Fosfa - Umění výjimečnosti - přihláška 581735 (zdroj ÚPV-ČR)

Fosfa - Umění výjimečnosti, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Fosfa - Umění výjimečnosti, číslo přihlášky 581735, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 10. 5. 2023.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 581735
Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Datum podání přihlášky: 7.10.2022
Datum registrace 10.5.2023
Datum zveřejnění přihlášky: 1.2.2023
Datum priority: 7.10.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
1 chemické výrobky určené pro průmysl, vědu, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, hnojiva pro zemědělství a zahrádkářství, hnojiva pro půdu, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, chemické výrobky určené pro zvýšení obsahu vody, emulzifikaci, konzervaci, nakládání, nástřik, zlepšení vzhle...du a zachování optimální barvy masných výrobků, chemické a organické sloučeniny pro použití při výrobě potravin a nápojů, chemické výrobky určené pro zvýšení obsahu vody, zabránění ztrát vody, zlepšení textury, stabilizaci ph, zabránění oxidačním procesům, vylepšení vzhledu a zachování přirozené barvy ryb a mořských plodů, tavicí soli pro potravinářský průmysl, soli konzervační pro potravinářský průmysl, fosfátové směsi pro sýrařský a mlékárenský průmysl, chemické výrobky určené pro bělící přípravky organické, chemické přípravky pro čistění vody a tekutin, detergenty průmyslové, organické sulfonátové detergenty rozpustné v oleji, látky proti tvoření vodního kamene, fosfor, sodné fosfáty (fosforečnany), chemické antikorozní přípravky, žáruvzdorné přípravky, chemická pojiva pro použití při výrobě žáruvzdorných materiálů, průmyslové plyny, testovací plyny, laboratorní plyny, průmyslová lepidla, zemina pro pěstování, prostředky k pěstování, rašelina na pěstování semen, zahradnické prostředky k pěstování, látky pro bezpůdní pěstování (zemědělství), expandovaný jíl pro hydroponické pěstování rostlin, minerální výrobky používané při pěstování rostlin, expandovaná zemina pro hydroponické pěstování rostlin (substrát), zúrodněné základy z minerální vlny na pěstování rostlin, zúrodněné přípravky z minerální vlny k pěstování rostlin, prostředky k pěstování vyrobené z prachu kokosových vláken
2 antikorozní přípravky, antikorozní přípravky (ochranné -), prostředky proti zmatnění, zašlosti, oxidaci kovů, ochranné přípravky na kovy, nátěry proti usazeninám
3 prací prostředky, přípravky pro bělení prádla, avivážní prostředky na prádlo, přípravky pro namáčení prádla, škrob na prádlo, šmolka na prádlo, změkčovače tkanin (pro praní), zjasňovače barev chemické pro použití v domácnosti (prádlo), detergenty (čisticí prostředky) s výjimkou pro použití při průmy...slových procesech a lékařství, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, přípravky pro mytí, čištění, leštění a cídění nádobí a příborů, přípravky pro chemické čištění pro použití v domácnosti, odstraňovače skvrn, prostředky na odstraňování rzi, antistatické přípravky pro použití v domácnosti, mýdla, kosmetické přípravky, kosmetika, parfumerie, vonné oleje, šampony, vlasové vody, zubní pasty, ústní vody, deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata, hygienické přípravky (toaletní přípravky), krémy, leštidla a vosky na obuv, přípravky pro odbarvování, přípravky na odstraňování laků
4 elektřina, propan (plyn), ropný plyn, zemní plyn, zkapalněný plyn, plyn generátorový, palivový plyn, skládkový plyn, směsi plynů, svařovací plyny, průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky, svíčky a knoty
5 výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, dezinfekční přípravky, hygienické výrobky pro lékařské účely, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, potraviny pro batolata
9 přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro vědecké laboratorní výzkumy, přístroje, nástroje a zařízení pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci, měření nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro rozbor vzduchu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku a/nebo obrazu, nosiče dat ...magnetické, optické, záznamové disky a jiné nosiče dat, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, počítačový hardware, speciální oděvy pro laboratoře
11 regulátory plynu, čističe plynů, přístroje pro čistění a/nebo filtraci vzduchu, systémy hydroponických kultur
16 tiskoviny, noviny, časopisy, papírové etikety, výrobky z kartónu a lepenky, formuláře, brožury, katalogy, manuály, referenční, uživatelské a jiné příručky, návody k použití, plastové obaly, kartónové obaly, obaly na potraviny
30 prášky do pečiva, kypřicí prášky do pečiva, pojiva do uzenin, přísady do zmrzlin (pojiva), soda na pečení pro kuchyňské účely, škrob
31 zemědělské a vodní plodiny, zahradnické a lesní produkty
