Slow Trail - Trademark, owner Millstätter See Tourismus GmbH

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15788789
Reprodukce: Slow Trail - ochranná známka
Slow Trail
Třídy výrobků a služeb: 16, 18, 21, 25, 35, 39, 41, 42, 43
Obrazové třídy: 1.15.24, 26.11.1, 26.11.6, 26.11.12, 26.11.13, 29.1.4
Datum podání přihlášky: 01.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 30.09.2016 EU
Datum zápisu: 09.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Millstätter See Tourismus GmbH, Marktplatz 14, Millstadt, 9872, Rakousko
Země původu: Rakousko
Zástupce: Weinberger Gangl Rechtsanwälte GmbH, Kaigasse 40, Salzburg, 5020, Rakousko
Barevná
Barvy:
CS Světle zelená; Tyrkysová.
EN Light green; Turquoise.
FR Vert clair; Turquoise.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
CS16 Letáky; Prospekty; Knížky (brožované); Tužky; Psací potřeby; Tiskárenské výrobky; Záložky do knih; Papír; Kancelářské potřeby (kromě nábytku); Zeměpisné mapy; Knihařská lepenka; Pohlednice.
18 Batohy; Vycházkové hole; Vycházkové hole.
21 Nádoby na pití; Kapesní láhve; Šálky.
25 Košile; Trička; Saka; Oděvy; Pulovry; Pokrývky hlavy; Čelenky (oděvy); Čepice.
35 Reklama online; Marketingové služby; Služby vztahů s veřejností (public relations); Distribuce reklamních materiálů.
39 Organizování cest; Organizování výletů; Služby s ohledem na cestování a výlety; Organizování a provádění dobrodružných aktivit v rámci organizování cest; Organizování a provádění exkurzí; Horských túr, prohlídek a relaxačních pobytů v rámci organizování cest.
41 Služby sportovních táborů; Organizování sportovních soutěží; Televizní zábava; Zábava; Poskytování rekreačních zařízení; Realizace živých vystoupení; Služby týkající se prázdninových táborů (zábava); Informace o možnostech rekreace; Vedení hodin ve fitness centru; Promítání kinematografických filmů; Půjčování sportovní vybavení s výjimkou vozidel; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Provozování sportovních zařízení; Nahrávání videopásků; Služby zábavních parků; Informace pro zábavní kulturní akce, přístupné pro turisty; Zábavní a sportovní aktivity.
42 Kartografické služby.
43 Služby rezervace pokojů; Pronájem přechodného ubytování; Služby ubytovací kanceláře; Rezervace penziónů; Rezervace hotelů; Provozování kempů; Půjčování stanů; Poskytování služeb hotelů a motelů; Pronájem dočasného ubytování v prázdninových domech a bytech.
FR16 Flyers; Prospectus; Brochures; Crayons; Fournitures pour écrire; Produits de l'imprimerie; Marque-pages; Papier; Articles de bureau à l'exception des meubles; Cartes géographiques; Carton fort; Cartes postales.
18 Sacs à dos; Cannes; Cannes.
21 Récipients à boire; Flasques [gourde de poche]; Tasses.
25 Chemises; Tee-shirts; Vestes; Vêtements; Pull-overs; Chapellerie; Bandeaux pour la tête [habillement]; Couvre-chefs.
35 Publicité en ligne; Services de marketing; Services de relations publiques; Services de distribution de matériel publicitaire.
39 Organisation de voyages; Organisation d'excursions; Services en rapport avec les voyages et les excursions; Organisation et réalisation d'activités d'aventure dans le cadre d'organisations de voyages; Organisation et réalisation d'excursions; Excursions en montagne, visites touristiques et séjours de détente dans le cadre d'organisations de voyages.
41 Services de camps sportifs; Organisation de compétitions sportives; Divertissement télévisé; Divertissement; Mise à disposition d'installations de loisirs; Représentation de spectacles; Services de camps de vacances [divertissement]; Informations en matière de divertissements; Cours de fitness; Projection de films cinématographiques; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Services de préparateurs physiques [fitness]; Mise à disposition d'installations sportives; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Services de parcs d'attractions; Renseignements sur des manifestations culturelles de divertissement accessibles aux touristes; Activités de divertissement et sportives.
42 Services de cartographie [géographie].
43 Services de réservation de chambres; Location de logement temporaire; Services d'agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation de pensions; Réservation d'hôtels; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping; Location de tentes; Mise à disposition de services d'hôtels et de motels; Location d'hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances.
EN16 Flyers; Prospectuses; Pamphlets; Pencils; Writing materials; Printed matter; Bookmarkers; Paper; Office requisites; Geographical maps; Millboard; Postcards.
18 Backpacks; Walking sticks; walking sticks.
21 Drinking vessels; Hip flasks; Cups.
25 Shirts; Tee-shirts; Jackets [clothing]; Clothing; Sweaters; Headgear; Headbands [clothing]; Caps.
35 Online advertisements; Marketing services; Public relations services; Distribution of advertising material.
39 Travel arrangement; Arranging of excursions; Travel and excursion services; Arranging and operating adventure activities in the field of travel arrangements; Organising and conducting of excursions; Mountain tours, sightseeing and holidays in the field of travel arrangements.
41 Sport camp services; Organisation of sports competitions; Television entertainment; Entertainment; Recreation facilities (Providing -); Performances (Presentation of live -); Camp services (Holiday -) [entertainment]; Recreation information; Conducting fitness classes; Cinema presentations; Rental of sports equipment, except vehicles; Personal trainer services [fitness training]; Providing sports facilities; Videotaping; Amusement park services; Information about cultural entertainment events accessible to tourists; Entertainment and sporting activities.
42 Cartography services.
43 Room reservation services; Rental of temporary accommodation; Accommodation bureau services; Boarding house bookings; Hotel reservations; Providing campground facilities; Rental of tents; Providing hotel and motel services; Rental of temporary accommodation in holiday homes and flats.

Slow Trail, Info about trademak list

This trademark Slow Trail list was get 15.06.2017 11:02 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688