CROMOMATERIOTECA - Trademark, owner OIKOS S.r.l.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15835101
Znění ochranné známky: CROMOMATERIOTECA
Třídy výrobků a služeb: 2, 20, 35
Datum podání přihlášky: 16.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 20.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: OIKOS S.r.l., Via Cherubini, 2, Gatteo Mare (FC), 47043, Itálie
Země původu: Itálie
Zástupce: STUDIO MORADEI SNC, Via Sanvito, 43, Varese, 21100, Itálie
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS2 Nátěry; Glazury [barvy, laky]; Emaily [laky]; Emaily na malování; Tempery (barvy); Barvy; Baktericidní nátěry, barvy; Ohnivzdorné barvy; Lepidla pro barvy; Kovové fólie pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; Kovy ve formě prášku pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; Zahušťovače barev; Stříbrná pasta; Olovnatá běloba; Vápenné mléko; Barviva; Ředidla do barev; Ředidla na laky; Emulze [stříbrné] barviva; Sikativy [sušicí činidla] na barvy; Výtažky z barvířského dřeva; Fixativy [laky]; Laky a fermeže; Přemístitelné záplaty se vzorky barev; Mínium; Mořidla; Dřevo (Mořidla na -); Antikorozní oleje; Oleje na konzervování dřeva; Pigmenty; Hliníkový prášek na malování; Bronzový prášek do barev; Prášky ke stříbření; Ochranné výrobky proti korozi; Antikorozní přípravky (ochranné); Přípravky zamezující poškozování dřeva; Ochranné přípravky na kovy; Ochranná vrstva na dřevo [barvy]; Klihové nátěry; Terpentýn [ředidlo na barvy]; Nátěry proti usazeninám.
20 Police a držáky pro účely vystavování zboží; Stojany na vystavování zboží; Výstavní stojany do prodejen (nábytek); Vitríny; Vitríny; Prezentační tabule; Ponky; Vozíky [servírovací stolky]; Lavičky [nábytek]; Skříňky; Pulty [stoly]; Poutače ze dřeva nebo z umělých hmot; Registratury; Zásuvky [části nábytku]; Nábytek; Dřevěné příčky na nábytek; Zástěny (nábytek); Stoly (Desky na -); Police; Police [volně stojící nábytek]; Regály; Vývěsní tabule; Volně stojící příčky [nábytek].
35 Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Propagace prodeje pro třetí osoby; Aranžování výkladů; Pronájem reklamních materiálů; Pronájem billboardů [reklamních ploch]; Pronájem prodejních stánků.
FR2 Enduits (peintures); Glaçures [enduits]; Émaux [vernis]; Vernis pour peinture; Détrempes; Peintures et enduits; Peintures bactéricides; Peintures ignifuges; Agglutinants pour peintures; Feuilles métalliques destinées à une utilisation dans la peinture, la décoration, l'impression et l'art; Métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'impression et l'art; Épaississants pour couleurs; Argent sous forme de pâte; Céruse; Blanc de chaux; Couleurs; Diluants pour peintures; Diluants pour laques; Émulsions d'argent [pigments]; Siccatifs pour peintures; Extraits de bois colorant; Fixatifs [vernis]; Vernis; Pastilles de peinture repositionnables; Minium; Mordants; Mordants pour le bois; Huiles antirouille; Huiles pour la conservation du bois; Pigments; Poudre d'aluminium pour la peinture; Poudre de bronze pour la peinture; Poudres à argenter; Produits antirouille; Préparations anticorrosion; Produits pour la conservation du bois; Produits pour la protection des métaux; Enduits pour le bois [peintures]; Badigeons; Térébenthine [diluant pour peintures]; Peintures antifouling.
20 Présentoirs; Présentoirs pour marchandises; Présentoirs pour points de vente [meubles]; Vitrines en verre; Vitrines; Panneaux de présentation; Établis; Chariots [mobilier]; Bancs [meubles]; Penderies; Comptoirs [tables]; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; Cartothèques; Tiroirs; Meubles; Pans de boiseries pour meubles; Paravents [meubles]; Plateaux de tables; Rayons de meubles; Étagères; Étagères [meubles]; Tableaux d'affichage; Cloisons autoportantes [meubles].
35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Décoration de vitrines; Location de matériel publicitaire; Location de panneaux publicitaires; Location de stands de vente.
EN2 Coatings; Glazes [paints, lacquers]; Enamels [varnishes]; Enamels for painting; Distempers; Paints and washes; Bactericidal paints; Fireproof paints; Agglutinants for paint; Metal foil for use in painting, decorating, printing and art; Metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art; Paint thickeners; Silver paste; White lead; Whitewash; Dyestuffs; Thinners for paints; Thinners for lacquers; Silver emulsions [pigments]; Siccatives [drying agents] for paints; Dyewood extracts; Fixatives [varnishes]; Varnishes; Repositionable paint patches; Minium; Mordants; Wood mordants; Anti-rust oils; Oils for the preservation of wood; Pigments; Aluminium powder for painting; Bronze powder for painting; Silvering powders; Anti-rust preparations for preservation; Anti-corrosive preparations; Wood preservatives; Protective preparations for metals; Wood coatings [paints]; Badigeon; Turpentine [thinner for paints]; Anti-fouling paints.
20 Display racks; Display stands for merchandise; Point of sale displays [furniture]; Glass cabinets; Showcases; Presentation boards; Workbenches; Trolleys [furniture]; Benches [furniture]; Cupboards; Counters [tables]; Placards of wood or plastics; Index cabinets; Drawers [furniture parts]; Furniture; Furniture partitions of wood; Screens [furniture]; Table tops; Furniture shelves; Racks [furniture]; Shelving units; Display boards; Freestanding partitions [furniture].
35 Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Sales promotion for others; Shop window dressing; Publicity material rental; Rental of billboards [advertising boards]; Rental of sales stands.

CROMOMATERIOTECA, Info about trademak list

This trademark CROMOMATERIOTECA list was get 27.09.2016 08:23 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688