KVE - Trademark, owner Kvartselektronik AB

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 8370017
Trademark text KVE
Product Classes 9
Filing date 17.06.2009
Publication date 30.11.2009
Registration date 16.03.2010
Expiration/renewal date 17.06.2019
Applicant/Holder Kvartselektronik AB
Representative EHRNER & DELMAR
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
9
Křemenné krystaly (elektricky vodivé); oscilátory;krystalový filtr pro selekci frekvence;filtry pro rádio vysílače a přijímače;filtry pro selekci frekvence;filtry proti elektrickému rušení; kondenzátory (elektrické);rezistory (odpory); regulátory napětí;tlumivky (elektřina), induktory;transformátory (elektrotechnika); čidla; elektrické vodicí desky; integrované obvody; dioda;piezoelektrická keramika pro snímače a elektronické aplikace;feritové magnety (elektricky vodivé) pro snímače a elektronické aplikace; transistory; hybridní obvody; optické čočky; pojistky, jističe; reproduktory, ampliony; mikrofony; snímače štítků; digitálně analogové převodníky;měřicí a testovací přístroje (nikoliv pro lékařské účely); rezonátory; čtečky čárového kódu;tiskárny; bzucáky;optické spojovače;diodové displeje;displeje z tekutých krystalů;luminiscenční povlak.

Cristaux de quartz (conducteurs électriques); oscillateurs;filtres de cristal pour la sélection des fréquences;filtres pour émetteurs et récepteurs radio;filtres pour la sélection des fréquences;filtres pour antiparasitage électrique; condensateurs;résistances; régulateurs de tension;inducteurs (électricité);transformateurs (électricité); capteurs; plaquettes; circuits intégrés; diodes;céramiques piézoélectriques pour capteurs et applications électroniques;ferrites (conducteurs électroniques) pour capteurs et applications électroniques; transistors; interrupteurs hybrides; lentilles optiques; fusibles; haut-parleurs; microphones; lecteurs de cartes; convertisseurs numérique-analogique;instruments de mesure et de test (non à usage médical); résonateurs; lecteurs de codes à barres;imprimantes; vibreurs sonores;photocoupleurs;écrans à diodes électroluminescentes;écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD);films électroluminescents.

Quartz crystals (electrically conductive); oscillators;crystal filters for frequency selection;filters for radio transmitters and receivers;filters for frequency selection;filters for electrical interference suppression; capacitors;resistors (resistances); voltage regulators;inductors (electricity);transformers (electricity); sensors; circuit boards; integrated circuits; diodes;piezoelectric ceramics for sensors and electronic applications;ferrites (electrically conductive) for sensors and electronic applications; transistors; hybrid circuits; optical lenses; fuses; loudspeakers; microphones; card readers; digital-to-analog converters;measuring and testing intruments (not for medical purposes); resonators; bar code readers;printers; buzzers;optical couplers;light-emitting diode displays;liquid crystal displays;electroluminescent film.


KVE, Info about trademak list

This trademark KVE list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text KVE, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688