Svět svítidel.cz - přihláška 571371 (zdroj ÚPV-ČR)

Svět svítidel.cz, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Svět svítidel.cz, číslo přihlášky 571371, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 6. 10. 2021.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 571371
Reprodukce: Svět svítidel.cz
Třídy výrobků a služeb: 9, 11, 35
Datum podání přihlášky: 16.4.2021
Datum registrace 6.10.2021
Datum zveřejnění přihlášky: 30.6.2021
Datum priority: 16.4.2021
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje pro řízení rozvodu elektrického proudu, přístroje na dálkové ovládání pro ovládání osvětlení, telekomunikační přístroje a nástroje, elektrické a elektronické přístroje vytvářející efekty pro hudební nástroje, elektrické a elektronické prvky, spojky pro vedení (elektrické), mater...iály pro elektrická vedení [vodiče, kabely], audiovizuální a fotografické přístroje, barevné filtry do monitorů s displejem z tekutých krystalů [lcd], elektronické digitializátory, elektronické interaktivní tabule, elektronické zesilovače, indikační světla pro telekomunikační přístroje, interaktivní terminály vybavené dotykovou obrazovkou, optické přijímače, optické vysílače, optické zesilovače, optické zvětšovače, panely s displeji z tenkovrstvých tranzistorů a tekutých krystalů (tft-lcd), přístroje na sběr dat, přístroje na uchování dat, rádiová zařízení a přístroje, signální kabely pro zařízení informačních technologií, pro audiovizuální zařízení a pro telekomunikace, elektrické filtry, adaptéry, čtečky karet, doplňky nástěnných světel (vypínače), dotykové panely, dotykové přepínače (elektrické), dotykové vypínače, elektrické otočné přepínače, elektrické pojistky, elektrické přijímače, elektrické spínače směrových světel, elektrické spojky, svorky, konektory, elektrické tlumiče světla (reostaty), elektrické vypínače a spínače, elektrické zaslepovací zásuvky, elektrické zástrčky, elektrické zásuvky, elektronické součásti, elektronické spínače citlivé na dotek, koncové spínače, napájecí zdroje pro LED, odbočné krabice, odbočné skříně (elektřina), omezovače elektrického proudu, přepínače fází, přepínače (elektrické), přepínače stmívačů, redukce (adaptéry na kabely), redukce v podobě elektrických adaptérů, regulátory osvětlení, spínače, spínače elektrického osvětlení, elektronická světelná ukazovátka, laserová zařízení, jiná než pro lékařské použití, laserové diody, světelná ukazovátka, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí a požární přístroje, požární hlásiče, přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny, fotovoltaická zařízení, elektrické a elektronické prvky, kabely a dráty, elektrické obvody a deskové obvody, elektroinstalační příslušenství, zejména prodlužovací kabely, dráty a připojovací kabely, rozdvojky, zásuvky, zástrčky, napájecí zdroje, transformátory, zdrojové transformátory, pohybová čidla, domovní zvonky, programátory, svorkovnice, relé, jističe, elektrické přípojky, kolektory, časované spínače a elektrické ovládací a rozvodné prvky, elektrické pojistky, připojovací svorky, elektrické baterie a cívky, akumulátory, nabíječky akumulátorů, pozorovací kamery, vnitřní telefony, domácí videotelefony, elektrické články, elektronky, optické přístroje, zvětšovače a korektory, optické zvětšovače, bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení, alarmy, poplašná zařízení a výstražná zařízení, zařízení pro kontrolu vstupu, signalizační přístroje, ochranné a bezpečnostní prostředky, navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení, měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače, čidla a detektory, hlásiče, senzory pohybu, přístroje na testování a kontrolu kvality, přístroje na měření, počítání, usměrňování a kalibraci, přístroje a zařízení na zaznamenání a registraci dat, přístroje na měření času (nikoliv hodiny a hodinky), přístroje na měření hmotnosti, přístroje na měření vzdálenosti a velikosti, přístroje na měření teploty, přístroje na měření elektřiny, ovladače (regulátory), vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory, světelné firemní štíty a reklamy s příslušnými přístroji, elektrické, televizní, telefonní zásuvky, zástrčky a spojky, zásuvky na antény, elektrické zaslepovací zásuvky, zásuvky konektorů (elektrické), kryty na elektrické zásuvky, skříně na elektrické zásuvky, spínače, a to elektrické, magnetické, elektromagnetické, telekomunikační, rtuťové spínače, vysokofrekvenční, tepelné a teplotní, optické, časové, teplotní, spínače elektrického osvětlení a elektrického proudu, spínače regulující vlhkost, spínače mechanické, spínače senzorů, koncové spínače, pákové spínače hladinové spínače, odbočné spínače, prodlužovací kabely, elektrické prodlužovací kabely a jejich díly a doplňky, konektory, spojovací a zásuvkové konektory, optické konektory, elektrické konektory
