FMI - Trademark, owner Modelica Association c/o Linköpings Universitet

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937246
Reprodukce: FMI - ochranná známka
FMI
Třídy výrobků a služeb: 9, 42
Obrazové třídy: 24.15.3, 24.15.7, 27.99.6, 27.99.9, 27.99.13
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 20.10.2016 EU
Datum zápisu: 27.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Modelica Association c/o Linköpings Universitet, Inst. för Datakunskap, Linköping, 581 83, Švédsko
Země původu: Švédsko
Zástupce: ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB, Carlsgatan 3, Malmö, 211 20, Švédsko
Barevná
Barvy:
CS Modrá; Odstíny Oranžové; Bílá.
EN Blue; Shades Of Orange; White.
FR Bleu; Nuances D'orange; Blanc.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS9 Počítačový software; Počítače; Počítačová periferní zařízení; Elektronické ovládací systémy; Simulační software; Simulátory přístrojového vybavení; Počítačové aplikace pro ovládání automobilů; Kontrolní (řídicí) zařízení a nástroje; Ovládací zařízení pro automatické řízení vozidel; Simulátory pro výuku řízení vozidel; Simulátory na simulaci ovládání pozemních vozidel; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Interaktivní počítačový software.
42 Konzultace v oblasti vývoje výrobků; Údržba softwaru; Programování elektronických kontrolních systémů; Vývoj počítačových kódů; Navrhování počítačových kódů; Aktualizace počítačového softwaru; Inženýrské služby; Technický průzkum; Inženýrské služby v oblasti počítačového programování; Služby vědeckého počítačového programování; Poradenské a informační služby vztahující se k navrhování, programování a údržbě počítačového softwaru; Počítačové programování; Počítačem podporovaná vědecká analýza; Počítačové analýzy; Poradenské služby v oblasti vědy; Služby v oblasti informačních technologií; Konzultační služby v oboru počítačového inženýrství; Konzultační služby týkající se počítačových sítí; Vývoj nových výrobků; Vývoj řešení pro aplikace počítačového softwaru; Vývoj počítačů; Vývoj databází; Vývoj softwaru; Vývoj testovacích metod; Navrhování počítačového softwaru; Konzultační a informační služby vztahující se k integraci počítačových systémů; Pronájem počítačů a počítačového softwaru; Pronájem přístupového času k počítači.
FR9 Logiciel; Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Systèmes électroniques de commande; Logiciels de simulation; Simulateurs; Applications informatiques pour le contrôle d'automobiles; Appareils et instruments de vérification [contrôle]; Appareils de contrôle pour la conduite automatique de véhicules; Simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules; Simulateurs reproduisant le fonctionnement de véhicules terrestres; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Logiciels interactifs.
42 Conseils en matière de développement de produits; Maintenance de logiciels; Programmation de systèmes de commande électronique; Développement de codes informatiques; Conception de codes informatiques; Mise à jour de logiciels; Services d'ingénierie; Recherche en ingénierie; Services d'ingénierie en matière de programmation informatique; Services scientifiques de programmation d'ordinateurs; Services de conseils et d'information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Programmation informatique; Services d'analyses scientifiques assistées par ordinateur; Analyses informatiques; Services de conseils liés à la science; Services des technologies de l'information; Services de conseils en ingénierie informatique; Services de conseil en matière de réseaux informatiques; Développement de nouveaux produits; Développement de solutions d'applications logicielles; Développement d'ordinateurs; Développement de bases de données; Développement de logiciels; Développement de méthodes d'essai; Élaboration [conception] de logiciels; Services de conseils et d'information en matière d'intégration de systèmes informatiques; Location d'ordinateurs et de logiciels; Location de temps d'accès à un ordinateur.
EN9 Software; Computers; Peripherals adapted for use with computers; Electronic control systems; Simulation software; Instrumentation simulators; Computer applications for automotive control; Checking (supervision) apparatus and instruments; Vehicle automatic driving control devices; Vehicle drive training simulators; Simulators for simulating the operation of land vehicles; Simulators for the steering and control of vehicles; Interactive computer software.
42 Product development consultation; Maintenance of software; Programming of electronic control systems; Development of computer codes; Designing computer codes; Updating of computer software; Engineering services; Engineering research; Engineering services relating to computer programming; Scientific computer programming services; Consultancy and information services relating to the design, programming and maintenance of computer software; Computer programming; Computer aided scientific analysis services; Computer analysis; Advisory services relating to science; IT services; Computer engineering consultancy services; Consultancy services relating to computer networks; Development of new products; Development of computer software application solutions; Development of computers; Development of data bases; Software development; Development of testing methods; Computer software design; Consultancy and information services relating to computer system integration; Rental of computers and computer software; Leasing access time to a computer.

FMI, Info about trademak list

This trademark FMI list was get 08.07.2017 08:26 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 4 trademarks of text FMI, 3 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688