LIVARNO LUX - Trademark, owner Lidl Stiftung & Co. KG

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 8247678
Trademark text LIVARNO LUX
Product Classes 7, 9, 11
Filing date 27.04.2009
Publication date 21.09.2009
Registration date 20.01.2010
Expiration/renewal date 27.04.2019
Applicant/Holder Lidl Stiftung & Co. KG
Representative HARMSEN UTESCHER
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
7
Dynama pro jízdní kola.

Dynamos pour bicyclettes.

Bicycle dynamos.

9
Světla (optická);přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu (pro osvětlení), elektrické přístroje pro nastavování světel, optické snímače, stmívače (regulátory světla), světelné a laserové diody;elektrické přístroje a nástroje (zařazené do této třídy) pro výstražné a monitorovací účely, přerušovače proudu, spínací přístroje, detektory, jističe, elektrické kontakty;senzory na zvuk, pohyb, světlo, kapalinu, kouř, teplotu, plyn, dotek a pohyb, fotoelektrické senzory;hlásiče kouře, tepla a požáru; poplašná zařízení (elektrická);zařízení pro videomonitorování, přístroje pro videokomunikaci;komunikační telefonní zařízení, domácí telefonní zařízení;zvonky a bzučáky na dveře;výstražné přístroje pro unikání plynu;automatické otvírače a zavírače dveří, komunikační a monitorovací přístroje pro domy a byty, hlásiče vloupání a hlásiče pohybu.

Lanternes optiques;appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou le contrôle de l'électricité (pour l'éclairage), appareils électriques de commande de la lumière, capteurs optiques, atténuateurs (régulateur de lumière), diodes lumineuses et laser;appareils et instruments électriques (compris dans cette classe) pour l'alarme et la surveillance, coupe-circuits, commutateurs, détecteurs, fusibles, contacts électriques;détecteurs de bruits, de mouvement, de lumière, de liquide, de fumée, de température, de gaz, d'agitation et de mouvement, capteurs photoélectriques;détecteurs de fumée, de chaleur et de feu; alarmes (électriques);installations de vidéosurveillance, appareils d'intercommunication vidéo;installations d'intercommunication, installations téléphoniques domestiques;sonnettes et sonneries de portes;détecteurs de fuites de gaz;instruments d'ouverture et de fermeture automatique de portes, appareils de communication et de surveillance pour maisons et appartements, alarmes anti-effraction et de détection de mouvement.

Lanterns (optical -);apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, electric light control apparatus, optical sensors, dimmers (light regulators), light and laser diodes;electric apparatus and instruments (included in this class), for alarm and monitoring purposes, circuit breakers, switching equipment, detectors, fuses, electric contacts;sensors for noise, movement, light, liquid, smoke, temperature, gas, contact and movement, photoelectric sensors;smoke, heat and fire alarms; alarm installations (electric);video surveillance installations, video intercommunication apparatus;intercommunication systems, house telephone installations;door bells and buzzers;gas leak warning apparatus;automatic door openers and closers, communication and monitoring apparatus for houses and apartments, intruder and motion alarm apparatus.

11
Přístroje a nástroje pro osvětlení;lampy (pro osvětlení), stínidla na lampy, objímky na lampy, elektrické lampy; svítilny; lustry; světelné reflektory;osvětlovací prostředky, jmenovitě žárovky, bleskové žárovky, žárovky na vytváření efektů, výbojky plněné plynem, světelné diody; čelní svítilny; noční lampičky;kuchyňská montážní světla;řetězy svíček, bezkabelové svíčky, světelné hadice, dekorativní, bezkabelové osvětlení na vánoční stromky s malým napětím;reflektory pro motorová vozidla;lampy na jízdní kola;reflektory pro jízdní kola;části a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží (zařazené do této třídy).

Instruments et appareils d'éclairage;lampes (pour l'éclairage), abat-jours, porte-abat-jour, lampes électriques; torches électriques; lustres; réflecteurs de lampes;produits éclairants, à savoir ampoules, veilleuses, ampoules de flash, lampes à effet, lampes à décharge électrique, diodes électroluminescentes; lampes frontales; veilleuses;lampes pour sous-meubles de cuisine;guirlances lumineuses, guirlandes lumineuses sans fil, flexibles lumineux, éclairage de Noël décoratif à faible tension;lampes de projecteurs automobiles;lampes de vélo;catadioptres pour cycles;pièces et accessoires des produits précités (compris dans cette classe).

Apparatus and instruments for lighting;lamps (for lighting), lampshades, lampshade holders, electric lamps; torches; chandeliers; reflector lamps;lighting devices, namely light bulbs, glow lamps, flashlamps, effects lamps, gas discharge lamps, light-emitting diodes;forehead lamps; night lights;recessed kitchen lights;chains of electric candles, wireless electric candles, light tubes, decorative low-voltage Christmas lighting;headlamps for motor vehicles;bike lamps;bicycle reflectors;parts and accessories for all of the aforesaid goods (included in this class).


LIVARNO LUX, Info about trademak list

This trademark LIVARNO LUX list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text LIVARNO LUX, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688