E PLUS - přihláška 553140 (zdroj ÚPV-ČR)

E PLUS, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce E PLUS, číslo přihlášky 553140, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 10. 6. 2020.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 553140
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45
Datum podání přihlášky: 16.2.2017
Datum registrace 10.6.2020
Datum zveřejnění přihlášky: 4.3.2020
Datum priority: 16.2.2017
Země původu: EM
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
9 počítačový software pro použití při správě sítě prodejců, plánování pověření prodejců, řízení průběhu práce pověření prodejců, a analyzování, vyhodnocování a skórování výkonnosti prodejců, počítačový software v oblasti řízení karosárny, oprav vozidel, pronájmu vozidel, leasingu vozidel, správy floti...ly vozidel, správy pojistných pohledávek vozidel, rezervace vozidel a přepravy a sdílení vozidel, služeb pronájmu vozidel na úvěr, finančních a pojistných pohledávek, správy finančních pohledávek, správy nákladů, porovnávání nákladů, počítačový software pro organizování, koordinování, zprostředkování, provádění, fakturování, placení a plánování pronájmu vozidel, pojištění vozidel a správy finančních pohledávek, oprav vozidel, pronájmu vozidel, rezervace vozidel a přepravy a sdílení vozidel, správu flotily vozidel, počítačový software pro poskytování vyhodnocování, revidování, analyzování a hodnocení služeb pronájmu a automobilových služeb, služeb údržby, čištění a oprav pro obchodní účely, elektronické, kódované, magnetické a elektronické klíčové karty pro použití s vozidly a v souvislosti s pronájmem vozidel, leasingem vozidel, opravou vozidel, správou flotily vozidel, rezervacemi pronájmu vozidel a sdílení vozidel, nabíjecí stanice elektrických vozidel, tvořené nabíjecí zásuvkou a pouzdrem, používané k přenosu elektrické energie do vozidla, přístroje pro záznam, přenášení nebo reprodukování zvuku nebo obrazů, SIM karty (modulové karty identifikace účastníka), počítačový software pro organizování, koordinováni, zprostředkování, provádění, fakturování, placení a plánování pronajímání vozidel, pojištění vozidel a správu finančních pohledávek, oprav vozidel, leasingu vozidel, rezervace vozidel a přepravy a sdílení vozidel, správu flotily vozidel, služby třetích stran a sítě poskytovatelů služeb třetích stran
35 služby prodeje vozidel co se týče automobilů, nákladních automobilů, aut, pozemních vozidel, služby obchodní administrativy a správy, služby vedení obchodu a administrativa, týkající se vozidel a oprav vozidel, služby účetnictví, obchodní management vozových parků, služby obchodního managementu a ad...ministrativní služby, zahrnující sledování a monitorování vozidel pro komerční účely, poskytování vyhodnocování, revidování, analyzování a hodnocení služeb automobilových oprav, údržby a servisování pro obchodní účely, služby obchodní konzultace, týkající se správy flotily jednoho nebo více vozidel pro komerční účely, zpracování faktur a plateb pro opravy a pronájem vozidel, a dokumentování a hlášení pronájmu vozidel a informací o opravách, služby obchodní administrativy a správy, týkající se správy pojistných pohledávek vozidel, věrnostní služby zákazníkům a služby klubu zákazníků, pro komerční, reklamní a nebo inzertní účely, zavádění podnikání pro pronajímání vozidel, služby oprav vozidel a sdílení vozidel, poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb co se týče výše uvedených služeb, kancelářské a administrativní služby
