TXT - Trademark, owner Julia Seger

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15833965
Reprodukce: TXT - ochranná známka
TXT
Třídy výrobků a služeb: 41
Obrazové třídy: 4.3.20, 27.5.22, 27.99.20, 27.99.24
Datum podání přihlášky: 15.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 03.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Rakousko
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS41 Organizování turnajů; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Vzdělávací a výukové služby vztahující se ke sportu; Školení učitelů sportu; Trénink sportovních hráčů; Vzdělávací a školicí služby vztahující se ke sportu; Poradenské služby v oblasti organizování sportovních akcí; Informace vztahující se ke sportovnímu vzdělávání; Poskytování informací o sportovcích; Poskytování zpráv vztahujících se ke sportu; Provozování sportovních zařízení; Poskytování sportovní zábavy prostřednictvím webových stránek; Provozování sportovních zařízení; Služby zajišťování vstupenek na sportovní akce; Trenérské služby v oblasti sportovních aktivit; Služby sportovních táborů; Poskytování prostor na sportovní trénink; Poskytování prostor pro sportovní rekreaci; Provozování sportovních zařízení; Služby sportovních táborů; Služby týkající se sportovních klubů; Organizování turnajů; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Vzdělávací a výukové služby vztahující se ke sportu; Školení učitelů sportu; Trénink sportovních hráčů; Vzdělávací a školicí služby vztahující se ke sportu; Poradenské služby v oblasti organizování sportovních akcí; Informace vztahující se ke sportovnímu vzdělávání; Poskytování informací o sportovcích; Poskytování zpráv vztahujících se ke sportu; Provozování sportovních zařízení; Poskytování sportovní zábavy prostřednictvím webových stránek; Provozování sportovních zařízení; Služby zajišťování vstupenek na sportovní akce; Trenérské služby v oblasti sportovních aktivit; Služby sportovních táborů; Poskytování prostor na sportovní trénink; Poskytování prostor pro sportovní rekreaci; Provozování sportovních zařízení; Služby sportovních táborů; Služby týkající se sportovních klubů; Provozování sportovních zařízení; Poskytování sportovních zařízení pro mistrovství v krasobruslení a rychlobruslení; Poskytování prostor pro tělesnou výchovu; Výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost; Objednávání sportovních osobností na akce (služby organizátora); Rezervace míst na zábavné akce a sportovní události; Služby s využitím počítačů v oblasti tělesné výchovy; Služby průvodců na hony a rybolov; Soudcování ve sportu; Soudcování při sportovních soutěžích; Služby sportovních klubů; Soudcování ve sportu; Poskytování zařízení pro sportovní akce, sportovní a atletické soutěže a předávání ocenění; Služby v oblasti sportovního vzdělávání; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Služby v oblasti sportu a fitness center; Služby sportovních táborů; Společenské kluby na venkově zajišťující sportovní vyžití; Sportovní služby; Služby sportovních areálů; Služby sportovních areálů; Služby sportovních táborů; Pořádání a vedení sportovních akcí; Instruktážní kurzy vztahující se ke sportovním aktivitám; Organizování sportovních soutěží a sportovních událostí; Služby sportovní výuky; Trénování sportů; Produkce sportovních akcí k filmovým účelům; Organizování sportovních soutěží; Služby uzavírání sázek; Produkce sportovních akcí k použití v rádiu; Poskytování informací o sportu; Poskytování informací o sportu; Informace vztahující se ke sportovnímu vzdělávání; Poskytování informací vztahujících se k sportovním akcím; Informační služby o vstupenkách na sportovní akce; Poskytování informací vztahujících se ke koňským dostihům; Služby oznamování sportovních výsledků; Poskytování informací o sportu prostřednictvím předem nahraných telefonních vzkazů; Handicapování při sportovních akcích; Sportovní a kulturní aktivity; Organizování sportovních soutěží; Sportovní a kulturní aktivity; Organizování společných sportovních a kulturních akcí; Sportovní a kulturní aktivity; Organizování sportovních rybářských soutěží; Organizování sportovní výuky; Služby tělocvičen zaměřené na kulturistiku; Organizování sportovních soutěží a sportovních událostí; Organizování sportovních událostí; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních akcí, soutěží a sportovních turnajů; Organizování fotbalových sportovních akcí; Organizování sportovních soutěží a sportovních událostí; Organizování sportovních soutěží a sportovních událostí; Organizování sportovních událostí; Pořádání sportovních akcí a soutěží, kterých se účastní zvířata; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních a jezdeckých soutěží; Organizace kulturních, zábavních a sportovních akcí; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních soutěží; Zábava poskytovaná během přestávek