Qubik modular - přihláška 576785 (zdroj ÚPV-ČR)

Qubik modular, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Qubik modular, číslo přihlášky 576785, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 3. 7. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 576785
Reprodukce: Qubik modular
Třídy výrobků a služeb: 19, 37, 42
Datum podání přihlášky: 4.1.2022
Datum registrace 3.7.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 23.3.2022
Datum priority: 4.1.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
19 nekovové stavební materiály a prvky, nekovové přenosné stavební prvky, sochy a umělecké předměty vyrobené z materiálů jako kámen, beton a mramor, zahrnuté v této třídě, asfalt, smůla, kámen, hlína a minerály, nekovové pancéřování, plnicí hmoty, prefabrikovaná dlažba, smola, dehet, bitumen a asfalt
37 stavebnictví a demolice staveb, provádění průmyslových staveb, pronájem nástrojů, strojů, zařízení a vybavení pro stavebnictví, demolice, úklid a údržbu, hubení škůdců, dezinfekce a ochrana proti škůdcům, dobývání přírodních zdrojů, antikorozní úprava, aplikace mostních dilatačních spár, aplikace ná...těrů na opravy stěn, aplikace nátěrů na plavecké bazény, aplikace nátěrů na tunely, aplikace ochranného nátěru na dřevo, aplikace ochranných nátěrů na povrchy nádrží, aplikace omítky na plavecké bazény, aplikace omítky na tunely, aplikace opláštění na kabely, aplikace vyrovnávacích potěrů, broušení podlah, čerpání a čištění septiků, čerpání septikových nádrží, čištění a opravy hořáků, čištění a opravy kotlů, čištění instalací pro rozvod vody, čištění cisteren, čištění elektromotorů, čištění komínů, čištění kotlů, čištění mobilních konstrukcí, čištění mobilních sociálních zařízení, čištění odpadů a kanalizací, čištění odtoků, čištění odtoků vysokotlakou vodní tryskou, čištění podlahových krytin, čištění povrchů pískováním, čištění povrchů stěn, čištění průmyslových kotlů, čištění skladovacích kontejnerů, čištění strojů, čištění van, demontáž lešení, dekorace budov, dobíjení baterií, dobíjení baterií a akumulátorů, dodatečné vybavení a úpravy strojů, elektroinstalace, informace o opravách, informace o údržbě měřicího a zkušebního zařízení, informační služby týkající se renovace budov, informační služby v oblasti instalace bezpečnostních systémů, informační služby v oblasti údržby bezpečnostních systémů, instalace a montáž alarmů, poplašných zařízení, zámků a zabezpečovacích zařízení, jejich údržba a opravy, instalace a opravy antén, instalace a opravy elektrických spotřebičů, instalace a opravy kamen, instalace a opravy mrazicích zařízení, instalace a opravy zařízení na ochranu proti povodním, instalace a údržba fotovoltaických zařízení, instalace a údržba zavlažovacích systémů, instalace aktivní protipožární ochrany, instalace audiovizuálního vybavení, instalace barevných panelů na fasády budov, instalace bleskosvodů, instalace boilerů, instalace chladicích přístrojů, instalace dočasných zábran, instalace dveří a oken, instalace ekologických inženýrských systémů, instalace elektrických generátorů, instalace elelktrického ohřevu potrubí, instalace fotovoltaických článků a modulů, instalace geotermálních zařízení, instalace hydraulického vybavení, instalace integrovaných rádiových sítí, instalace kancelářského zařízení, instalace koberců, instalace komerčních přístrojů na vaření, instalace konstrukcí s vysokou pevností tahu, instalace kuchyní, instalace kuchyňského zařízení, instalace lékařských přístrojů, instalace, montáž, údržba a opravy počítačového hardwaru a telekomunikačních přístrojů, instalace, montáž, údržba a opravy topných, ventilačních a klimatizačních zařízení, instalace, montáž, údržba a opravy výtahů a zdviží, instalace motorů, instalace mrazáků, instalace mříží, instalace nádrží na dešťovou vodu, instalace nástrojových