36 služby správy vozového parku a to zprostředkování a organizování financování vozidel, pojišťovací služby v oblastech finančních závazků, nehod, a komplexního pojištění vozidel pro jiné, služby leasingu vozidel, služby pojištění vozidel, přeprodávání pojištění vozidel, zprostředkovatelské a dodavatel...ské služby, správa dokumentování a hlášení pojistných pohledávek vozidel, finanční asistence a poskytování úvěru pro pronájem a opravu vozidel, pojistné služby, poskytování úvěrových možností co se týče dodávání služeb soudních znalců, služby agentur pro úhradu pohledávek, vyhodnocování a zpracování pojistných pohledávek, konzultační a zprostředkovatelské služby, týkající se pojištění motorových vozidel, doplňkové pojistné produkty související s používáním motorových vozidel (včetně, nikoli však výlučně ztracených klíčů, špatného paliva, výměny vozidel a nadměrné ochrany) a další obecné pojistné produkty, financování vedení sporů, služby pojištění vedení sporů, poskytování úvěru, poskytování úvěrových možností, vyrovnávání pohledávek a pojistných pohledávek, získávání a převádění peněžních pohledávek, zpracování plateb za opravy a pronájem vozidel, administrace a správa pojistných pohledávek vozidel, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb v oblasti výše uvedených služeb
37 oprava, montáž a instalace vztahující se k vozidlům, montážní služby, týkající se vozidel, služby opravy vozidel, služby údržby vozidel, služby oprav poruch vozidel, servisování vozidel, instalace, montáž, opravy a údržba komponent vozidel, dílů vozidel, systémů vozidel a strojírenské práce, montová...ní a vyvažování pneumatik, výměna maziva a oleje vozidel, pronajímání nebo půjčování vybavení, týkajícího se výše uvedených služeb spadající do této třídy, dokumentování a hlášení informací o opravách vozidel a o karosárnách, strojírenské, opravárenské, instalační, údržbářské a montážní služby, týkající se karosáren, opravárenských středisek a garáží, poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb v oblasti výše uvedených služeb
38 telekomunikace, telekomunikační služby, týkající se vozidel, poruch vozidel, nouzových situací a týkající se dopravy, vozidel, chodců, řidičů a pasažérů, telekomunikační služby, týkající se správy karosáren, oprav vozidel, pronájmu vozidel, leasingu vozidel, správy flotily vozidel, správy pojistných... pohledávek vozidel, rezervací vozidel a přepravy a sdílení vozidel, služeb kreditového pronajímání vozidel, finančních a pojistných pohledávek, správy finančních pohledávek, správy pojistných pohledávek, služeb nouzového posílání zpráv, poskytování online nástěnek a diskusních místností, služby tiskové kanceláře, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb, co se týče výše uvedených služeb
39 služby pronájmu vozidel, služby sdílení vozidel, dočasné poskytování vozidel - služby sdílení vozidel, dopravní služby, odtahové služby při poruše vozidel, odtahové služby vozidel, vymáhání vozidel, dokumentování a hlášení informací o pronájmu vozidel, rezervace sdílení vozidel a pronájmu vozidel, o...rganizování a objednávání přepravy a cestování, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb co se týče výše uvedených služeb
41 poskytování školení odborníkům, poskytování školení ohledně pojištění a pojistných pohledávek, poskytování školení ohledně pronájmu vozidel, správy flotily vozidel, karosáren a správy karosáren, oprav vozidel, zákaznických služeb, věrnostních služeb zákazníků a věrnostních zákaznických programů, web...ových stránek a správy softwarových aplikací a pronájmu vozidel na úvěr, poskytování informací, poradenské a konzultační služby v oblasti výše uvedených služeb
42 služby poskytovatele (ASP) aplikačních služeb ohledně softwaru pro použití při správě sítě prodejců, plánování pověření prodejců, řízení průběhu práce pověření prodejců a analyzování, vyhodnocování a skórování výkonnosti prodejců, platforma jako služba (PAAS) poskytující software pro použití při spr...ávě sítě prodejců, plánování pověření prodejců, řízení průběhu práce pověření prodejců a analyzování, vyhodnocování a skórování výkonnosti prodejců, software jako služba (SAAS) poskytující software pro použití při správě sítě prodejců, plánování pověření prodejců, řízení průběhu práce pověření prodejců a analyzování, vyhodnocování a skórování výkonnosti prodejců, poskytování dočasného použití webového nestažitelného softwaru pro použití při správě sítě prodejců, plánování pověření prodejců, řízení průběhu práce pověření prodejců a analyzování, vyhodnocování a skórování výkonnosti prodejců, služby poskytovatele aplikačních služeb a služby online platformy a webových stránek, týkající se správy