35 pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, obchodní management a podnikové poradenství, pomoc při řízení a řízení obchodních a průmyslových podniků, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), analýzy nákladů, posuzování efektiv...nosti provozu a racionalizace práce, služby v oblasti obchodního managementu vztahující se k rozvoji podniků, poradenství pro obchodní management v oboru rozvoje řízení a vedení, obchodní řízení vztahující se k rozvoji podniků, maloobchodní a velkoobchodní služby v oblasti výrobků výše uvedených ve třídách 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16 a 30 a on-line maloobchodní a velkoobchodní služby v oblasti výrobků výše uvedených ve třídách 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16 a 30, zprostředkovatelská činnost v obchodu s výrobky výše uvedenými ve třídách 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16 a 30, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, organizování komerčních nebo reklamních výstav, automatizované zpracování dat, systematizace informací do počítačových databází, obchodní nebo podnikatelský průzkum, průzkum trhu a analýza trhu, prognózy (hospodářské nebo ekonomické), oceňování obchodních podniků, informace (obchodní nebo podnikatelské), komerční informační kanceláře, kanceláře dovozní a vývozní, a účetnictví, vedení účetních knih a revize účtů (audity), daňové poradenství, provádění auditů pomocí počítače, obchodní audity, automatizované audity, data (vyhledávání -) v počítačových souborech pro třetí osoby, personální poradenství, nábor pracovníků, komerční informace a rady pro spotřebitele, reklama, propagace, inzertní služby, marketingové služby, informační, konzultační a poradenské služby ve vztahu k výše uvedeným službám
36 celní služby, finanční analýzy, informace a poradenství, finanční řízení, poradenství v oblasti pojištění, uzavírání a zprostředkování uzavírání pojištění, kapitálové investice, daňové odhady (služby), správa nemovitostí a majetku, pronájem nemovitostní, realitní činnost, finanční sponzorování, shromažďování prostředků na dobročinné účely, organizování sbírek
37 antikorozní úprava, budovy (demolice) a příprava staveniště, dozor nad stavbami, stavební informace, izolování staveb, čištění, praní, chemické čistění, žehlení a oprava šatstva, instalování a opravy elektrických spotřebičů, čištění a opravy kotlů
39 doprava, spedice, skladování, balení a skladování zboží, činnost konsignačních skladů, informace o dopravě, rozvod elektřiny, rozvod energií, rozvod elektřiny, rozvod vody, pronájem garáží a skladišť, pronájem automobilů, informace o dopravě, informace o skladování, kurýrní služby, organizování exkurzí, organizování cest, organizování zájezdů a výletů
40 výroba energie, zpracování plynu, spalování plynu, filtrace plynů, informace o zpracování materiálů, zpracování ropy, zpracování textilu, bělení látek, úprava oděvů a textilu, úprava látek (vodovzdorná), úprava textilií (nemačkavá úprava), třídění, likvidace a recyklace odpadů a recyklovatelného mat...eriálu, spalování odpadů, čištění povrchů, čištění vzduchu, úprava a zpracování kovů, konzervování nápojů a potravin, konzervace zmrazením
41 výchova, vzdělávání, školení, vyučování, výcvik, školství, sportovní, kulturní a společenské aktivity, zábava, dětské jesle a školky (zábava), klubové služby (výchovně zábavné), kurzy osobního rozvoje, výuka rozvoje osobnosti, vzdělávací služby v oblasti duchovního rozvoje, pořádání školicích kurzů ...zaměřených na osobní rozvoj, vedení workshopů a seminářů v oblasti rozvoje osobnosti, vzdělávací služby v oblasti rozvoje dětských intelektuálních schopností, vzdělávací služby v oblasti rozvoje dětských mentálních schopností, knihovny, organizace a vedené konferencí, kongresů, sympozií, vzdělávacích výstav, vydavatelská a nakladatelská činnost, elektronické publikování (DTP), poskytování online elektronických publikací (bez možnosti stažení)
42 vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, expertizy, inženýrské práce (expertizy), chemické analýzy a chemický výzkum, služby v oblasti chemie, fyzikální výzkum, výzkum plynu, biologický výzkum, výzkum vztahující se k pěstování rostl...in, výzkum vztahující se k pěstování plodin, bakteriologický výzkum, technický průzkum, technické zkoušky a analýzy, výzkum v oblasti ochrany životního prostředí, energetické audity, inženýrská činnost ve stavebnictví, poradenství a technické služby v ekologii, architektonické poradenství, výzkum v oblasti kosmetiky, zkoušky materiálů, konzultace v oblasti úspor energie, předpovědi počasí, meteorologické služby, navrhování a vývoj počítačového hardware a software, konzultace v oblasti počítačového hardware a software, obnova počítačových dat (regenerace), počítačové programování, instalace, aktualizace, kopírování a údržba počítačových programů, převod (konverze) dat a počítačových programů (ne fyzický), přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, počítačové systémové analýzy, pronájem počítačů, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, webhosting, služby informačních brokerů a jiných profesionálních poskytovatelů informací a to v oblasti průzkumu trhu a produktový výzkum pro třetí osoby, informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb
43 služby zajišťující dočasné ubytování, služby zajišťující stravování a nápoje, zásobování, cateringové služby, jídelny a závodní jídelny, dětské jesle, domovy důchodců, tábory prázdninové (ubytovací služby -), pronájem přenosných staveb, pronajímání jednacích místností, zvířata (opatrování v penziónech)
44 zemědělské služby, služby akvakultury, zahradnické a lesnické služby, pěstování rostlin, pěstování plodin, služby hydroponického pěstování, pěstování rostlin ve sklenících, zemědělské služby (pěstování plodin), poradenství týkající se pěstování rostlin

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V