KAWASAKI - Trademark, owner Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (trading as Kawasaki Heavy Industries

Trademark info fields

Zdroj: OHIM
Číslo přihlášky: 4111142
Reprodukce: KAWASAKI - ochranná známka
KAWASAKI
Třídy výrobků a služeb: 18, 37, 39
Obrazové třídy: 27.5.1, 29.1.1
Datum podání přihlášky: 09.11.2004 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 11.07.2005 EU
Datum zápisu: 03.02.2006 EU
Přihlašovatel/vlastník: Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.), 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-ku, Kobe, HYOGO, 650-8670, Japonsko
Země původu: Japonsko
Zástupce: MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V., Leeuwenveldseweg 12, Weesp, 1382 LX, Nizozemí
Barevná
Barvy:
CS Červená.
EN Red.
FR Rouge.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS18 Kuže a imitace kuže a zboží vyrobené z techto materiálu a nezarazené do jiných tríd; kufry; schránky, odnímatelné brašny na motocykly;brašny k připevnění na benzinové nádrže motocyklů pro přepravu zboží;brašny, cestovní brašny, batohy, aktovky; sácky; batohy; sedlové tašky;školní aktovky, školní brašny, nákupní tašky, peněženky, náprsní tašky, náprsní peněženky, bezpečnostní pásy;deštníky a obaly na ně, slunečníky;brašny na nářadí; cásti a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; veškeré výše uvedené zboží zarazené do trídy 18.
37 Opravy a údržba vozidel, zařízení pro pohyb na souši, ve vzduchu nebo vodě a motocyklů a motorů pro všechno výše uvedené zboží;montáže strojního zařízení, údržba a opravy strojů, obráběcích strojů a strojních zařízení, strojních instalací, motorů a pohonných jednotek (s výjimkou pro pozemní vozidla), zdvihacích zařízení, strojních spojkových a převodových komponent (s výjimkou pro pozemní vozidla), stavebních strojů a zařízení a zemědělského nářadí (s výjimkou ručního).
39 Doprava a preprava; balení askladování zboží; pronájem vozidel; pronájem přístrojů pro pohyb po souši, ve vzduchu nebo ve vodě;rozvod elektřiny a rozvod energie.
FR18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles; étuis, paniers détachables pour motocyclettes;sacs à attacher aux réservoirs de motocyclettes pour le transport de marchandises;sacoches, sacs de voyage, sacs à dos, porte-documents; bourses; sacs au dos; selles;sacoches, cartables, sacs à provision, bourses, portefeuilles, bandoulières;parapluies et leurs housses, parasols;trousses à outils; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 18.
37 Réparation et entretien de véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau et motocyclettes et moteurs de tous les produits précités;installation de machines, maintenance et réparation de machines, machines-outils et appareils de machines, installations de machines, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), appareils d'élévation, accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), machines et appareils de construction et instruments agricoles autres qu'à main.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; location de véhicules; location d'appareils de locomotion par terre, air ou eau;distribution d'électricité et distribution d'énergie.
EN18 Leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes; trunks; cases, detachable panniers for motor cycles; bags for attachment to motor cycle petrol tanks for the transportation of goods; pannier bags, travel bags, backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; saddles; satchels, school bags, shopping bags, purses, wallets, notecases, shoulder belts; umbrellas and covers therefor, parasols; tool bags; parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in class 18.
37 Repair and maintenance of vehicles, of apparatus for locomotion by land, air or water and of motorcycles and engines for all the aforesaid goods; machinery installation, maintenance and repair of machines, machine tools and machine apparatus, machine installations, motors and engines (except for land vehicles), elevating apparatus, machine coupling and transmission components (except for land vehicles), construction machines and apparatus and agricultural implements other than hand-operated.
39 Transport; packaging and storage of goods; rental of vehicles; rental of apparatus for locomotion by land, air or water; electricity distribution and distribution of energy.

KAWASAKI, Info about trademak list

This trademark KAWASAKI list was get 05.01.2015 13:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 220 trademarks of text KAWASAKI, 10 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688