sportovních akcí; Produkce sportovních akcí k použití v televizi; Produkce sportovních akcí; Rezervace prostor určených ke sportu; Poskytování sportovních a rekreačních služeb; Sportovní a rekreační činnosti; Zábavní služby týkající se sportu; Provozování sportovních zařízení; Vzdělávací služby v oblasti sportu; Služby v oblasti trénování sportů; Výuka v oblasti sportu; Služby v oblasti sportovního vzdělávání; Výuka v oblasti sportu; Poskytování informací o sportu; Sportovní aktivity; Výuka v oblasti sportu; Sportovní a kulturní aktivity; Hodiny cvičení; Služby související s tělesnou výchovou; Trénování sportů; Trénování sportů; Zábavní služby týkající se sportu; Služby související s tělesnou výchovou; Sportovní výuka, trénink a instruktáž; Výuka v oblasti sportu; Výuka v oblasti sportu; Trénování sportů; Zábavní, sportovní a kulturní aktivity; Zábava poskytovaná během přestávek sportovních akcí; Zábavní služby ve formě sportovních událostí; Výuka v oblasti sportu; Školicí služby vztahující se ke sportu; Školení o sportovních aktivitách; Služby související s tělesnou výchovou; Výuka v oblasti sportu; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních soutěží; Soudcování ve sportu; Vedení živých sportovních akcí; Pořádání výukových kurzů vztahujících se ke sportu; Organizování sportovních soutěží; Pořádání atletických soutěží; Organizování turnajů; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních turnajů; Organizování sportovních soutěží; Organizování sportovních soutěží; Poskytování prostor pro sportovní akce; Poskytování prostor ke sportovním turnajům; Pronájem sportovních zařízení nebo zařízení na cvičení; Půjčování sportovní vybavení s výjimkou vozidel; Půjčování vybavení pro sportovní akce; Pronájem zařízení pro použití při atletických akcích; Pronájem sportovních hřišť; Pronájem vybavení pro použití při gymnastických akcích; Pronájem sportovních hřišť; Poskytování cvičebního zařízení pro trénování překážkového běhu; Pronájem sportovních hřišť; Pronájem stadiónů; Půjčování potápěčské výstroje; Poskytování prostor ke cvičení; Měření času na sportovních akcích; Poskytování on-line zábavy ve formě lig virtuálních sportů; Poskytování výuky týkající se cvičení; Vzdělávací služby zaměřené na fyzickou kondici; Konzultace týkající se fyzické kondice; Provozování fitness center; Poskytování prostor k udržování fyzické kondice; Služby fitness klubu; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Poskytování prostor k udržování fyzické kondice; Služby fitness centra; Rezervace prostor na cvičení; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Poskytování služeb týkajících se posiloven a tělocvičen; Služby tělocvičen vztahující se k posilování; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Výuka v oblasti fyzické zdatnosti; Školicí služby v oblasti udržování kondice; Poskytování vzdělávacích služeb týkajících se cvičení; Instruktážní kurzy vztahující se k fyzické kondici; Vedení hodin ve fitness centru; Instruktáž ke cvičení; Výuka v oblasti fyzické zdatnosti; Poskytování vzdělávacích služeb týkajících se cvičení; Školicí služby zaměřené na udržování fyzické kondice; Poskytování vzdělávacích služeb vztahujících se k tělesné kondici; Kondiční výuka golfu; Poskytování vzdělávacích informací o zdraví a tělesné kondici; Poradenské služby ohledně cvičení (fitness); Školení týkající se udržování kondice; Služby související s tělesnou výchovou; Trenérské služby zaměřené na cvičení (fitness); Školení v oblasti udržování fyzické kondice pro dospělé a děti; Služby v oblasti fyzického tréninku; Výuka v oblasti fyzické zdatnosti; Výuka v oblasti fyzické zdatnosti; Vzdělávací služby zaměřené na fyzickou kondici; Vzdělávací služby zaměřené na fyzickou kondici; Instruktáž fitness tréninku; Poskytování informací vztahujících se k tělesnému tréninku prostřednictvím on-line webové stránky; Poskytování prostor na cvičení a fitness; Služby tréninku aerobiku; Služby v oblasti fyzického tréninku; Služby v oblasti fyzického tréninku; Poskytování informací o výuce, výcviku a školeních; Výcvik bojových umění; Trénink na automobilové soutěže; Vzdělávací kurzy; Vzdělávací kurzy; Vzdělávací kurzy; Pořádání soutěží pro školicí účely; Poskytování instruktáží a vybavení v oblasti tělesného cvičení; Školení ohledně pracovních příležitostí; Výcvik bojových umění; Instruktáž ke cvičení; Poradenství v oblasti vzdělání; Vzdělávací kurzy; Vzdělávací kurzy; Provozování prostor a zařízení posiloven (tělesné cvičení); Služby pro poskytování cvičebního náčiní; Pohybová výuka pro předškolní děti; Vedení hodin v oblasti cvičení; Vzdělání v oblasti pohybové připravenosti.
