KAWASAKI - Trademark, owner KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA

Trademark info fields

SourceÚPV-ČR
Application180145
Trademark textKAWASAKI - ochranná známka
KAWASAKI
Registration253294
Product Classes7, 12
Vienna Classes 27.5.1
Filing date24.05.2002
Priority date:
24.05.2002
Country of priority
CZ
Publication date15.01.2003
Registration date28.04.2003
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusPlatný dokument
TypeSlovní grafická
OZ obnovena do24.05.2022
Nice Classification stavební stroje a zařízení, zejména rypadla, stroje na hloubení tunelů, lžícové bagry, válce (válce na pneumatikách, silniční válce, kolové válce, vibrační válce), betonářské stroje, stroje na pokládání asfaltové vrstvy, chemické stroje a zařízení, zejména přesuvná zařízení, odlučovače, drtiče, brusky, směšovače, mísidla, drtící mlýny, sušicí stroje, odsiřovací zařízení a prací zařízení, motory jiné než pro pozemní vozidla, zejména tryskové motory, parní stroje, turbíny a plynové turbíny, motory s vnitřním spalováním, pneumatické a hydraulické stroje, zejména kompresory, čerpadla, hydrostatické motory, dmychadla, generátory, zemědělské stroje a nástroje, sekačky na trávu a žací stroje, strojní prvky, zejména ventily, mechanické převody síly a hydrostatické převodovky, přídavné napájecí jednotky; lodě a čluny, malá plavidla a osobní plavidla, jejich součásti a příslušenství zařazené do třídy 12, letadla a jejich součásti zařazené do třídy 12, železniční vozový park a jeho součásti a příslušenství zařazené do třídy 12, motorová vozidla, zejména malá užitková vozidla, veškerá terénní vozidla, pojízdné míchače betonové směsi, obojživelná vozidla, vysokozdvižné vozíky, motocykly a jejich součásti a příslušenství zařazené do třídy 12, motory a jejich součásti a příslušenství, zejména motory s vnitřním spalováním, parní motory, tryskové motory a turbíny, strojní prvky pro pozemní vozidla, zejména převody síly a hydraulické převodovky, hřídele, nápravy, hnací hřídele, tlumiče nárazů a pružiny, brzdová zařízení, přepravní zařízení zařazené do třídy 12.

Building machines and equipment, especially excavators, tunnel-boring sets, dipper dredgers, rollers (rollers on tyres, road rollers, bicycle rollers, vibratory rollers), concrete machines, machines for asphalt work, chemical machines and equipment, especially movable equipment, separators, . Crushers, . Grinding machines, . Converters, . Agitators, . Grinding mills, drying machines, desulphurization plant and scrubers, motors other than for land vehicles, especially for jet-turbine engines, steam machines, turbines and gas turbines, engines with internal combustion , pneumatic and hydraulic machines, especially compressors, . Pumps, . Hydrostatic engines, blower, . Generators. Agricultural machines and tools, lawn mowers and reapers, machine elements, especially valves, mechanic power transmissions and hydrostatic gear boxes, auxiliary drive supplies;.; boats and ships, small water crafts and passenger water crafts, their components and accessories included in class 12, airplanes and their components included in class 12, railway fleet and their components and accessories included in class 12, motor vehicles, especially small utility vehicles, all off-road vehicles, mobile concrete mixers, amphibious vehicles, lift trucks, motorcycles and their components and accessories included in class 12, engines and their components and accessories, especially internal combustion engines, steam engines, jet engines and turbines, machinery elements for terrestrial vehicles, especially force transmission and hydraulic gearboxes, shafts, car axles, spindles, crash dampers and springs, brake equipment, transport equipment included in class 12


KAWASAKI, Info about trademak list

This trademark KAWASAKI list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 220 trademarks of text KAWASAKI, 10 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.