Easidew - Trademark, owner Michell Instruments Ltd

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15795313
Znění ochranné známky: Easidew
Třídy výrobků a služeb: 9, 11
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 08.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Velká Británie
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Vlhkoměry, hygrometry; Čidla vlhkosti; Vícekanálové analyzéry; Petrochemické analyzátory; Analyzátory kouřových plynů; Analyzátory zbytkových plynů; Inkubátory se stálou vlhkostí pro laboratorní použití; Přístroje na měření vlhkosti půdy; Měřicí přístroje; Meteorologické přístroje; Monitorovací přístroje; Přístroje na kontrolu kotlů; Plynoměry [měřící přístroje]; Přístroje na měření teploty; Přístroje na kontrolu teploty; Chemické přístroje a zařízení; Elektrické přístroje na řízení procesů; Elektronická zařízení na kontrolu procesů; Laboratorní zařízení a přístroje; Čidla pro měřicí nástroje; Kontrolní (řídicí) zařízení a nástroje; Přístroje na měření hladiny kapalin; Mikrotitrační nástroje (jiné než k lékařskému použití); Laboratorní přístroje s výjimkou těchto pro použití v lékařství; Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače; Panelové měřiče; Plynová čidla; Senzory rosného bodu; Senzory motoru; Čidla a detektory; Elektrochemické plynové senzory; Senzory určené ke kontrole výrobních zařízení; Čidla používaná v meteorologii; Kalibrační přístroje.
11 Sušičky chlazeného stlačeného vzduchu.
FR9 Hygromètres; Capteurs d'humidité; Analyseurs multicanaux; Analyseurs pétrochimiques; Analyseurs de gaz de combustion; Analyseurs de gaz résiduels; Incubateurs à taux d'humidité constant pour laboratoire; Appareils de mesure de l'humidité des sols; Instruments de mesure; Instruments météorologiques; Instruments de surveillance; Instruments de contrôle de chaudières; Gazomètres [instruments de mesure]; Instruments de mesure de la température; Instruments de contrôle de températures; Appareils et instruments de chimie; Appareils électriques de commande de procédés; Appareils électroniques de commande de procédés; Appareils et instruments de laboratoire; Capteurs pour instruments de mesurage; Appareils et instruments de vérification [contrôle]; Instruments de mesure de niveaux des fluides; Instruments de microtitrage autres qu'à usage médical; Instruments de laboratoire autres qu'à usage médical; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Instruments de mesure; Capteurs de gaz; Capteurs de rosée; Capteurs pour moteurs; Capteurs et détecteurs; Capteurs électrochimiques de gaz; Capteurs destinés au contrôle d'usines; Capteurs destinés à la météorologie; Appareils de calibrage.
11 Séchoirs à air comprimé réfrigérés.
EN9 Hygrometers; Humidity sensors; Moisture meters; Humidity meters; Multichannel analyzers; Petrochemical analyzers; Flue gas analyzers; Residual gas analyzers; Humidity measuring apparatus; Constant humidity incubators for laboratory use; Soil moisture meters; Measuring instruments; Meteorological instruments; Monitoring instruments; Boiler control instruments; Gasometers [measuring instruments]; Temperature measuring instruments; Instruments for temperature control; Chemistry apparatus and instruments; Process control instruments [electric]; Process control instruments [electronic]; Laboratory apparatus and instruments; Sensors for measuring instruments; Checking (supervision) apparatus and instruments; Instruments for measuring levels of fluids; Microtitration instruments [other than for medical use]; Laboratory instruments [other than for medical use]; Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; Panel meters; Gas meters; Gas sensors; Dewing sensors; Sensors for engines; Sensors and detectors; Electrochemical gas sensors; Sensors used in plant control; Sensors used in meteorology; Calibration devices.
11 Refrigerated compressed air dryers.

Easidew, Info about trademak list

This trademark Easidew list was get 08.12.2016 10:11 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688