11 architektonická svítidla, architektonická svítidla svítící vzhůru k zapuštění do země, architektonická vysoce intenzivní (HID) výbojková svítidla, barevné filtry pro osvětlovací přístroje, baterky (elektrické svítilny), baterky (kapesní svítilny), bezpečnostní lampy, bezpečnostní osvětlení, bezpečno...stní osvětlení s tepelným senzorem, bezpečnostní osvětlení s infračerveným senzorem, bezpečnostní osvětlení s pohybovým senzorem, bezpečnostního osvětlení na fotobuňky, bodová elektrická stropní svítidla, bodová světla na osvětlení domácností, bodové reflektory, čelové svítilny, čtecí lampičky, čtecí lampičky do vozidel, čtecí lampičky k uchycení na knihu, dekorativní elektrické světelné přístroje a zařízení, dekorativní osvětlení, doplňky elektrického osvětlení, doplňky osvětlení, elektrická interiérová světelná zařízení, elektrická osvětlení, elektrická slavnostní osvětlení, elektrická svítidla, elektrické a žhavicí lampy, elektrické lampiony, elektrické lampy na osvětlení interiérů, elektrické lampy na venkovní osvětlení, elektrické lustry, elektrické noční osvětlení, elektrické osvětlení na slavnostní výzdobu, elektrické světelné řetězy, elektrické světelné zdroje (žárovky, zářivky), elektrické žárovky, elektroluminiscenční diody (LED) světelné přístroje a zařízení, filtry do osvětlovacích přístrojů, halogenová svítidla, halogenové žárovky, halogenové lampy, infračervená svítidla, interiérová elektrická svítidla, lampy a světla, laserové projektory, lustry, nástěnná světla, noční osvětlení (s výjimkou svíček), nouzová světla, osvětlení, osvětlení navozující náladu, osvětlení k vystavovacím účelům, osvětlovací panely, osvětlovací přístroje a zařízení, pouliční lampy, přenosné lampiony, reflektorové žárovky, reflektory, reflektory do zařízení na osvětlení velkých ploch, rozptylovače světla (difuzéry), samosvítící světelné zdroje, stojací lampy, stolní lampy, stroboskopická světla (světelné efekty), stroboskopická světla pro diskotéky, stroboskopická světla (na dekoraci), stropní světla, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení osvětlovací zařízení včetně osvětlovacích těles, žárovek všeho druhu ve třídě 11, zářivek, výbojek ve třídě 11, svíticích reklam, svíticích tlačítek, kapesní svítilny, elektrické a bezpečnostní osvětlení, venkovní a pouliční osvětlení, osvětlení zahrad, nouzové osvětlení, dekorativní osvětlení, osvětlení jako bezpečnostní systémy, zařízení na pouliční osvětlení, elektrické jednotky pásového osvětlení, osvětlení k vystavovacím účelům, bezpečnostní osvětlení s tepelným senzorem, reflektory do zařízení na osvětlení velkých ploch, světla pro nepřímé osvětlení, přenosná osvětlovací zařízení, solární řetězec světla, světelné spotřebiče a osvětlovací zařízení, příslušenství a doplňky k osvětlení, přístroje a zařízení na osvětlení filmových scén, doplňky elektrického osvětlení k použití na nebezpečných místech, vlákna k osvětlení, topná zařízení, elektrické krby, přístroje a zařízení pro chlazení ve třídě 11, větrací zařízení, klimatizace, zařízení pro úpravu nebo čištění vzduchu, ventilátory, ventilátorové větráky, ventilátory na klimatizaci, kondenzátory ventilátorů, topné rohože
