Červeny mix FRUTTIMO AQUILA - Trademark, owner Karlovarské minerální vody, a.s.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 14946611
Reprodukce: Červeny mix FRUTTIMO AQUILA - ochranná známka
Červeny mix FRUTTIMO AQUILA
Třídy výrobků a služeb: 29, 30, 32
Obrazové třídy: 5.7.8, 5.7.16, 19.7.1, 19.7.23
Datum podání přihlášky: 18.12.2015 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
18.09.2015
Přiznaná
Úplná
525346
CZ
Datum zveřejnění přihlášky: 13.01.2016 EU
Datum zápisu: 21.04.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, 36021, Česká republika
Země původu: Česká republika
Zástupce: Josef Mrázek, Pernerova 11, Praha 8, 186 00, Česká republika
Barevná
Barvy:
CS Červená, zelená, černá, bílá, hnědá.
EN Red, green, black, white, brown.
FR Rouge, vert, blanc, noir, marron.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS29 Mléko, mléko v prášku, krystalizované, ochucené a šlehané mléko, mléčné výrobky, zejména mléčné dezerty, jogurtové nápoje, pěny, krémy a šlehačky, šlehačky a krémy na dezerty, sladká smetana a čerstvá šlehačka, máslo, přírodní nebo ochucené nápoje složené hlavně z mléka a/nebo mléčných výrobků, mléčné nápoje obsahující ovoce (s vysokým obsahem mléka), kvašené přírodní či ochucené mléčné výrobky, přesnídávky, zejména mléčné přesnídávky, mimo zmrzliny, ledového mléka a mražených jogurtů, sýrové přesnídávky, sýry, sýrové pomazánky, zrající sýry, zrající sýry s plísní, nezralé čerstvé sýry a sýry naložené v solném láku, tvarohové sýry, čerstvé sýry v tekutém nebo pastovém stavu, jogurtové sýry, jogurty.
30 Káva, čaj, kakao, čokoláda, kávové nápoje, kakaové nápoje, čokoládové nápoje, cukr, rýže, burizony, tapioka, mouka, dorty a koláče sladké či slané, pizzy, přírodní či ochucená a/nebo plněná těsta, přípravky vyrobené z obilnin, snídaňové obilniny, hotová jídla obsahující převážně těsto, jídla vyrobená převážně z dortového těsta, chléb, suchary, sušenky sladké nebo kořeněné, oplatky, vafle, koláče, cukrářské výrobky, všechny uvedené výrobky buď jako přírodní a/nebo obalované a/nebo plněné a/nebo ochucené, sladké nebo slané předkrmy obsahující chléb, sušenky nebo cukrářské těsto, cukrovinky, jedlé cukrové polevy, jedlé cukrové polevy vyrobené převážně z jogurtu, zmrzliny, ledu do potravin, mražených jogurtů (jedlé cukrové polevy), ochucený led, med, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), sladké omáčky, těstové omáčky, koření.
32 Minerální vody, pramenité vody, stolní vody, limonády, piva, nealkoholické šumivé nápoje, šťávy ovocné (nealkoholické nápoje), sirupy na výrobu nápojů, sírupy pro limonády, minerální vody ochucené a jiné nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu minerální vody, přírodní či perlivé vody (minerální nebo neminerálni), zeleninové šťávy (nápoje), ovocné nebo zeleninové nápoje, sodovky, zázvorové limonády, šerbety, nápojové přípravky, nealkoholické ovocné nebo zeleninové výtažky v rámci této třídy, nealkoholické nápoje obsahující činidla pro mléčné kvašení.
FR29 Lait; Lait en poudre; Lait gélifié, aromatisé et battu; Produits laitiers en particulier desserts lactés, boissons à base de yaourt; Mousse, Crèmes et Chantilly; Crèmes fouettées et crèmes anglaises pour desserts; Crème fouettée sucrée et crème fouettée fraîche; Beurre; Boissons naturelles ou aromatisées à base de lait et/ou de produits laitiers; Boissons lactées contenant des fruits (à haute teneur en lait); Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; En-cas en particulier en-cas lactés à l'exclusion de la crème glacée, du lait glacé et des yaourts glacés; En-cas à base de fromage; Fromages; Fromage à tartiner; Fromages affinés; Fromages affinés en surface; Fromage frais et Fromages salés et marinés; Fromages frais; Fromages frais liquides ou en pâte; Fromages au yaourt, yaourts.
