Graphics Trademark, owner LEARIS INVEST LIMITED

Trademark info fields

Zdroj:ÚPV-ČR
Číslo přihlášky:531915
Reprodukce:- - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb:9, 35, 38, 42
Obrazové třídy:14.3.13, 26.3.23, 29.1.2
Datum podání přihlášky:14.06.2016 CZ
Datum práva přednosti:
Země priority:
14.06.2016
CZ
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 CZ
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Belize
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
počítačový hardware, programy pro počítačové hry, počítačové programy (s možností stažení), počítačové programy (nahrané), programy operačních systémů (nahrané), monitory, počítačový software (nahraný), stahovatelné obrazové soubory; administrativní zpracování nákupních objednávek, správa zákaznických věrnostních programů, analýzy nákladů, zajištění administrativního řízení podniků, účetnictví, indexování webových stránek pro komerční nebo reklamní účely, marketingové studie, průzkum veřejného mínění, fakturace, příprava mezd a výplatních listin, příprava a vyhotovení přiznání daní, předvádění zboží, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc při řízení obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, poradenské služby obchodní nebo podnikatelské při řízení podniků, obchodní nebo podnikatelský průzkum, hospodářské nebo ekonomické prognózy, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, překlad informací do počítačových databází, sestavování statistiky, obchodní management pro poskytovatele služeb na volné noze, správa hotelů, obchodní řízení refundačních programů pro druhé, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), vedení kartoték v počítači, personální poradenství, poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, marketing, průzkum trhu, poskytování komerčních a obchodních kontaktních informací, poskytování obchodního prostoru on-line pro nakupující a prodávající výrobků a služeb, psaní životopisů pro druhé, psaní reklamních textů, zpracování textů, aktualizování reklamních materiálů, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích v rámci této třídy, pronájem reklamních ploch, oceňování obchodních podniků, nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, komerční informační kanceláře, pracovní úřady (zprostředkovatelny práce), posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), management obchodních projektů pro stavebnictví, obchodní zprostředkovatelské služby s výše uvedenými výrobky ve tř. 9, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti upomínek ohledně schůzek (kancelářské práce), výstřižková služba na zprávy, služby v oblasti srovnávání cen, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), služby poskytované v souvislosti se stěhováním podniků, služby plánování schůzek (kancelářské práce), podávání daňových přiznání, kanceláře dovozní a vývozní, reklamní agentury, sekretářské služby, styky s veřejností, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), optimalizace reklamy, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, služby (telefonní vzkazy, dotazy), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, rozhlasová reklama, reklama, reklama placená za kliknutí, venkovní reklama, inzerce poštou, reklama on-line v počítačové síti, kopírování dokumentů, rozšiřování vzorků (zboží), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, návrhy reklamních materiálů, obchodní nebo podnikatelský průzkum, systemizace informací do počítačové databáze, sestavování výpisů z účtů, obchodní reklama (pro třetí osoby), produkce (výroba) reklamních filmů, televizní reklama, prodej po telefonu (telemarketing), sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, obchodní nebo podnikatelské profesionální poradenství; poskytování přístupu k databázím, poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, poskytování internetových diskusních fór, poskytování on-line fór, přenos videa na objednávku, zasílání blahopřejných pohlednic on-line, elektronická pošta, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos digitálních souborů, zasílání zpráv, videokonferenční služby, služby hlasové pošty, tiskové agentury, služby dálkových konferencí (telekomunikační služby); počítačové systémové analýzy, architektonické poradenství, služby v oblasti informačních technologií, zálohování dat mimo vlastní prostor, kopírování počítačových programů, uchovávání dat v elektronické podobě, poskytování informací o počítačových technologiích a programování prostřednictvím webových stránek, poskytování vyhledávačů pro internet, instalace počítačových programů, počítačové programování, přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, převod (konverze) dat a počítačových program (ne fyzický), poradenství v oblasti počítačových technologií, poradenství v oblasti telekomunikačních technologií, konzultační služby v oblasti informačních technologií (IT), konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace zaměřené na počítačovou bezpečnost, poradenství v oblasti designu webových stránek, dálkové sledování počítačových systémů, údržba počítačových programů, aktualizace počítačových programů, služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům, software jako služba (SaaS), tvorba software, pronájem webových serverů, pronájem počítačů, pronájem počítačového software, umísťování webových stránek, tvorba počítačových systémů, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), technologické poradenství, cloud computing (výpočetní služby prováděné a dostupné prostřednictvím veřejné IP sítě (internetu), pronájem počítačového serveru (serverhosting), programově-technická optimalizace webových stránek za účelem dosahování co nejvyšších pozic v internetových vyhledávačích a získávání relevantních návštěvníků.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 27.11.2016 04:21 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.