TURBO POWER - Trademark, owner Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 12937686
Trademark text TURBO POWER
Product Classes 3, 5, 21
Filing date 04.06.2014
Publication date 08.07.2014
Applicant/Holder Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Representative RECKITT BENCKISER CORPORATE SERVICES LIMITED
Status Zveřejněná - námitky
Type Slovní
Nice Classification
3
Utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění, leštění, odmašťování nebo bělení; Bělicí přípravky; Přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; Přípravky na čistění odpadů a dřezů; Čisticí, prací a mycí přípravky; Univerzální čisticí přípravky; Přípravky pro odvápnění, Přípravky na odstranění rezu, Odstraňovače skvrn; Odmašťovací přípravky; Přípravky na odvápňování a odstraňování vodního kamene pro domácnost; Mýdla na čištění v domácnosti; Čisticí prostředky zabraňující vytváření skvrn a vápence; Všechno výše uvedené zboží s dezinkfekční složkou nebo bez ní.

Tissus imprégnés d'un détergent pour nettoyer, polir, récurer ou blanchir; Préparations décolorantes; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser ou abraser; Produits de drainage et de nettoyage d'éviers; Détergents; Produits nettoyants polyvalents; Produits pour enlever le tartre, Produits antirouille, Produits détachants; Produits dégraissants; Produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; Savons à usage de nettoyage domestique; Produits de nettoyage destinés à prévenir le développement de taches et tartre; Tous les produits précités, contenant ou non un composant désinfectant.

Cloths impregnated with a detergent for cleaning, polishing, scouring or bleaching; bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring or abrasive preparations; drain and sink cleaning preparations; detergents; all-purpose cleaners; limescale removers, rust removers, stain removers; grease removers; decalcifying and descaling preparations for household use; soaps for household cleaning purposes; cleaning preparations which prevent the build-up of stains and limescale; all aforementioned goods with or without a disinfective component.

5
Výrobky a přípravky pro zdravotní péči; Dezinfekční přípravky; Dezinfekční výrobky; Dezinfekční roztoky pro použití při utírání povrchů; Dezinfekční prostředky pro domácnosti nebo pro hygienické a sanitární účely; Dezinfekční činidla a přípravky mající dezinfekční vlastnosti; Antibakteriální přípravky; Přípravky nebo látky k osvěžování vzduchu nebo čištění vzduchu; Osvěžovače vzduchu na toalety; Fungicidy; Přípravky nebo látky mající sanitární a dezinfekční vlastnosti, vlastnosti osvěžování vzduchu, vlastnosti čistění vzduchu nebo houbomorné vlastnosti.

Produits et préparations hygiéniques; Désinfectants; produits de désinfection; Solutions désinfectantes pour essuyer les surfaces; Désinfectants à usage ménager ou à des fins hygiéniques ou sanitaires; Agents désinfectants et produits possédants des propriétés désinfectantes; Produits antibactériens; Produits ou substances pour le rafraîchissement de l'air ou pour la purification de l'air; Désodorisants pour toilettes; Fongicides; Produits ou substances ayant des propriétés sanitaires, désinfectantes, de rafraîchissement de l'air, de purification de l'air ou fongicides.

Sanitary preparations; disinfectants; disinfectant preparations; disinfectant solutions for use in wiping surfaces; disinfectants for household use or for hygiene or sanitary purposes; disinfecting agents and preparations having disinfecting properties; anti-bacterial preparations; air freshening or air purifying preparations or substances; lavatory fresheners; fungicides; preparations or substances having sanitary, disinfecting, air freshening, air purifying or fungicidal properties.

21
Pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň; Hřebeny a mycí houby; Kartáče; Smetáky; Smetáky mechanické; Mopy; Rýžáky; Čisticí potřeby; Čišticí utěrky, prachovky, utěrky na úklid; Drátky na čištění parket; Lešticí materiály.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Balais; Balais mécaniques; Balais à franges; Frottoirs [brosses]; Matériel de nettoyage; Torchons et chiffons pour nettoyer et épousseter; Paille de fer; Matériaux de polissage.

Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brooms; carpet sweepers; mops; scrubbing brushes; articles for cleaning purposes; cleaning rags, dusters, cloths for cleaning; steelwool; polishing materials.


TURBO POWER, Info about trademak list

This trademark TURBO POWER list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 5 trademarks of text TURBO POWER, 4 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688