IRIS - Trademark, owner ITC Engineering GmbH & Co. KG

Trademark info fields

-
Source OHIM
Application 9667635
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Product Classes 9, 35, 42
Vienna Classes 26.1.96 ; 26.3.23 ; 29.1.3
Filing date 18.01.2011
Publication date 12.05.2011
Registration date 07.04.2012
Expiration/renewal date 18.01.2021
Applicant/Holder ITC Engineering GmbH & Co. KG
Trademark colors CSČerná, zelená.
Trademark colors ENBlack, green.
Trademark colors FRNoir, vert.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; Prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; Zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; Hasicí přístroje;Všechno zboží pouze v oboru stavebnictví.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Extincteurs;Tous ces articles uniquement dans le domaine de la construction.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Fire-extinguishing apparatus;All the aforesaid goods only in the field of building construction.

35
Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce;Všechny služby pouze v oboru stavebnictví.

Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;Tous ces services uniquement dans le domaine de la construction.

Business management; Business administration; Office functions;All the aforesaid services only in the field of building construction.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru;Všechny služby pouze v oboru stavebnictví.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;Tous ces services uniquement dans le domaine de la construction.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software;All the aforesaid services only in the field of building construction.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688