R Reforce Result as a Service - Trademark, owner Reforce International AB

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15845878
Reprodukce: R Reforce Result as a Service - ochranná známka
R Reforce Result as a Service
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 41, 42
Obrazové třídy: 24.15.1, 24.15.7, 25.5.99, 29.1.8, 29.1.98
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 06.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Reforce International AB, Skeppsbron 44, STOCKHOLM, 111 30, Švédsko
Země původu: Švédsko
Zástupce: GROTH & CO. KB, Birger Jarlsgatan 57 B, Stockholm, 113 56, Švédsko
Barevná
Barvy:
CS Oranžová; Černá; Bílá.
EN Orange; Black; White.
FR Orange; Noir; Blanc.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > >
CS9 Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačové programy ve formě aplikací.
35 Poradenské služby obchodní nebo podnikatelské; Konzultační služby vztahující se k pomoci při řízení obchodní činnosti, obchodní strategii, akvizicím společností, reorganizacím a rušením společností, organizaci podniků a strategii společností; Konzultace týkající se výkonnosti organizací a zlepšování výkonnosti, hodnocení, růstu a zisků společností; Průzkum trhu a analýzy trhu.
36 Finanční analýzy; Konzultační služby (Finanční -); Konzultace ve formě pomoci klientům s finančními a strategickými iniciativami; Konzultační služby týkající se optimalizace portfolií.
41 Výchova; Vyučování, vzdělávání; Vzdělávací služby ve formě pořádání a vedení seminářů, pracovních setkání a konferencí.
42 Vývoj softwaru; Konzultace k počítačovému softwaru; Počítačové programování; Cloud služby [SaaS]; Aktualizace počítačových programů a softwaru.
FR9 Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes informatiques sous forme d'applications.
35 Services de conseils dans le commerce ou les affaires; Services d'assistance liés à la gestion commerciale, à la stratégie commerciale, à l'acquisition d'entreprises, à la réorganisation et à la scission d'actifs d'entreprises, à l'organisation de secteurs stratégiques pour entreprises et sociétés; Conseils liés aux performances d'entreprises et à l'amélioration des performances, de l'évaluation, de la croissance et des profits d'entreprises; Études et analyses de marché.
36 Analyse financière; Consultation en matière financière; Conseils à savoir assistance liée aux initiatives financières et stratégiques pour clients; Services d'assistance liés à l'optimisation de portefeuilles.
41 Éducation; Formation; Services d'éducation à savoir organisation et conduite de séminaires, ateliers et conférences.
42 Développement de logiciels; Assistance en matière de logiciels; Programmation informatique; Services dans le nuage [SaaS]; Mise à jour de programmes et logiciels informatiques.
EN9 Computer programs [downloadable software]; software in the form of apps.
35 Advisory services for businesses; consultancy services relating to business management, business strategy, acquisitions of companies, reorganization and divestment of companies, organization of business and corporate strategy areas; consultations regarding organizations' performance and improvement of company performance, valuation, growth and profits; market research and market analysis.
36 Financial analysis; financial consultation; consultation in the form of assistance with financial and strategic initiatives for clients; consultancy services relating to portfolio optimization.
41 Education; training; educational services in the form of arranging and conducting of seminars, workshops and conferences.
42 Development of software; consultation regarding computer programs; computer programming; cloud services (SaaS); updating of computer software / computer software.

R Reforce Result as a Service, Info about trademak list

This trademark R Reforce Result as a Service list was get 19.10.2016 10:40 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688