FR41 Organisation de tournois; Services d'enseignement en matière de sport; Services d'enseignement en matière de sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Formation de professeurs de sport; Formation de joueurs de sport; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services de conseils en matière d'organisation d'événements sportifs; Services de renseignements concernant l'éducation sportive; Fourniture d'informations sur les sportifs; Fourniture d'informations dans le domaine du sport; Mise à disposition d'installations sportives; Mise à disposition de divertissement sportif via un site web; Mise à disposition d'installations sportives; Services de billetterie pour événements sportifs; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services de camps sportifs; Mise à disposition d'équipements et d'installations pour entraînements sportifs; Mise à disposition d'installations pour activités sportives de loisirs; Mise à disposition d'installations sportives; Services de camps sportifs; Services de clubs de gymnastique; Organisation de tournois; Services d'enseignement en matière de sport; Services d'enseignement en matière de sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Formation de professeurs de sport; Formation de joueurs de sport; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services de conseils en matière d'organisation d'événements sportifs; Services de renseignements concernant l'éducation sportive; Fourniture d'informations sur les sportifs; Fourniture d'informations dans le domaine du sport; Mise à disposition d'installations sportives; Mise à disposition de divertissement sportif via un site web; Mise à disposition d'installations sportives; Services de billetterie pour événements sportifs; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services de camps sportifs; Mise à disposition d'équipements et d'installations pour entraînements sportifs; Mise à disposition d'installations pour activités sportives de loisirs; Mise à disposition d'installations sportives; Services de camps sportifs; Services de clubs de gymnastique; Mise à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations et d'équipements sportifs pour championnats de patinage de vitesse et de patinage artistique; Mise à disposition d'infrastructures d'éducation physique; Éducation, loisirs et sports; Services d'agence concernant la réservation de personnalités sportives pour des évènements; Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs; Services d'éducation physique assistée par ordinateur; Services d'un guide pour la chasse et la pêche; Arbitrage sportif; Arbitrage de compétitions sportives; Services de clubs de sport; Arbitrage sportif; Mise à disposition d'équipements et d'installations pour évènements sportifs, compétitions sportives et d'athlétisme, ainsi que pour programmes de remises de prix; Services d'éducation sportive; Services d'enseignement en matière de sport; Sport et remise en forme; Services de camps sportifs; Services de mise à disposition d'installations de clubs sportifs privés [country club]; Services sportifs; Services de parcs sportifs; Services de parcs sportifs; Services de camps sportifs; Gestion et organisation d'évènements sportifs; Services de cours de formation relatifs à des activités sportives; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Services d'éducation sportive; Entraînement sportif; Production d'évènements sportifs pour le cinéma; Organisation de compétitions sportives; Services de paris; Production d'évènements sportifs pour la radio; Services d'informations en matière de sport; Services d'informations en matière de sport; Services de renseignements concernant l'éducation sportive; Fourniture d'informations concernant les événements sportifs; Services d'information concernant des billets d'évènements sportifs; Services d'informations relatives aux chevaux de course; Services d'information concernant les résultats sportifs; Services d'informations sportives via messages téléphoniques préenregistrés; Détermination de handicaps pour évènements sportifs; Activités sportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives; Activités sportives et culturelles; Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de loisirs; Activités sportives et culturelles; Organisation de compétitions de pêche sportive; Organisation de cours de sport; Services de gymnase relatifs au culturisme; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Organisation de manifestations sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Organisation de manifestations sportives; Organisation d'événements et compétitions sportifs impliquant des animaux; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et de concours hippiques; Organisation d'évènements culturels, sportifs et récréatifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Divertissement fourni pendant les entractes de manifestations sportives; Production d'événements sportifs pour la télévision; Production d'évènements sportifs; Réservation