30 Café; Thé; Cacao; Chocolat; Boissons à base de café; boissons cacaotées; Boissons à base de chocolat; Sucre; Riz; Riz soufflé; Tapioca; Farine; Gâteaux et tourtes sucrés ou salés; Pizzas; Pâte à cuire naturelle ou aromatisée et/ou fourrée; Produits à base de céréales; Céréales pour petit déjeuner; Plats préparés essentiellement à base de pâte à cuire; Plats à base de pâtisserie; Pain; Biscuits; Biscuits sucrés ou épicés; Gaufrettes; Gaufres; Tourtes; Produits de confiserie; Tous les produits précités naturels et/ou en pâte à frire et/ou aromatisés; Entrées sucrées ou salées à base de pain; Biscuits et pâtisserie; Confiserie; Glaçages sucrés; Glaçages sucrés essentiellement à base de yaourt, crème glacée, glace à rafraîchir, yaourts glacés (glaçages sucrés); Glace brute aromatisée; Miel; Sel; Moutarde; Vinaigres; Sauces (ingrédients); Sauces sucrées; Sauces pour pâtisserie; Épices.
32 Eaux minérales [boissons]; Eaux de source; Eaux de table; Limonades, bières, boissons gazeuses sans alcool, jus de fruits (boissons sans alcool); Sirops pour la fabrication de boissons; Sirops pour limonades; Eaux minérales aromatisées et Autres boissons sans alcool; Produits pour la fabrication d'eaux minérales; Eaux naturelles ou gazeuses (minérales ou non minérales); Jus végétaux [boissons]; Boissons de fruits ou de légumes; Eaux gazeuses; Limonade au gingembre, Sorbets; Préparations pour faire des boissons; Extraits de fruits ou de légumes sans alcool compris dans cette classe; Boissons sans alcool contenant des agents pour la fermentation du lait.
EN29 Milk; powder milk; crystallized, flavoured and whipped milk; milk products particularly milk desserts, yoghurt beverages; mousse, custards and whipping creams; whipping creams and custards for desserts; sweet whipping cream and fresh whipped cream; butter; natural or tlavoured beverages consisting of milk and/or milk products; milk beverages containing fruits (with high content of milk); fermented natural or flavoured milk products; snacks particularly milky snacks except of ice cream, iced milk and frozen yoghurts; cheese snacks; cheeses; cheese spread; ripened cheeses; surface-ripened cheeses; fresh cheeses and cheeses in salty pickle; cottage cheeses; fresh liquid or paste cheeses; yoghurt cheeses, yoghurts.
30 Coffee; tea; cocoa; chocolate; coffee drinks; cocoa drinks; chocolate drinks; sugar; rice; puffed rice; tapioca; flour; cakes and pies sweet or salty; pizzas; natural of flavoured and/or filled dough; products made from cereals; breakfast cereals; ready-made meals containing mainly dough; meals made from pastry; bread; biscuits; cookies sweet or spicy; wafers; waftles; pies; confectionary products; all mentioned products as natural and/or battered and/or flavoured; sweet or salty starters containing bread; biscuits or pastries; confectionary; sugar frostings; sugar frostings made mainly from yoghurt, ice cream, ice, frozen yoghurts (sugar frostings); flavoured ice; honey; salt; mustard; vinegar; sauces (ingredients); sweet sauces; pastry sauces; spices.
32 Mineral waters; spring waters; table waters; lemonades, beers, non-alcoholic carbonated beverages, fruit juices (non-alcoholic drinks); syrups for making beverages; syrups for lemonades; flavoured mineral waters and other non-alcoholic drinks; preparations for making mineral waters; natural or sparkling waters (mineral or non-mineral); vegetable juices (drinks); fruit or vegetable drinks; sparkling waters; ginger lemonades, sherbets; drinks preparations; non-alcoholic fruit or vegetable extracts belonging to this class; non-alcoholic drinks containing agents for milk fermentation.

Červeny mix FRUTTIMO AQUILA, Info about trademak list

This trademark Červeny mix FRUTTIMO AQUILA list was get 20.01.2017 04:18 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688