systémů, instalace obkladů fasád, instalace ohnivzdorných obkladů, instalace ohřevu s tzv. skin efektem, instalace, opravy a údržba parních kondenzátorů, instalace, opravy a údržba chladičů motorů, instalace, opravy a údržba kondenzačních zařízení, instalace, opravy a údržba bojlerového potrubí, instalace osvětlovacích systémů, instalace pasivní protipožární ochrany, instalace plynových a vodovodních potrubí, instalace pneumatických systémů pro manipulaci s velkoobjemovým materiálem, instalace polic, instalace potrubní izolace, instalace pouličních informačních poutačů, instalace pracovních a stavebních plošin, instalace přenosových vedení, instalace přístrojů na sušení, instalace přístrojů pro dodávání a distribuci plynu, instalace přístrojů pro generování energie, instalace přístrojů pro hygienická zařízení, instalace přístrojů pro osvětlení, instalace přístrojů pro rozvod vody, instalace přístrojů spořicích energii, instalace produktů na impregnaci přízemí budov, instalace průmyslové protipožární ochrany, instalace průmyslového ohřevu potrubí, instalace průmyslových pecí, instalace průmyslových strojů, instalace průmyslových zařízení, instalace radiofrekvenčních komunikačních systémů, instalace radiopřijímačů, instalace sádrokartónových desek, instalace skladovacích zařízení, instalace solárních energetických systémů, instalace solárních panelů jakožto energetických systémů, nikoli pro obytné budovy, instalace solárních panelů jakožto energetických systémů pro obytné budovy, instalace střech, instalace střešních oken, instalace střešních krytin z plsti, instalace strojů, instalace systémů centrálních vysavačů, instalace systémů elektrického osvětlení a energetických systémů, instalace systémů hašení požáru, instalace systémů k tlumení požáru, instalace systémů kabelové televize, instalace systémů ke kontrole pohybu domácích zvířat, instalace systémů na ochranu proti blesku, instalace systémů na odvod dešťové vody, instalace systémů na shromažďování dešťové vody, instalace systémů na zachycování dešťové vody, instalace systémů odsávání kouře, instalace systémů odvádění tepla, instalace systémů pro ochranu životního prostředí, instalace systémů průmyslové televize, instalace technických sítí na staveništích, instalace těsnění proti průvanu u posuvných oken, instalace trubkového obložení do průchodů, instalace, údržba a opravy kancelářského zařízení, instalace, údržba a opravy kuchyňského vybavení, instalace, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení, instalace, údržba a opravy strojů, instalace uzemnění, instalace vnitřních dělicích příček, instalace vnitřních dělicích příček budov, instalace vodovodních rozvodů, instalace vodovodního potrubí, instalace vybavení budov, instalace vybavení na praní a kuchyňského vybavení, instalace vybavení pro automatizaci budov, instalace vybavení pro catering, instalace vyrobených stavebních prvků, instalace zabezpečovacího a bezpečnostního vybavení, instalace zařízení na ochranu proti slunci, instalace zařízení pro fyzickou kontrolu vstupu, instalace zařízení pro prevenci krádeží, instalace změkčovačů vody, instalační služby pro výstavbu lešení, pracovních a stavebních plošin, instalatérské služby, údržba a opravy v této oblasti, instalatérství a instalace plynu a vody, instalování dešťových okapů, instalování dočasných konstrukcí pro obchodní výstavy, izolace potrubí, izolace sklepů proti vodě, izolační a těsnicí práce v interiéru, izolační práce, klempířské a sklenářské služby, leštění, lakování, leštění betonu, leštění (čištění), likvidace nebezpečného odpadu, likvidace odpadu (úklidové služby), malba a nátěr interiérů a exteriérů, malba nástřikem, malířské a lakýrnické práce, malování a dekorace, montáž a údržba tepelných solárních zařízení, montáž bednění pro inženýrské stavby, montáž bednění