d'installations sportives; Prestation de services sportifs et récréatifs; Activités récréatives et sportives; Services de divertissement sportif; Mise à disposition d'installations sportives; Services d'enseignement en matière de sport; Services d'encadrement sportif; Enseignement sportif; Services d'éducation sportive; Enseignement sportif; Services d'informations en matière de sport; Activités sportives; Enseignement sportif; Activités sportives et culturelles; Cours d'exercice physique; Services d'éducation physique; Entraînement sportif; Entraînement sportif; Services de divertissement sportif; Services d'éducation physique; Cours, entraînement et formation en matière de sport; Enseignement sportif; Enseignement sportif; Entraînement sportif; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Divertissement fourni pendant les entractes de manifestations sportives; Services de divertissement sous forme d'événements sportifs; Enseignement sportif; Services de formation dans le domaine du sport; Cours de sport; Services d'éducation physique; Enseignement sportif; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Arbitrage sportif; Coordination d'évènements sportifs en direct; Services de cours de formation en matière de sports; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions d'athlétisme; Organisation de tournois; Organisation de compétitions sportives; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Mise à disposition d'installations pour évènements sportifs; Mise à disposition d'installations pour tournois sportifs; Location d'équipements de sport ou d'exercice physique [à l'exception des véhicules]; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Location d'équipement à utiliser lors d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules]; Location d'équipements destinés aux événements sportifs; Location de terrains de sport; Location d'équipements pour les épreuves de gymnastique; Location de terrains de sport; Fourniture d'installations pour l'entraînement à la course d'obstacles; Location de terrains de sport; Locations d'installations de stades; Location de matériel de plongée en apnée; Mise à disposition d'équipements et d'installations pour l'exercice physique; Chronométrage des manifestations sportives; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Services de formation en rapport à l'exercice physique; Services éducatifs en rapport avec la forme physique; Services de conseils relatifs à la forme physique; Exploitation de salles de sport; Mise à disposition d'équipements et d'installations de fitness; Services de clubs de gym; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Mise à disposition d'équipements et d'installations de fitness; Services de salles de sport; Réservation d'installations pour activités physiques; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de salles de gymnastique et de clubs de remise en forme; Services de gymnase relatifs à la musculation; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de préparateurs physiques [fitness]; Cours de remise en forme physique; Services d'enseignement du maintien de la forme physique; Services d'éducation concernant l'exercice; Services de cours de formation relatifs à la forme physique; Cours de fitness; Services d'enseignement en matière d'exercice physique; Cours de remise en forme physique; Services d'éducation concernant l'exercice; Services de formation en fitness; Services d'éducation concernant la forme physique; Services d'enseignement de remise en forme pour le golf; Fourniture d'informations éducatives en matière de santé et de forme physique; Services de conseil concernant les exercices physiques [fitness]; Cours de maintien de la forme; Services d'éducation physique; Services d'entraînement physique [fitness]; Formation dans le domaine de la préparation physique d'adultes et d'enfants; Services d'entraînement physique; Cours de remise en forme physique; Cours de remise en forme physique; Services éducatifs en rapport avec la forme physique; Services éducatifs en rapport avec la forme physique; Formation en préparation physique; Mise à disposition d'informations en matière d'entraînement physique par le biais d'un site Web en ligne; Mise à disposition de salles de sport; Services de cours d'aérobic; Services d'entraînement physique; Services d'entraînement physique; Services d'informations en matière de formation; Services de formation en arts martiaux; Entraînement pour compétitions automobiles; Offre de cours de formation; Offre de cours de formation; Offre de cours de formation; Organisation de compétitions à des fins de formation; Services d'enseignement et de mise à disposition d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; Formation concernant les opportunités professionnelles; Services de formation en arts martiaux; Services d'enseignement en matière d'exercice physique; Conseils en matière de formation; Offre de cours de formation; Offre de cours de formation; Mise à disposition d'infrastructures de clubs de santé [exercice physique]; Service de mise à disposition d'appareils d'exercice; Cours de motricité pour enfants d'âge préscolaire; Organisation de cours en rapport avec l'exercice physique; Éducation concernant la sensibilisation aux mouvements.