35 aktualizace reklamních materiálů, analýza reakce na reklamu a výzkumu trhu, cílený marketing, digitální reklamní služby, informační služby vztahující se k reklamě, internetový marketing, inzertní služby poskytované přes internet, kompilování reklam k použití na internetových webových stránkách, mark...eting, marketingové služby, marketingové služby poskytované prostřednictvím digitálních sítí, marketingové služby ve vyhledáváčích, modeling pro reklamní účely nebo podporu prodeje, obchodně-propagační služby, obchodní marketingové služby, obchodní propagace, on-line propagace počítačových sítí a webových stránek, online reklamní a marketingové služby, podpora prodeje, pořádání a řízení reklamních akcí, předváděcí akce a výstavy pro reklamní a obchodní účely, prezentace firem na internetu a v jiných médiích, přímý marketing, příprava a pořádání marketingových akcí, příprava a umísťování reklam, propagace a reklama, publikování reklamních, inzertních, propagačních textů, reklama v časopisech, reklamní materiály (příprava), reklamní služby týkající se prodeje zboží, maloobchodní prodej audiovizuálního zařízení, maloobchodní prodej kovového zboží, maloobchodní prodej světel, maloobchodní služby v oblasti audiovizuálního vybavení, maloobchodní služby v oblasti domácích elektrických zařízení, velkoobchodní prodej světel, velkoobchodní prodej kovového zboží, velkoobchodní služby zaměřené na domácí elektrická zařízení, maloobchodní a velkoobchodní služby, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (internet), shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy) za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, elektronický obchod prostřednictvím internetu (on-line-shop), vše výše uvedené služby s následujícími výrobky: chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla pro průmysl, barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce, přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty, průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky, svíčky a knoty, farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro železnice, kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, rudy, obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla, zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, líhně pro vejce, prodejní automaty, nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, dvd a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje, přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní, střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, výbušniny, ohňostroje, vzácné kovy a jejich slitiny, pozlacené nebo postříbřené výrobky, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, hudební nástroje, papír, lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly, tiskařské typy, štočky, kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, polotovary z plastických hmot, materiály těsnicí, ucpávací a izolační, ohebné trubky nekovové, kůže a její imitace, zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla, stavební materiály nekovové, neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky, nábytek, zrcadla, rámy, dřevěné výrobky, výrobky z přírodních materiálů zejména ze slonoviny, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a jejich náhražek, pomůcky a nádoby pro kuchyň, hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika, lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, materiál na vycpávky (s výjimkou kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken, vlákna pro textilní účely, textil a textilní zboží, povlečení, ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly, umělé květiny, koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny nikoliv textilní, hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby, maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, polevy, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, zmrzlina, zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena, rostliny a květiny, krmiva pro zvířata, slad, piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, alkoholické nápoje (s výjimkou piv), tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky, rozšiřování vzorků zboží, obchodní pomoc v oblasti svítidel a osvětlovací techniky, vše v rámci této třídy, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, marketing, průzkum a analýzy trhů, distribuce zboží k reklamním účelům, rozmnožování dokumentů, direct mailing, on-line reklama na datové komunikační síti, on-line inzerce, zajištění a realizace reklamních kampaní, předváděcí činnost pro obchodní a reklamní účely, služby dovozní a vývozní agentrury

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.