pro stavební účely, montáž brán, montáž dočasného sezení, montáž dočasných plotů, montáž dveří, montáž dveří a oken, montáž dveřních kování, montáž dvojitých podlah, montáž hydroelektrických systémů, montáž informačních tabulí, montáž izolačních materiálů, montáž konferenčních stánků, montáž lešení, montáž lešení pro inženýrské stavby, montáž lešení pro stavební účely, montáž mezipater, montáž oplocení, montáž plynovodů, montáž podlahových krytin, montáž posuvného bednění, montáž prefabrikovaných stavebních prvků, montáž průmyslových potrubí, montáž průmyslových tlakových zařízení, montáž průmyslových tlakových nádob, montáž regálů, montáž skladovacích systémů, montáž slévárenských výrobků, montáž stavebních konstrukcí, montáž stavebních lešení, pracovních a stavebních plošin, montáž střešních krovů, montáž strojového zařízení, montáž systémů pro formování betonu, montáž tažných bednění, montáž tlakových bezpečnostních zařízení, montáž tribun, montáž veletržních stánků, montáž výstavních stánků, montáž vývěsních tabulí, montáže lešení, montáže stropních obložení, nanášení ochranných nátěrů na duté povrchy, nanášení povrchových nátěrů, nastavování pilových listů, obnova střech, odrezování, nátěry nebo opravy cedulí, nátěry potrubí, natírání kovových povrchů za účelem zabránění koroze, natírání kovů nástřikem, nouzový servis přístrojů pro rozvod elektřiny, nouzový servis přístrojů pro rozvod plynu, nýtování, obnova průmyslových strojů, oprava dřevěných podlah, oprava laminátových podlah, oprava podlah z umělého dřeva, oprava zařízení na ochranu proti slunci, opravné stavební práce, opravy a rozebírání silnic, opravy a údržba čerpadel, opravy a údržba chladicích přístrojů a zařízení, opravy a údržba elektronických zařízení, opravy a údržba elektronických zobrazovacích panelů, opravy a údržba generátorů elektřiny, opravy a údržba kompresorů, opravy a údržba lisů na zpracování kovů, opravy a údržba stavebního lešení, pracovních a stavebních plošin, opravy a údržba vybavení na zemní práce, opravy a údržba vybavení na výrobu silnic, opravy betonu, opravy dlaždic, opravy jeřábů, opravy lešení, opravy nářadí, opravy nebo údržba elektrických motorů, opravy nebo údržba elektrických světelných zařízení, opravy nebo údržba elektrických generátorů, opravy nebo údržba stavebního vybavení, opravy nebo údržba stavebních strojů a zařízení, opravy nebo údržba strojů a zařízení na nakládání a vykládání, opravy oplocení, opravy plynových nádob, opravy podlahových krytin, opravy přístrojů pro osvětlení, opravy přístrojů pro rozvod vody, opravy průmyslových strojů, opravy stavebních strojů a stavebního vybavení, opravy systémů plynových rozvodů, opravy zárubní, ošetřování proti rzi, pískování kovových ploch, pískování nekovových ploch, pokládání dlaždic, cihel nebo panelů, pokládání dřevěných podlah, pokládání elektrických sítí, pokládání kabelů, pokládání kanalizačního potrubí, pokládání laminátových podlah, pokládání parketové podlahy, pokládání podlah z umělého dřeva, pokládání podlahových dlaždic, pokládání pozemních kabelů, pokládka kabelů, pokrývání betonu, pokrývání kanalizace, pokrývání kanalizačních potrubí, pokrývání zdiva, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě stavebních strojů a přístrojů, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě elektromotorů, poskytování informací vztahujících se k instalaci strojů, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě elektrických spotřebičů, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě kotlů, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě mrazicích strojů a přístrojů, poskytování informací vztahujících se k opravám nebo údržbě van
42 vědecké a technologické služby, konzultační služby v oblasti informačních technologií

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.