistance liés au matériel informatique et aux logiciels, et des services de conception, conseils et assistance liés aux bases de données et répertoires en ligne et à l'exclusion également des services pour comptables.

Consultation and design services; design of brochures, postcards, mailers, point of sale materials, graphics for shop windows and interiors and other promotional material; package design; research and development services; design services; but not including the design of coupons, gift vouchers, anti-fraud security systems and clothing; all of the above excluding accountancy and accounting or services similar thereto and also excluding research, design, installation, leasing, maintenance and development and advisory and consultancy services relating to computer hardware and software, and deign of and advisory and consultancy services relating to on-line databases and directories and also excluding services being for accountants.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688