EN41 Organisation of tournaments; Educational services relating to sports; Educational services relating to sports; Educational and instruction services relating to sport; Training of sports teachers; Training of sports players; Educational and training services relating to sport; Advisory services relating to the organisation of sporting events; Information relating to sports education; Provision of information relating to sports persons; Provision of news relating to sport; Providing sports facilities; Providing sports entertainment via a website; Providing sports facilities; Ticket procurement services for sporting events; Coaching services for sporting activities; Sport camp services; Providing sports training facilities; Providing facilities for sports recreation; Providing sports facilities; Sport camp services; Gymnasium club services; Organisation of tournaments; Educational services relating to sports; Educational services relating to sports; Educational and instruction services relating to sport; Training of sports teachers; Training of sports players; Educational and training services relating to sport; Advisory services relating to the organisation of sporting events; Information relating to sports education; Provision of information relating to sports persons; Provision of news relating to sport; Providing sports facilities; Providing sports entertainment via a website; Providing sports facilities; Ticket procurement services for sporting events; Coaching services for sporting activities; Sport camp services; Providing sports training facilities; Providing facilities for sports recreation; Providing sports facilities; Sport camp services; Gymnasium club services; Providing sports facilities; Provision of sports installations for figure and speed skating championships; Physical education facilities (Provision of -); Education, entertainment and sports; Booking of sports personalities for events (services of a promoter); Booking of seats for shows and sports events; Computer assisted physical education services; Gillie services; Sports officiating; Officiating at sports contests; Sports club services; Sports officiating; Providing facilities for sporting events, sports and athletic competitions and awards programmes; Sporting education services; Educational services relating to sports; Sports and fitness; Sport camp services; Country clubs providing sporting facilities; Sporting services; Sports-park services; Sports-park services; Sport camp services; Provision and management of sporting events; Instruction courses relating to sporting activities; Organising of sporting activities and of sporting competitions; Sports instruction services; Sports training; Production of sporting events for film; Organisation of sports competitions; Wagering services; Production of sporting events for radio; Provision of information relating to sports; Provision of information relating to sports; Information relating to sports education; Provision of information relating to sporting events; Ticket information services for sporting events; Provision of information relating to racehorses; Sporting results services; Providing sports information by means of telephone prerecorded messages; Handicapping for sporting events; Sporting and cultural activities; Organisation of sports competitions; Sporting and cultural activities; Organizing community sporting and cultural events; Sporting and cultural activities; Organization of sport fishing competitions; Organisation of sports tuition; Gymnasium services relating to body building; Organising of sporting activities and of sporting competitions; Organisation of sporting events; Organisation of sports competitions; Organisation of sports competitions; Organising of sporting events, competitions and sporting tournaments; Organisation of sports events in the field of football; Organising of sporting activities and of sporting competitions; Organising of sporting activities and of sporting competitions; Organisation of sporting events; Organization of sporting events and competitions, involving animals; Organisation of sports competitions; Organisation of sports competitions; Organising of sports competitions and equestrian contests; Organisation of events for cultural, entertainment and sporting purposes; Organisation of sports competitions; Organisation of sports competitions; Entertainment provided