DIBOX - Trademark, owner Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 13312632
Reprodukce: DIBOX - ochranná známka
DIBOX
Třídy výrobků a služeb: 9, 38, 42
Obrazové třídy: 26.4.3, 26.4.8, 26.4.98
Datum podání přihlášky: 30.09.2014 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 23.10.2014 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG
Země původu: Rakousko
Zástupce:PRESSL ENDL HEINRICH BAMBERGER RECHTSANWÄLTE GMBH
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Zařízení na zpracování dat pro zprostředkování dat z vozidel na mobilní telefony; Počítačové programy na zpracování dat; Softwarové aplikace pro použití s mobilními bezdrátovými přístroji, jakož i mobilními telefony a radiotelefony; Software pro bezdrátové doručování obsahu; Všechny výše uvedené výrobky pro datové komunikační přístroje pro zprostředkování dat z vozidel na mobilní telefony.
38 Spoje (komunikace); Telekomunikace, jmenovitě služby pro převod a příjem dat prostřednictvím telekomunikačních sítí; Elektronická výměna hlasu, dat, audia, videa, textu a grafiky přístupných prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí; Okamžité zasílání zpráv; Služby v oblasti mobilních komunikací; Všechny výše uvedené služby v souvislosti s elektronickým zprostředkováním dat souvisejících s vozidly včetně služeb pro obor pojištění pro evaluaci stavů vozidel a chování vozidel.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Všechny výše uvedené služby v souvislosti s elektronickým zprostředkováním dat souvisejících s vozidly včetně služeb pro obor pojištění pro evaluaci stavů vozidel a chování vozidel.
FR9 Équipements de traitement de données pour la transmission de données de véhicules sur des téléphones portables; Programmes informatiques de traitement de données; Applications logicielles pour utilisation dans des appareils mobiles sans fil tels que téléphones portables et radiotéléphones; Logiciels pour la livraison de contenu sans fil; Tous les produits précités pour équipements de communication de données pour transmission de données de véhicules sur des téléphones portables.
38 Télécommunications; Télécommunication, à savoir services de transmission et de réception de données sur des réseaux de télécommunication; Échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications; Services de messagerie instantanée; Services de communication par téléphone mobile; Tous les services précités en rapport avec des transmissions électroniques de données liées à des véhicules, y compris les services pour les données du domaine des assurances, afin d'évaluer des états de véhicules et du comportement de roulage.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Tous les services précités en rapport avec des transmissions électroniques de données liées à des véhicules, y compris les services pour les données du domaine des assurances, afin d'évaluer des états de véhicules et du comportement de roulage.
EN9 Data processing equipment for transmitting data from vehicles to mobile telephones; Computer programmes for data processing; Software applications for use with mobile wireless devices and mobile and cellular telephones; Software for wireless content delivery; All of the aforesaid goods for data communications apparatus for transmitting data from vehicles to mobile telephones.
38 Telecommunications; Telecommunications, namely data transmission and reception via telecommunication networks; electronic exchange of voice, data, audio, video, text and graphics accessible via computer and telecommunication networks; Instant messaging services; Mobile phone communication services; All of the aforesaid services being in connection with electronic transmissions of vehicle-related data, including services for evaluation of vehicle conditions and driver behaviour in the field of insurance.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; All of the aforesaid services being in connection with electronic transmissions of vehicle-related data, including services for evaluation of vehicle conditions and driver behaviour in the field of insurance.

DIBOX, Info about trademak list

This trademark DIBOX list was get 27.10.2016 17:40 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text DIBOX.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688