BENCO - Trademark, owner None

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15939929
Znění ochranné známky:BENCO
Třídy výrobků a služeb:9, 35
Datum podání přihlášky:18.10.2016 EU
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu:Podaná - průzkum
Druh:Slovní
Seznam výrobků a služeb:
9Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Šňůrky na mobilní telefony; Chytré telefony (smartphony); Mobilní telefony; Monitorovací náramky, přizpůsobené na tělo; Kryty na chytré telefony; Pouzdra na chytré telefony; Nabíječky pro elektrické baterie; Nabíječky baterií; Galvanické články.
35Venkovní reklama; Předvádění zboží; Rozhlasová reklama; Televizní reklamy; Aranžování výkladů; Propagační činnost, reklama; Reklama on-line v počítačové síti; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Obchodní správa licencí na výrobky a služby pro třetí osoby; Poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek; Marketingové služby; Poskytování obchodního prostoru on-line pro nakupující a prodávající výrobků a služeb; Zajišťování předplatného telekomunikačních služeb (pro třetí osoby).
FR9Applications logicielles informatiques téléchargeables; Cordonnets pour téléphones portables; Ordiphones [smartphones]; Téléphones portables; Capteurs d'activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs de batteries; Piles électriques.
35Affichage; Démonstration de produits; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Décoration de vitrines; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers.
EN9Computer software applications, downloadable; cell phone straps; smartphones; cellular phones; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; chargers for electric batteries; battery chargers; batteries, electric.
35Bill-posting; demonstration of goods; radio advertising; television advertising; shop window dressing; advertising; on-line advertising on a computer network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; providing business information via a web site; marketing; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; arranging subscriptions to telecommunication services for others.

BENCO, Info about trademak list

This trademark BENCO list was get 25.10.2016 14:15 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 5 trademarks of text BENCO, 3 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.