přepravy, fakturování a plateb pro opravy vozidel, údržbu vozidel, servisování vozidel a pronájem vozidel, služby poskytovatele aplikačních služeb a služby online platformy a webových stránek týkající se správy flotily vozidel, služby poskytovatele aplikačních služeb a služby online platformy a webových stránek týkající se služeb pronájmu na úvěr, a pohledávek a pojistných pohledávek a jejich správy a vyrovnávání, služby poskytovatele aplikačních služeb pro dokumentování a hlášení oprav vozidel, údržby vozidel, servisování vozidel, služby a správa karosárny, správa pohledávek, pronajímání vozidel, informace o vozidlech, sdílení a rezervování vozidel, služby softwaru jako služby (SAAS) pro dopravu, opravu vozidel, údržbu vozidel, servisování vozidel, správu a vyrovnávání pohledávek a pojistných pohledávek a služby pronájmu na úvěr, služby softwaru jako služby (SAAS) a pro pronajímání vozidel, sdílení a rezervování, služby softwaru jako služby (SAAS) pro správu flotily vozidel, poskytování webového a nestažitelného softwaru pro služby dopravy a pro správu fakturování a plateb za opravy vozidel, pronajímání vozidel, správu flotily vozidel, správu a vyrovnávání pohledávek a pojistných pohledávek, služby poskytovatele aplikačních služeb a služby online platformy a webových stránek pro dokumentování a hlášení oprav vozidel, služby karosárny, správu a vyrovnávání pohledávek a pojistných pohledávek, informace o pronajímání vozidel, sdílení vozidel a rezervace pronajímání vozidel, služby počítačového programování; poskytování informací o počasí, včetně pro účely cestování, navrhování, programování, poskytování a udržování systémů, platforem, softwaru, služeb software-as-service, informační techniky a služby informační techniky, týkající se správy karosárny, oprav vozidel, pronajímání vozidel, leasingu vozidel, správy flotily vozidel, navrhování, programování, poskytování a udržování systémů, platforem, softwaru, služeb software-as-service, informační techniky a služeb informační techniky, týkající se správy pojistných pohledávek vozidel, rezervování vozidel a přepravy a sdílení vozidel, služeb pronájmu vozidel na úvěr, finančních a pojistných pohledávek, správy finančních pohledávek, správy pojistných pohledávek, zpracování dat, správy prodejců třetích stran, odhadování nákladů a porovnávání nákladů, navrhování, programování, poskytování a udržování systémů, platforem, softwaru, služeb software-as-service, informační techniky a služeb informační techniky pro organizování, koordinování, zprostředkování, provádění, fakturování, placení a plánování pronajímání vozidel, správu pojistných pohledávek vozidel, opravy vozidel, leasing vozidel, rezervování vozidel a dopravy, sdílení vozidel, správu prodejců třetích stran, odhadování nákladů, porovnávání nákladů, navrhování, programování, poskytování a udržování systémů, platforem, softwaru, služeb software-as-service, informační techniky a služeb informační techniky pro poskytování vyhodnocování, revidování, analýzy a hodnocení služeb automobilových oprav pro obchodní účely, navrhování karosáren, opravárenských středisek, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb, týkajících se výše uvedených služeb
43 objednávání, rezervování, organizování a poskytování dočasného ubytování, objednávání, rezervování, organizování a poskytování dočasného ubytování pro cestující, rezervování, organizování a poskytování dočasného ubytování pro cestující, kteří jsou účastníky nehod nebo nouzových situací, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb, týkajících se výše uvedených služeb
45 právní služby pro smluvní agendu, služby správy právních smluv, právní služby, týkající se vyjednávání a navrhování smluv, advokátní služby, poskytování služeb specializovaných soudních znalců, hlášení nehod, vyšetřování nehod, právní pohledávky a služby vymáhání právních pohledávek, vyšetřovací slu...žby týkající se zákonných a pojistných pohledávek, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb, týkajících se výše uvedených služeb

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V