during intervals of sporting events; Production of sporting events for television; Production of sporting events; Booking of sports facilities; Provision of sports and recreational services; Sporting and recreational activities; Entertainment services relating to sport; Providing sports facilities; Educational services relating to sports; Sports coaching; Tuition in sports; Sporting education services; Tuition in sports; Provision of information relating to sports; Sporting activities; Tuition in sports; Sporting and cultural activities; Exercise classes; Physical-education services; Sports training; Sports training; Entertainment services relating to sport; Physical-education services; Sports tuition, coaching and instruction; Tuition in sports; Tuition in sports; Sports training; Entertainment, sporting and cultural activities; Entertainment provided during intervals of sporting events; Entertainment services in the nature of sporting events; Tuition in sports; Instruction services relating to sports; Instruction in sporting activities; Physical-education services; Tuition in sports; Organisation of sports competitions; Organisation of sports competitions; Sports officiating; Conducting of live sports events; Provision of courses of instruction relating to sport; Organisation of sports competitions; Arranging of athletics competitions; Organisation of tournaments; Organisation of sports competitions; Tournaments (Staging of sports -); Organisation of sports competitions; Organisation of sports competitions; Providing facilities for sports events; Providing facilities for sports tournaments; Rental of sports or exercise equipment; Rental of sports equipment, except vehicles; Rental of equipment for use at sporting events; Rental of equipment for use at athletic events; Rental of sports grounds; Rental of equipment for use at gymnastic events; Rental of sports grounds; Providing obstacle course training gym facilities; Rental of sports grounds; Rental of stadium facilities; Rental of skin diving equipment; Provision of exercise facilities; Timing of sports events; Providing online entertainment in the nature of fantasy sports leagues; Provision of instruction relating to exercise; Educational services relating to physical fitness; Physical fitness consultation; Physical fitness centres (Operation of -); Provision of keep fit facilities; Fitness club services; Health club services [health and fitness training]; Provision of keep fit facilities; Physical fitness centre services; Booking of exercise facilities; Health club services [health and fitness training]; Providing health club and gymnasium services; Gymnasium services relating to weight training; Health club services [health and fitness training]; Personal trainer services [fitness training]; Tuition in physical fitness; Keep fit instruction services; Provision of educational services relating to exercise; Instruction courses relating to physical fitness; Conducting fitness classes; Exercise instruction; Tuition in physical fitness; Provision of educational services relating to exercise; Training services relating to fitness; Provision of educational services relating to fitness; Golf fitness instruction; Provision of educational health and fitness information; Exercise [fitness] advisory services; Keep-fit instruction; Physical-education services; Exercise [fitness] training services; Physical fitness instruction for adults and children; Physical training services; Tuition in physical fitness; Tuition in physical fitness; Educational services relating to physical fitness; Educational services relating to physical fitness; Physical fitness instruction; Provision of information relating to physical training via an online web site; Providing fitness and exercise facilities; Aerobics training services; Physical training services; Physical training services; Provision of information relating to training; Instruction in martial arts; Training for automobile competitions; Provision of training courses; Provision of training courses; Provision of training courses; Arranging of competitions for training purposes; Providing instruction and equipment in the field of physical exercise; Training relating to employment opportunities; Instruction in martial arts; Exercise instruction; Consultancy services relating to training; Provision of training courses; Provision of training courses; Provision of health club [physical exercise] facilities; Services for the provision of exercise equipment; Movement tuition for pre-school children; Conducting classes in exercise; Education in movement awareness.

TXT, Info about trademak list

This trademark TXT list was get 11.10.2016 06:45 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 8 trademarks of text TXT, 4 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688